...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Evin………………………çocuğu markette kaybolmuş.”Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin   getirilmesi uygun değildir?

   A.yaramaz              
  B. küçük                           
  C. sevimli                
  D. hiçbir
  Cevap: D
 • 2) 1. uzun
  2. hayatın
  3. yaşanmasında değil
  4. yaşanmasındadır
  5. değeri
  6. iyi
  Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

  A) 1 - 2 - 5 - 3 - 6 – 4
  B) 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 4
  C) 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 1
  D) 1 - 2 - 6 - 5 - 3 – 4
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Bir şey biliyorduki konuşuyordu.
  B) Heyecanla yandaki odaya yöneldi.
  C) Mutfaktaki değişikliği hemen fark etti.
  D) Çantasındaki kitabı çıkarıp okumaya başladı.
  Cevap:
 • 4) ’’çekmek’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daralıp kısalmak’’ anlamında kullanılmıştır?
  A)Bu hastalıktan çok çekti.
  B)Evin tüm yükünü yıllarca annem çekti.
  C)Kardeşim küçük dayıma çekmiş.
  D)Bu kazağı kaynar suyla yıkarsan çeker.
  Cevap: D
 • 5) Soğuk bir aralık akşamıydı. Esma evlerinin salonunda küçük kardeşi Ozan’la oynarken ertesi günkü Türkçe sınavı aklına geldi. Bir an endişe duydu, çalışması gerekiyordu. Ama oyunun da en zevkli yerindeydi. Yatmadan önce biraz çalışırım diye düşündü ve tekrar oyuna döndü.
  Kardeşi yeşil traktörü kullanıyor, o da kepçeyle kamyona hayali kumlar yüklüyordu. Bir süre sonra kardeşi esnemeye başladı, onu görünce kendisi de esnedi. Annesi yataklarını hazırlamıştı. Ya yarınki sınav… Yumuşacık yatağını görünce uykuya karşı biraz daha istek duydu. Kendini yatağa yüzükoyun bıraktı.
  Ertesi gün okula gitti. On dakika vardı sınavın başlamasına ve hiç çalışmamıştı. Telaşlıydı. “Keşke dün gece çalışsaydım” diye geçiriyordu içinden. Esma’nın kafası bu düşüncelerle meşgulken öğretmen sınıfa girdi…

  1. Parçanın başına metne uygun bir başlık yazınız.


  2. Esma’nın sınava çalışmamasının nedenleri nelerdir?  3. Metnin konusu nedir?


  Cevap:
 • 6) “Annesi, parmak kadar çocuğa iş buyuruyor. Bu çocuk o işi nasıl yapsın?” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
  A) Abartma – Benzetme
  B) Kişileştirme – Abartma
  C) Benzetme - Konuşturma
  D) Benzetme – Kişileştirme
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir? 
  A. marş 
  C. maşa 
  B. masa 
  D. maaş
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
  A. Hapsolmuş bir şafak gibi derinde
  Zamana gülecek hüznün ve neşen
  B. İnsan yaşamaktan bıkar, usanır,
  Hülyaya dalmaktan usanmaz.
  C. Biri hareketsiz, cansız yatıyor;
  Birinin dinmeyen gözyaşları var.
  D. Nasıl hatırlamazsın o türküyü
  Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Çok para kazanınca burnu büyüdü.
  B) Annem tatili burnumdan getirdi.
  C) Kazada burnum kırıldı.
  D) Köyüm burnumda tütüyor.
  Cevap: C
 • 10) ‘‘Kara haber tez duyulur’’. Bu cümlede ″kara″ sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle karşıt bir anlam kazanmış olur?
  A) yaman
  B) iyi
  C) kötü
  D) siyah
  Cevap: C
 • 11) “Şahin, akşam balkonda üşüttüğünden okula kalın bir kazakla geldi.”

  Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcükler aşağıda verilen şıklardan hangisindeki sorulara cevap vermektedir?

  A) Kim?–Ne zaman?–Nerede?–Niçin?–Nasıl?
  B) Niçin?-Nerede?-Kim?-Nasıl?-Ne zaman?
  C) Kim?-Nerede?-Ne zaman?-Niçin?-Nasıl?
  D) Kim?-Nasıl?-Niçin?-Ne zaman?-Nerede?
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden hangileri duygusal, hangileri ise abartılı öğeler içermektedir?
  I) Doğum gününde dağ kadar bir pasta yaptırmış.
  II) Canım anneciğim, doğum günümde bana çok güzel bir sürpriz yaptı.
  III) Hamdi, öyle bir fıkra anlattı ki tüm sınıf gülmekten yerlere yıkıldı.
  IV) Piknikte, arkadaşlarımla çok mutlu bir gün geçirdim.

  A) I, II duygusal, III, IV abartılı
  B) I, III duygusal, II, IV abartılı
  C) II, IV duygusal, I, III abartılı
  D) I, IV duygusal, II, III abartılı
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi beş duyumuzla algıladığımız bir varlık adı değildir?
  A) sevgi
  B) sıcaklık
  C) ses
  D) rüzgar
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler anlam kapsamına göre özelden genele doğru sıralanmıştır?
  A) varlık – canlı – bitki – çiçek – menekşe
  B) sokak – cadde – mahalle – ilçe –il
  C) elma – armut – meyve – canlı – varlık
  D) silgi – kalem – kağıt – defter – kitap
  Cevap: B
 • 15) “ Kalkmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamında kullanılmıştır?
  A) Yasanın bu maddesi kalkmış.
  B) Köyümüzde bu âdet çoktan kalktı.
  C) Terazinin bir gözü inince diğer gözü kalkar.
  D) Saat onda kalkacak trene yetişmemiz zor görünüyor.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder