...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Yağmur” kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır?
  A) Yağmur iki gündür durmaksızın yağıyor.
  B) Yağmur sonucu oluşan selde maddi hasarlar oluştu.
  C) Yağmurun azlığı nedeni ile bu sene kuraklık bekleniyor
  D) Yağmur annesine yardım etmekten çok zevk alır.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme vardır?
  a) Çocuk ufak ufak adım attı.
  B)İki tane ekmek aldım.
  c) Okulumuz çok güzel
  d)Sınavımız gayet güzel geçti.
  Cevap: A
 • 3) Bin bir facia karşısında bunalan ruhların beklediği bir zamanda yazılan İstiklal Marşı,o günlerin hatırasıdır.O şiir bir daha yazılamaz,ben de yazamam.O şiir artık benim değildir,milletin malıdır.Benim millete en değerli armağanım budur.
  Bu paragrafta İstiklal Marşı ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir?

  A) Şairi tarafından millete armağan edildiğine
  B) Tekrar yazılmasının imkansızlığına
  C) Sıkıntılı günlerin bir anısı olduğuna
  D) Millet tarafından beğenildiğine
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Bir şey biliyorduki konuşuyordu.
  B) Heyecanla yandaki odaya yöneldi.
  C) Mutfaktaki değişikliği hemen fark etti.
  D) Çantasındaki kitabı çıkarıp okumaya başladı.
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde masalların özelliği yanlış verilmiştir?
  A) Masallarda olağanüstü kişiler ve olaylar vardır.
  B) Masallar dünyada en çok sevilen türdür.
  C) Masallar çocukların hayal dünyalarını zenginleştirir.
  D) Masalların sonunda iyiler kazanır, kötüler kaybeder.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de,da’nın yazımı yanlıştır?
  A) Gösteride ön sıralarda olmak çok güzel.
  B) Bir de ne göreyim, arkadaşım yanıma gelmiş.
  C) Arkadaşlarınız kitaplığı da temizlesin.
  D) Gömleğim de mürekkep lekesi çıkmamış.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir(ismin yerine kullanılan sözcük) vardır?
  A) Gittiğimiz yerler içinde en çok orayı sevdik.
  B) Bizim etkinliğe onu da çağıralım.
  C) ‘Dağ Denize Kavuştu’ oyununu beraber izleyelim.
  D) Kırmızı araba bozuk yolda ilerliyordu.
  Cevap: A
 • 8) 2) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayını yazınız.
  1. Anne, gömleğimi gördün mü?
  Ünsüz yumuşaması
  2. Yeni okuluna kısa sürede alışmıştı.

  3. Eskiden mahallemizden her sabah yoğurtçu geçerdi.

  4. Artık sabrım tükendi!

  5. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor.

  6. Artık sana ihtiyacım yok, dedi ve gitti.

  Cevap:
 • 9) "Can kulağı ile dinlemek" deyimi­nin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A. canı kulakta olmak 
  B. ilgiyle dinlemek
  C. dinlerken kulak vermek 
  D. ilgisiz dinlemek
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Genç, tıp dergisini alıp bir kaç makale okudu.
  B) Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te dünyaya gelmiştir.
  C) Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir.
  D) Son yıllarda THY’nin yolcu sayısı çok arttı
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki tamlamalardan hangisi türü itibariyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Matbaanın icadıyla birçok kitap basıldı.
  B) Her noktalama işareti bize bir uyarıdır.
  C) Geç kalkınca kurum otobüsünü kaçırdım.
  D) Şehir efsanelerini büyük bir zevkle dinlemek isterdim.
  Cevap:
 • 12) ‘‘Kara haber tez duyulur’’. Bu cümlede ″kara″ sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle karşıt bir anlam kazanmış olur?
  A) yaman
  B) iyi
  C) kötü
  D) siyah
  Cevap: C
 • 13) 1.sokak
  2.yavaş yavaş
  3.sabahın ilk ışıklarıyla
  4.başlamıştı
  5.hareketlenmeye

  Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur?

  A) 1 - 3 - 2 - 5 - 4
  B) 2 - 3 - 1 - 5 - 4
  C) 3 - 5 - 2 - 4 - 1
  D) 4 - 1 - 5 - 3 – 2
  Cevap: A
 • 14) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
  A) Yaz kış demeden çalışırdı.
  B) İrili ufaklı ne varsa topladım.
  C) Boşboğazlık yapma demiyor muyum?
  D) Genç ve yaşlı herkes hayretle bakakaldı.
  Cevap: C
 • 15) “Para kazanmayı hiç sevmiyordu ................ hesapsız para harcamaya bayılyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
  A) ama
  B) çünkü
  C) yani
  D) bu yüzden
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay sebebiyle birlikte verilmiştir?
  A)  Annem için yapamayacağım bir şey yoktur.
  B) Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş.
  C)  Siz de bizimle birlikte bir bardak süt için.
  D) Çantasının içinde oyuncakları da vardı.
  Cevap: B
 • 17) Osman Kaptan( ) yanındakilere seslendi( )( )Çabuk sığınacak bir yer bulalım kendimi­ze ( )"
  Yukarıdaki parçada, parantezlerin bulun­duğu yerlere, aşağıdaki noktalama işaret­lerinden hangileri sırasıyla konulmalıdır?

  A) (,) (:) (") (.)
  B) (,) (,) (.) (:)
  C) (,) (-) (-) (!)
  D) (:) (,) (-) (,)
  Cevap: A
 • 18) Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı ... kopardığı elma çürüktü.
  Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) bu nedenle
  B) çünkü
  C) bundan dolayı
  D) ancak
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Bu sorunu çözmenin mutlaka bir yolu vardır.
  B) Evin arka duvarını tablo gibi boyamışlar.
  C) Önündeki kâğıda rastgele resimler çiziyordu.
  D) Yüzünü bahçeye bakan pencereye çevirdi.
  Cevap: A
 • 20) “Ben, yazdığım bir hikâyenin on yıl sonra da yüz yıl sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim.” diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
  A) Hikâyelerini anlaşılır bir dille yazdığını
  B) Hikâyelerinin kalıcı olmasını amaçladığını
  C) İleride hikâyelerinden çok para kazanacağını
  D) Yazdığı hikâyenin herkesçe sevilmesini beklediğini
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder