Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Evin………………………çocuğu markette kaybolmuş.”Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin   getirilmesi uygun değildir?

   A.yaramaz              
  B. küçük                           
  C. sevimli                
  D. hiçbir
  Cevap: D
 • 2) " Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
  cevabı yoktur?

  A) Ne zaman?
  B) Ne?
  C) Neyi?
  D) Nereden?
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin(fiilin) gelecekte yapılacağı anlamı vardır?
  A)Her zaman düzenli çalışırım.
  B)Mehmet, seneye daha çok çalışacak.
  C)Sınavı olduğu için çok çalıştı.
  D)Beren, odasında ders çalışıyor.
  Cevap: B
 • 4) ’’çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daralıp kısalmak’’ anlamında kullanılmıştır?
  A)Bu hastalıktan çok çekti.
  B)Evin tüm yükünü yıllarca annem çekti.
  C)Kardeşim küçük dayıma çekmiş.
  D)Bu kazağı kaynar suyla yıkarsan çeker.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?
  A)Her gün iki saat kitap okurdu.
  B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.
  C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.
  D)Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır?
  A) Elimdeki kalın kitabı bir türlü bitiremedim.
  B) Pembe bir mezarlık olmak istedim.
  C) Kafamdaki bazı düşünceler beni rahatsız ediyor.
  D) Takvim yaprakları birer birer dökülüyor.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-lik” eki getirilirse yeni sözcük bir meslek grubunu ifade eder?
  A) Kömür
  B)Kitap
  C) Sebze
  D) Doktor
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde he­yecan söz konusudur?
  A. Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim. 
  B.Otobüs durağında oturmuş etrafı sey­rediyordu,
  C. Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu. 
  D.Onu okulda görmek için can atıyordu.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
  A. Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter al­dı. 
  B. Defterin ön yüzüne adını yazdı.
  C. Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu. 
  D. Çözmesi gereken yüz soru vardı. 
  Cevap: B
 • 10) Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü ve somurtkan kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır.
  Yukarıdaki paragrafın ana fikri hangisidir?

  A) Çocukların aşırı oyun oynamaları ruhsal gelişimleri için zararlıdır. 
  B) Oyun ve oyuncaklar çocuğun ruhsal gelişimi için gereklidir.
  C) Gelecekte mutlu çocuklar görmek istiyorsak onlarla oynamalıyız.
  D) Çocukların eğitiminde oyunların ve oyuncakların bir etkisi yoktur.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
  A. Hapsolmuş bir şafak gibi derinde
  Zamana gülecek hüznün ve neşen
  B. İnsan yaşamaktan bıkar, usanır,
  Hülyaya dalmaktan usanmaz.
  C. Biri hareketsiz, cansız yatıyor;
  Birinin dinmeyen gözyaşları var.
  D. Nasıl hatırlamazsın o türküyü
  Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
  A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.
  B) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.
  C) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.
  D) Havanın ayazını içime çektim.
  Cevap: C
 • 13) Güneş’e uzaklık bakımından ikinci, büyüklük bakımından altıncı gezegendir. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzündeki en parlak cisimdir. Sabahyıldızı ve akşam yıldızı olarak da adlandırılır.

  Bu paragraftan Venüs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Akşam yıldızı olarak da adlandırılır.
  B) Güneşe uzaklık bakımında ikinci gezegendir.
  C) Büyüklük bakımından altıncı gezegendir.
  D) Gökyüzündeki en parlak cisimdir.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?
  A) Bağrı yanık bir adamcağızdı
  .B) Babamın öfkesi burnundaydı.
  C) Kardeşim yavaş yavaş geliyordu.
  D) Sokakta fareler cirit atıyordu.
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki hangi cümle “nesnel” bir yargıdır?
  A) Seninle sohbet etmeyi özlemişim.
  B) Bu elbise sana çok yakışıyor.
  C) Teyzem kardeşleri içinde en küçük olanı.
  D) Bu mobilyalar buraya uymamış.
  Cevap: C
 • 16) “Hayat” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “meslekle ilgili yaşayış” anlamında kullanılmıştır?
  A) Uzay araştırmacılarına göre ayda hayat yokmuş.
  B) Kitapta yazarın hayatı hakkında bilgi bulamadım.
  C) Sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı.
  D) Hayatımı kasaba dışındaki çiftlikte sürdürüyorum.
  Cevap: C
 • 17) “Saçındaki tokanın bağı çözüldü.” cümlesindeki “bağ” sözcüğünün sesteşi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Bahçede koşarken ayakkabımın bağı çözüldü.
  B) Köy ile ilçe arasında üzüm bağları vardı.
  C) Marketten iki bağ ıspanak almaya gitti.
  D) Paketin üzerindeki bağı kontrol etti.
  Cevap: A
 • 18) “Biriktirmek; çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?
  A) İş insanın aynasıdır.
  B) İşleyen demir ışıldar.
  C) İşten artmaz, dişten artar.
  D) İş bilenin, kılıç kuşananın.
  Cevap: C
 • 19) 1. en / 2. Kitaplarıdır / 3. renkli
  4. dünyanın / 5. Kitapları / 6. coğrafya

  Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1 - 3 - 4 - 2 - 6 – 5
  B) 3 - 5 - 6 - 1 - 4 - 2
  C) 4 - 1 - 3 - 2 - 6 – 5
  D) 6 - 5 - 4 - 1 - 3 - 2
  Cevap: C
 • 20) Yağmur ormanları genellikle ürettikleri kereste yüzünden değerli kabul edilir. Ancak birçok uzman, bu harika ormanlardan elde edilen meyvelerin, yemişlerin, ilaç niyetine kullanılan bitkilerin çok daha değerli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle uzmanlar, yağmur ormanlarına zarar verilmemesi gerektiğini savunuyor.

  Buna göre uzmanların, yağmur ormanlarının korunmasını isteme gerekçeleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünyanın oksijen deposu olması
  B) Doğal zenginliklere sahip olması
  C) Bilim adamlarının dikkatini çekmesi
  D) Birçok hayvan için yaşam alanı olması
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder