...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ’’Mahallenin çocukları,sahipsiz köpekleri özenle besliyor.’’cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  a)nasıl?
  b)ne zaman?
  c)kim?
  d)neyi?
  Cevap: B
 • 2) “ Küçük şeyler birike birike büyük miktarlara ulaşır.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisini açıklar?
  A) Sakla samanı, gelir zamanı.
  B) Damlaya damlaya göl olur.
  C) Ak akçe kara gün içindir.
  D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
  Cevap: A
 • 3) Hangi cümlede benzetme yoktur?
  A) Düşünce goncadır, dil tomurcuk.
  B) Bacak kadar çocukla çekişmiş.
  C) Sonuncu olduğuna çok üzülüyordu.
  D) Pelin, cin gibi bir öğrenciydi.
  Cevap: C
 • 4) Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Bu denizin suyu çok derin.
  B) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.
  C) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.
  D) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.
  Cevap: D
 • 5) "Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?
  A. Çocuklar 
  B. Uçurtma 
  C. Havada 
  D. Baharda
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır? 
  A) Borç yiğidin kamçısıdır. 
  B) Ekmeden biçilmez.
  C) Ayağını yorganına göre uzat. 
  D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
  Cevap: B
 • 7) Okulumu, sınıfımı, arkadaşlarımı seviyorum. Öğretmenimi... Onu dünyalar kadar seviyorum. Bana kalırsa dünyanın en iyi, en güzel insanı o. İnsanın gözlerine şöyle bir baksın, onun ne durumda olduğunu hemen anlar.
  Yalnız bu mu? Çok okuyan, çok araştıran, bilgili biridir. Bize der sırasında neler anlatır neler... Yalnız ülkemizin tarihini değil, dünyanın tarihini bile biliyor. Ha, aynı zamanda çok gezmiş. Hatta Almanya’da bile beş yıl öğretmenlik yapmış, sonra dönüp bizim sınıfı almış.

  Yukarıdaki metnin konusu hangisidir?

  A) Bir öğrencinin çevresindeki insanlar hakkındaki düşünceleri.
  B) Bir öğrenci ile öğretmeni arasında geçen olaylar.
  C) Bir öğrencinin arkadaşlarıyla yaşadığı maceralar. 
  D) Bir öğrencinin öğretmenine duyduğu sevgi ve hayranlık.
  Cevap:
 • 8) Bu sabah tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışınlar bir ışıldak keskinliğiyle doldurmuştu odayı. Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki evin kızıl perdesi solmuş, yandaki evin yeşil camları mutsuz... Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde. Yamalı yer yer, kül rengi. Denize moloz dökülmüş sanki.
  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
  B) Karşılaştırma yapılmıştır.
  C) İsim tamlaması vardır.
  D) Sıfat kullanılmamıştır.
  Cevap:
 • 9) İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da farklı kültürdeki insanların yaşadığı yerlere gitti mi bilmediği, görmediği şaşılacak olaylarla karşılaşmak, birtakım serüvenler geçirmek ister. Çoğu kez, bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden abartıcı, hatta yalancı olarak döner ve yaşadıklarını anlatırken - - - -

  Bu metnin sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

  A) bire bin katar.
  B) kılı kırk yarar.
  C) ayakları yere basmaz.
  D) gözüne hiçbir şey görünmez.
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Kırmızı -al
  B) Dar -geniş
  C) Kapalı -açık
  D) Kısa -uzun
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
  A) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  B) Son kitabında yine ilginç konulara değinmiş.
  C) Soğuk bir günde sıcak çay gibisi yoktur.
  D) İstanbul’dan daha hareketli bir şehir yok.
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Ona olan özlemimi anlatamam.
  B) Ayağı kayınca yere kapaklandı.
  C) Arkadaşlarını görmek için buraya kadar gelmiş..
  D) Yaptığı işlemeleri herkes çok beğeniyordu.
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır?
  A) İnşaat alanındaki çınarı kökünden söktüler.
  B) Verilen sözcüğü kök ve eklerine ayırdık.
  C) Türk’lerin kökü Orta Asya’ya dayanıyor.
  D) Karşımıza çıkan sorunun köküne inmeliyiz.
  Cevap: B
 • 14) “Şahin, akşam balkonda üşüttüğünden okula kalın bir kazakla geldi.”

  Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcükler aşağıda verilen şıklardan hangisindeki sorulara cevap vermektedir?

  A) Kim?–Ne zaman?–Nerede?–Niçin?–Nasıl?
  B) Niçin?-Nerede?-Kim?-Nasıl?-Ne zaman?
  C) Kim?-Nerede?-Ne zaman?-Niçin?-Nasıl?
  D) Kim?-Nasıl?-Niçin?-Ne zaman?-Nerede?
  Cevap:
 • 15) . Geziye onun da geleceğini sanıyordum….……..o, gezi günü göreve gitmek zorundaymış.
  Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) bu nedenle
  B) bundan dolayı
  C) çünkü
  D) oysa
  Cevap: D
 • 16) I. Üzüm üzüme baka baka kararır.
  II. Körle yatan şaşı kalkar.
  III. Herkes bildiğini okur.
  IV. Herkes evinde ağadır.
  Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) III ve IV
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi beş duyumuzla algıladığımız bir varlık adı değildir?
  A) sevgi
  B) sıcaklık
  C) ses
  D) rüzgar
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler anlam kapsamına göre özelden genele doğru sıralanmıştır?
  A) varlık – canlı – bitki – çiçek – menekşe
  B) sokak – cadde – mahalle – ilçe –il
  C) elma – armut – meyve – canlı – varlık
  D) silgi – kalem – kağıt – defter – kitap
  Cevap: B
 • 19) Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.

  Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

  A) İşitme
  B) Görme
  C) Koklama
  D) Dokunma
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır?
  A) Duygularını şiirlede anlatabilirsin.
  B) Bahçede büyük bir havuz vardı.
  C) Akşam teyzemlerde kalacağız.
  D) Resim defterin bende kalmış.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder