...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangisi eş anlamlı değildir?
  a) Doktor-Muallim
  b) Hekim-doktor
  c) Okul- Mektep
  d) Öğrenci -Talebe
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda eşleştirilen zıt anlamlı kelimelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  a) Alçak-Yüksek
  b)Yaşlı-Genç
  c)Şişman-Uzun
  d) Güzel-Çirkin
  Cevap: C
 • 3) 1. uzun
  2. hayatın
  3. yaşanmasında değil
  4. yaşanmasındadır
  5. değeri
  6. iyi
  Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

  A) 1 - 2 - 5 - 3 - 6 – 4
  B) 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 4
  C) 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 1
  D) 1 - 2 - 6 - 5 - 3 – 4
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Onun kitapları, okurun duygularını dile getirdiği için seviliyor.
  B) Yazar, seçtiği romanları tanıtırken iyi değerlendirmeler yapmış.
  C) Bir araştırmacı, okuduğu kaynak kitaplar­dan not alır.
  D) İrem konuşmasını bir tekerlemeyle başlattı.
  Cevap: A
 • 5) “Eyvah, annemin en sevdiği vazoyu kırdın ( )
  Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız ( ) Bana yardım edeceksin değil mi ( )”
  Bu cümlede parantez ile belirtilem yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) ( ?) (.) (!)
  B) (!) (.) (.)
  C) (!) (.) ( ? )
  D) (.) (.) (!)
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki deyimlerden hangisinin içerdiği anlam diğerlerinden farklıdır?
  A) Göze gelmek 
  B) Göz gezdirmek
  C) Göz atmak 
  D) Gözden geçirmek
  Cevap: A
 • 7) “Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.”
  Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

  A) ilgi 
  B) yarın
  C) nerede  
  D) ama
  Cevap: A
 • 8) Ben İstanbul şarkılarıyla büyüdüm. Dedem ud çalar, ninem şarkı söylerdi. “Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur.” derdi mesela, ben o yağmurla ıslanırdım. “Gel ey denizin nazlı kızı!” derdi, denizden çıkıp geliveren nazlı bir kız olurdum.
  Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dedesinin sanata ilgi duyduğu
  B) Kendisini İstanbul şarkılarıyla bütünleştirdiği
  C) Kendisinin, İstanbul şarkılarını sürekli tekrarladığı
  D) Ninesinin, İstanbul şarkılarını çok sevdiği
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır?
  A) Gençler, davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum.
  B) Arkadaşlar, yarın sabah erkenden bizde toplanıyoruz.
  C) Çocuklar, bilgisayarın başından hiç ayrılmıyor.
  D) Güzel kardeşim, biraz söz dinle.
  Cevap: C
 • 10) (I) Yıllarca yaşadığım kasabadan ayrılmak için istasyona geldim. (II) Kasabadan yarım saat uzakta, sık bir ağaçlık arasında kaybolmuş küçük bir istasyon... (III) Neredeyse karşı tepelerde güneş doğacak. (IV) Bir tren, keskin düdüğüyle karanlığı yırtarak istasyona yanaşıyor.

  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. cümle bir olayı ifade etmektedir.
  B) II. cümlede mekân betimlenmektedir.
  C) III. cümlede benzetme yapılmıştır.
  D) IV. cümlede sıfat kullanılmıştır.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?
  A) Bu konuyu bir daha açmayacağım.
  B) Yakında savaş patlayacak.
  C) Sıcak çorbayı içince rahatladım.
  D)Adamı hırsız olarak damgaladılar.
  Cevap: C
 • 12) —Atatürk, küçük çocuğa sordu ( )
  —Adın ne senin bakayım ( )
  Cemil ( )
  —Çankaya’da mı oturuyorsun( )


  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) (:) (,) (?) (?)
  B) (:) (?) (.) (?)
  C) (:) (?) (,) (?)
  D) (.) (?) (:) (?)
  Cevap: B
 • 13) .“Atatürk, Samsun’da Milli Mücadele için ilk adımları atmış oldu.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Kim?
  B) Ne zaman?
  C) Nerede?
  D) Niçin?
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki cümlelerden biri öznel, ama acaba hangisi? Siz ne dersiniz çocuklar.
  A) Dünya kendi çevresinde döner.
  B) Güneş ısı ve ışık kaynağıdır.
  C) Ay dünyamızın uydusudur.
  D) Yıldızlar açık havada çok güzel oluyor.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişiler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Senin boyun benimkinden daha uzun.
  B) Bu çantanın rengi diğerlerinden daha güzel.
  C) O köpeğin tüyleri, benim köpeğiminkiler kadar kıvırcık değil.
  D) Bu kitabın kapağı diğerlerinden daha kalın.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “veya” yazmak uygun olur?
  A) Arkadaşlarımın güzel ........... çirkin olmasına önem vermem.
  B) Kardeşimi çok seviyorum ........... bazen beni çok kızdırıyor.
  C) Sana bir sır vereceğim ........... kimseye söylemeyeceksin.
  D) Kapı çaldı ........... açtığımda kağıda kimsecikler yoktu.
  Cevap: A
 • 17) 1.ağaç
  2.derdinde
  3.odundur
  4.tomurcuk
  5.olmayan
  Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1,2,5,4,3
  B) 1,3,5,4,2
  C) 4,2,5,1,3
  D) 4,2,1,5,3
  Cevap: D
 • 18) Hayır, böyle bir şey düşünmemiştim. Ancak üniversiteye geldiğimde başarılı olabileceğimin farkına vardım. Çizim derslerinde hiçbir zaman en iyi ben olmadım. Ben en iyi üçüncü olurdum ama bugün buradayım. Bunu da çalışmaya ve odaklanmaya borçluyum.

  Çizgi romancı bu cevabı, aşağıdaki soruların hangisine karşılık olarak vermiştir?

  A) Sizce çeşitli ülkelerin çizgi romana bakışları arasında fark var mı?
  B) Eskiden ünlü bir çizgi romancı olmak hayalini kurar mıydınız?
  C) Hem yazıp hem çizmenin sizi zorlayan tarafları oluyor mu?
  D) Klasik romanların, çizgi roman hâline getirilmesini olumlu görüyor musunuz?
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
  A) Duvarların rengini çok beğendim.
  B) Odada iki kapılı bir dolap vardı.
  C) Balıkçıdan üç kilo hamsi almış.
  D) Müzik dersi bugün saat 11.00’de başlayacak.
  Cevap: A
 • 20) (1) Karbeyaz isimli keçi, o kadar güzelmiş ki bütün ağaçlar ona hayranmış. (2) Geçtiği yollarda ağaçlar dallarını eğip selamlıyor, meyvesi olanlar ise meyve ikram ediyormuş.(3) Soğuk sulardan içmiş, taze yapraklardan yemiş. (4) Şarkı söyleyerek yürürken birden küçücük bir kuzuya dönüşüvermiş.

  Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi, gerçek hayattan alınmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder