Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci,
  1. Solunum rahatsızlıklarında artış
  2. Cilt hastalıklarında artış
  3. Soba zehirlenmeleri
  örneklerinden hangilerini kullanabilir?

  A) 1 ve 2.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
  Cevap: A
 • 2) Çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme konulu sunumiçin bir çalışma hazırlayan Mete, bu süreçte gerçekleşen olayları sırayla anlatmak istiyor.
  Buna göre sunumunda hangi sırayı izlemelidir?

  A) Tozlaşma - Döllenme - Tohum oluşumu - Çimlenme - Yeni bitki
  B) Çimlenme - Tozlaşma - Tohum oluşumu - Yeni bitki - Döllenme
  C) Yeni bitki - Döllenme - Tohum oluşumu - Çimlenme - Tozlaşma
  D) Döllenme - Tozlaşma - Tohum oluşumu - Çimlenme - Yeni Bitki
  Cevap:
 • 3) Dünya’yı oluşturan katmanların en dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibidir?
  A) Ağır küre-Taş küre- Ateş küre-Hava küre- Su küre
  B) Taş küre- Su küre- Ağır küre- Ateş küre- Hava küre
  C) Hava küre- Su küre- Taş küre- Ateş küre-Ağır küre
  D) Su küre- Hava küre- Taş küre-Ağır küre- Ateş küre
  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8) Akciğerlerin yapısında bulunan,alveollerin solunumdaki görevi,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Havayı nemlendirmek
  B)Mikropları tutmak
  C)Gaz değişimini sağlamak
  D)Sesi oluşturmak
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi bir elementtir?
  A) Yağmur suyu
  B ) Bakır
  C) Şeker
  D) Süt
  Cevap: B
 • 10) Bina duvarları arasına köpük konulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Duvarın daha sağlam olması
  B) Binanın daha gösterişli olması
  C) Isı yalıtımının daha iyiolması
  D) Binanın daha ucuza mal olması
  Cevap: C
 • 11) Kan hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Alyuvarlar hücrelere oksijeni taşırlar.
  B) Alyuvarlar kana kırmızı renk verirler.
  C) Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlar.
  D) Akyuvarlar kanın pıhtılaşmasını sağlar.
  Cevap:
 • 12) Işık madde ile karşılaşınca hangisi gerçekleşmez?
  A) Işık yamulabilir.
  B) Işık yansıyabilir.
  C) Işık geçebilir.
  D) Işık geçemeyebilir
  Cevap: A
 • 13) I.Hızlı kasılıp çabuk yorulurlar
  II.İsteğimiz dışında çalışırlar
  III.İç organlarımızın yapısında bulunurlar
  Yukarıda verilenlerden hangileri bacak kaslarına ait özelliklerdendir?

  a)Yalnız I
  b)II ve III
  c) I ve II
  d) I,II ve III
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında elektrik çarpmasına maruz kalmayız?
  A) Bir ucu sarkmış tele dokunmak
  B) Prize çivi sokmak
  C) Kontrol kalemi ile kabloya dokunmak
  D) Uzatma prizleriyle oynamak
  Cevap: C
 • 15) I.Alınan yol sabittir
  II.Alınan yol zamanla artar
  III.Yolun zaman bölümü sabittir
  Sabit süratli hareket için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve III
  D)II ve III
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder