Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünü görü-
  rüz. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın daima aynı yüzünü
  görmemizin nedenini açıklar?

  A) Güneş’in uyguladığı çekim kuvveti
  B) Ay ve Dünya’nın aynı süratle dönmesi
  C) Ay ve Dünya’nın şeklinin benzer olması
  D) Ay’ın kendi ekseni ve Dünya etrafındaki dönme süresinin aynı olması
  Cevap: D
 • 2) Hacmi 75 cm3 kütlesi 375 gram olan bir maddenin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?
  A) 3
  B) 5
  C) 7
  D) 300
  Cevap: B
 • 3) Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Aşağıdakilerden hangileri küresel ısınmanın etkilerinden değildir?
  A) Dünya sıcaklık ortalamasının düşmesi
  B) İklim değişikliği
  C) Deniz seviyesinin yükselmesi
  D) Kuraklık
  Cevap: A
 • 4)


  Cevap:
 • 5) Aşağıda Dünya’nın katmanlarından birine ait özellikler verilmiştir.

  I. Dağlar, ovalar, adalar, kıtalar, deniz ve okyanus tabanlarından oluşur.
  II. Toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşur.
  III. Dünya’nın büyüklüğü ile karşılaştırıldığında çok incedir ve yüzey şekillerine göre kalınlığı değişmektedir.

  Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki katmanlardan hangisine aittir?

  A)Hava Küre
  B)Taş Küre
  C)Ağır Küre
  D)Ateş Küre
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerde bazı kısımlar boş bırakılmıştır.

  Odun kömür ve petrol ….………… yakıtlardır.
  Elektrik enerjisinin üzerinden serbestçe geçebildiği maddelere ………..... maddeler denir.
  Rüzgar, Güneş ve hidroelektrik vb. ….……. enerji kaynaklarıdır.
  Verilen ifadelerdeki boş bırakılan yerler aşağıdaki kelimelerle doldurulduğunda hangi seçenekteki kelime açıkta kalır?

  A) Yenilenebilir
  B) Yenilenemez
  C) Fosil
  D) İletken
  Cevap: B
 • 7)


  Cevap: B
 • 8)


  Cevap:
 • 9) .Lenf dolaşım sisteminde, aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  A) Pankreas
  B) Bademcikler
  C) Karaciğer
  D) Böbrekler
  Cevap: B
 • 10) Çay kaşığı çay bardağının içine konulduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  A) Çay kaşığı ile çay arasında ısı alışverişi olur.
  B) Çay ısı verir.
  C) Çayın tanecikleri hızlanır.
  D) Çay kaşığı ile çayın son sıcaklıkları eşit olur.
  Cevap: C
 • 11) Vücutlumuzda bulunan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur.Buna göre aşağıda verilen organlardan hangisi solunum sisteminde yer olmaz?
  A) Burun
  B) Dil
  C) Akciğer
  D) Soluk borusu
  Cevap: B
 • 12) Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  A) iletkenin şekli
  B) iletkenin cinsi
  C) iletkenin uzunluğu
  D) iletkenin kesiti
  Cevap: A
 • 13) Eklem çeşitleri ve bulundukları yer ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Oynar eklem-parmaklarda
  B)Yarı oynar eklem-omurgada
  C)Oynar eklem-kaburgada
  D)Oynamaz eklem-kafatasında
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalır?
  A)Koyun
  B)Sazan
  C)Kurbağa
  D)Yılan
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en içte bulunan katmanının adıdır?
  A)Ateş küre
  B)Ağır küre
  C)Taş küre
  D)Yerküre
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder