Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?
  A)Seni bu başarından dolayı kutlarım.
  B)Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.
  C)Okulu bitirmene biz de senin kadar sevindik.
  D)Doğruyu söylediğim için bana kızıyorlardı.
  Cevap: C
 • 2) “Ben yazdığım bir hikayenin on yıl sonra da yüz yıl sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim.’’ diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
  A)Hikayelerini anlaşılır bir dille yazdığını
  B)Hikayelerinin kalıcı olmasını amaçladığını
  C)İleride hikayelerinden çok para kazanacağını
  D)Yazdığı hikayenin herkesçe sevilmesini beklediğini
  Cevap: B
 • 3) Soğuk bir aralık akşamıydı. Esma evlerinin salonunda küçük kardeşi Ozan’la oynarken ertesi günkü Türkçe sınavı aklına geldi. Bir an endişe duydu, çalışması gerekiyordu. Ama oyunun da en zevkli yerindeydi. Yatmadan önce biraz çalışırım diye düşündü ve tekrar oyuna döndü.
  Kardeşi yeşil traktörü kullanıyor, o da kepçeyle kamyona hayali kumlar yüklüyordu. Bir süre sonra kardeşi esnemeye başladı, onu görünce kendisi de esnedi. Annesi yataklarını hazırlamıştı. Ya yarınki sınav… Yumuşacık yatağını görünce uykuya karşı biraz daha istek duydu. Kendini yatağa yüzükoyun bıraktı.
  Ertesi gün okula gitti. On dakika vardı sınavın başlamasına ve hiç çalışmamıştı. Telaşlıydı. “Keşke dün gece çalışsaydım” diye geçiriyordu içinden. Esma’nın kafası bu düşüncelerle meşgulken öğretmen sınıfa girdi…

  1. Parçanın başına metne uygun bir başlık yazınız.


  2. Esma’nın sınava çalışmamasının nedenleri nelerdir?  3. Metnin konusu nedir?


  Cevap:
 • 4) “Annesi, parmak kadar çocuğa iş buyuruyor. Bu çocuk o işi nasıl yapsın?” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
  A) Abartma – Benzetme
  B) Kişileştirme – Abartma
  C) Benzetme - Konuşturma
  D) Benzetme – Kişileştirme
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?
  A) Törende hangi elbiseyi giyeceksin
  B) Kimmiş gecenin bu vakti beni arayan
  C) Öğretmenim, sınavdan kaç aldığımı öğrenebilir miyim
  D) Dün gece kitabımdan kaç sayfa okudum bilmiyorum
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?
  A) Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.
  B) Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
  C) Bir gün biz de yaşlanacağız.
  D)Bal olan yerde sinek de vardır.
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir? 
  A. marş 
  C. maşa 
  B. masa 
  D. maaş
  Cevap: D
 • 8) Keçicik açık bir kapı bulmuş, evin içine girmiş. Derken oraya yolu düşen bir kurdu görmüş. Keyifle gülmeye başlamış. Kurdu alaya almış. Demediğini bırakmamış. Kurt:
  — Bunları sana sen değil, şu içerisine sığındığın ev söyletiyor ey şaşkın, demiş.
  Yukarıdaki metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirtilmemiştir?

  A) Yer 
  B) Karakter
  C) Zaman 
  D) Olay
  Cevap:
 • 9) Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var ( ) ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek ( ) Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler ( ) kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir ( )
  Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) ( ; ) ( . ) ( ; ) ( ! )
  B) ( ; ) ( ... ) ( , ) ( . )
  C) ( : ) ( . ) ( , ) ( . )
  D) ( : ) ( ... ) ( ; ) ( . )
  Cevap:
 • 10) Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması.
  Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Canını sıkmak
  B) Sürekli düşündürmek
  C) Çok üzülmek
  D) Kararsız bırakmak
  Cevap:
 • 11) (I) Sıcak temmuz güneşi, Ömer Dayı’nın alnındaki terleri çoğaltıyordu. (II) Ömer Dayı, sabahtan beri tarlasında buğday yoluyordu. (III) Elindeki orağa güneş vurdukça ışığı gözlerini kamaştırıyordu. (IV) Arada sırada öfkelenerek doğruluyor, bıkkın bir şekilde geriniyor ve belini kütürdetiyordu.

  Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir nitelik taşır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakilerden hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük yoktur?
  A) Orada derin uçurumlar vardır.
  B) Balıkçılar erkenden denize açıldılar.
  C) Eski kayığın boyaları dökülmeye başladı.
  D) Küçük sandallar karaya çekilmişti.
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki cümlelerden hangileri duygusal, hangileri ise abartılı öğeler içermektedir?
  I) Doğum gününde dağ kadar bir pasta yaptırmış.
  II) Canım anneciğim, doğum günümde bana çok güzel bir sürpriz yaptı.
  III) Hamdi, öyle bir fıkra anlattı ki tüm sınıf gülmekten yerlere yıkıldı.
  IV) Piknikte, arkadaşlarımla çok mutlu bir gün geçirdim.

  A) I, II duygusal, III, IV abartılı
  B) I, III duygusal, II, IV abartılı
  C) II, IV duygusal, I, III abartılı
  D) I, IV duygusal, II, III abartılı
  Cevap: C
 • 14) “Babam, yardımsever, "eli açık" bir insandır.” tümcesinde altı çizili sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) zengin
  B) savurgan
  C) cömert
  D) çalışkan
  Cevap: C
 • 15) “Çevre” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Arsanın etrafında dört defa döndü.” cümlesindeki “etraf” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) Okul değiştirince ablamın çevresi de değişti.
  B) Çevresinde olup bitenlerin farkında değil.
  C) Elif saatlerdir arabanın çevresinde dolaşıyor.
  D) Olayların böyle gelişmesinde çevresinin de etkisi var.
  Cevap: B
 • 16) “nektar-nehir-nemrut-nemli” sözcüklerinden hangisi sözlük sıralamasında en başta yer alır?
  A) nehir
  B) nektar
  C) nemrut
  D) nemli
  Cevap: A
 • 17) “Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiş­tirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdaki­lerden hangisi eklenmelidir?
  A) -çi
  B) -lik
  C) –li
  D) –siz
  Cevap: B
 • 18) Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver!
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
  Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

  Bu dizelerde şair, hangisine seslenmektedir?

  A) Güneşe
  B) Vatana
  C) Bayrağa
  D) İnsana
  Cevap: C
 • 19) Cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?
  A) Fundalıkların arasından beyaz bir kaya yükseliyordu.
  B) Kayık, Bozcaada’nın güneybatısına doğru yol alıyordu.
  C) Yandaki odaların birinden bir şarkı sesi geliyordu.
  D) Yazıları, konuşmalarından daha akıcıdır.
  Cevap: D
 • 20) “Çember biçiminde sıralanan dağlar, gün doğarken basamak basamak yükseliyordu.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Ne?
  B) Nasıl?
  C) Nerede
  D) Ne zaman?
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder