...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ’’A-K-E-R-M-E’’harfleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisini oluşturamayız?
  a)merak
  b)kerem
  c)kemer
  d)akrep
  Cevap: D
 • 2) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?
  Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
  Her zaman güzel mi bu kadar,
  Bu eşya, bu pencere?
  (Orhan Veli Kanık)
  Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yaşama sevinci
  B) Vatan sevgisi
  C) Çocukluğa özlem
  D) Yalnızlık korkusu
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
  A) Cümlenin sonuna nokta işareti konur.
  B) Fen ve Teknoloji dersi sınavı bu hafta yapılacak.
  C) Mekke’de hacılar ihrama bürünür.
  D) Çemberin alanını bulmayı seneye öğreneceğiz.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki ismi verilen yönlerden niteleyen sözcükler yazınız.
  1. ……………………………..masa (renk)
  5. ………………………...……..masa (durum)
  2. ……………………………..masa (biçim)
  6. …………………………….…masa (sayı)
  3. ……………………………..masa (soru)
  7. ……………………………….masa (yer)
  4. ……………………………..masa (belirsizlik)
  8. ……………………………….masa (işaret)
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki cümleleri verilen önem belirten ifadelerle tamamlayınız.
  Sadece
  Daha iyi
  En iyi
  Başlıca
  Özellikle

  1. ……………………………..…….. bir gelecek için eğitime gereken önem verilmelidir.
  2. Bu konsere ……………………………………. senin gelmeni istiyorum.
  3. Adamın elleri, ……………...…..………………… de parmakları çok küçüktü.
  4. Para kazanmanın ………..………………………… yolu ticaretle uğraşmaktır.
  5. …………………………..…….…. süt ürünleri yoğurt, peynir ve yağdır.
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi farklıdır?
  A) çaba - gayret 
  B) barış - sulh
  C) sıkça - bazen 
  D) istek – arzu
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
  A. köy 
  B. koy  
  C. yaş 
  D. dal 
  Cevap: A
 • 8) Dünya medeniyet tarihinin en eski ve gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Hititlerin, Anadolu’nun bağrında bıraktığı eserler hâlâ görkemini korumaktadır.
  Bu cümleden “Hititler” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

  A. Anadolu’ya nereden geldikleri bilinmektedir.
  B. Anadolu tarihinin bilinen ilk uygarlığıdır.
  C. Anadolu’nun kültürel varlığına katkı sağlamışlardır.
  D. Bıraktıkları eserler, dünyadaki uygarlıklar üzerinde belirleyici olmuştur.
  Cevap: C
 • 9) (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde maç-sonuç ilişkisi vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 10) Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boynuna dolamış. Hasat yapılmış elma ve vişne bahçeleri kışı bekliyor.
  Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

  A) Konuşturma
  B) Abartma
  C) Benzetme
  D) Kişileştirme
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
  A) Bu soruyu Hasan beye sormuştu.
  B) Çocuklar el ele tutuşup Mogan gölünü gezdi.
  C) Raftan “Ayaşlı ve Kiracıları” Romanını alıp okumaya başladı.
  D) Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programını izlemişlerdi.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Çok para kazanınca burnu büyüdü.
  B) Annem tatili burnumdan getirdi.
  C) Kazada burnum kırıldı.
  D) Köyüm burnumda tütüyor.
  Cevap: C
 • 13) ”Eve gelince ödev kağıdını aramaya koyuldu.”cümlesinde eve kelimesi ismin hangi hal ekini almıştır?
  A )bulunma hali
  B) ayrılma hali
  C) yönelme hali
  D) yalın hali
  Cevap: C
 • 14) Pazara gitmeyi çok severdim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böylece pazarlık edenlere bakarım. "Üzüm kaça?" "Aman iyisinden koy!" "Yumurtalar taze mi?" diye peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki! Hele satıcıların bağırışları…

  Yazar alışveriş yapmadan önce ne yaparmış?

  A) Pazar yeri dışında otururmuş.
  B) Yemek yermiş.
  C) Fiyatlara göz atarmış.
  D) Kalabalık arasında dolaşırmış.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?
  A) kusur
  B) kuru
  C) kuşak
  D) kuvvet
  Cevap: B
 • 16) “Bugün öğretmenimiz bir duyuru yaptı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
  A) Neden?
  B) Ne zaman?
  C) Kim?
  D) Ne?
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde henüz gerçekleşmemiş bir işten söz edilmektedir?
  A) Bulduğu kedi yavrusunu eve getirdi.
  B) Anahtarlarını bulamayınca kapıda beklemiş.
  C) Bir yandan resim yapıyor bir yandan da müzik dinliyorum.
  D) Gelir gelmez sizi arayacağım.
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki sorulardan hangisi bir isteği anlatır?
  A) Bu koltukları yeni mi aldınız?
  B) Bilgisayarında araştırma yapabilir miyim?
  C) Bu fotoğrafları sen mi çektin?
  D) Defterlerini annenle mi çektin?
  Cevap: B
 • 19) “ Kalkmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamında kullanılmıştır?
  A) Yasanın bu maddesi kalkmış.
  B) Köyümüzde bu âdet çoktan kalktı.
  C) Terazinin bir gözü inince diğer gözü kalkar.
  D) Saat onda kalkacak trene yetişmemiz zor görünüyor.
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?
  A) Dere, yemyeşil bir çayırın ortasından akıyordu.
  B) Odasının penceresini ardına kadar açmıştı.
  C) Yumuşak tüylü bir canlının bileklerime süründüğünü hissettim.
  D) Ayağını yere öyle güçlü basardı ki yollar titrer, dağlar sarsılırdı.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder