...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ’’A-K-E-R-M-E’’harfleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisini oluşturamayız?
  a)merak
  b)kerem
  c)kemer
  d)akrep
  Cevap: D
 • 2) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?
  Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
  Her zaman güzel mi bu kadar,
  Bu eşya, bu pencere?
  (Orhan Veli Kanık)
  Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yaşama sevinci
  B) Vatan sevgisi
  C) Çocukluğa özlem
  D) Yalnızlık korkusu
  Cevap: A
 • 3) "Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?
  A. Çocuklar 
  B. Uçurtma 
  C. Havada 
  D. Baharda
  Cevap: C
 • 4) Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü ve somurtkan kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır.
  Yukarıdaki paragrafın ana fikri hangisidir?

  A) Çocukların aşırı oyun oynamaları ruhsal gelişimleri için zararlıdır. 
  B) Oyun ve oyuncaklar çocuğun ruhsal gelişimi için gereklidir.
  C) Gelecekte mutlu çocuklar görmek istiyorsak onlarla oynamalıyız.
  D) Çocukların eğitiminde oyunların ve oyuncakların bir etkisi yoktur.
  Cevap: B
 • 5) Okulumu, sınıfımı, arkadaşlarımı seviyorum. Öğretmenimi... Onu dünyalar kadar seviyorum. Bana kalırsa dünyanın en iyi, en güzel insanı o. İnsanın gözlerine şöyle bir baksın, onun ne durumda olduğunu hemen anlar.
  Yalnız bu mu? Çok okuyan, çok araştıran, bilgili biridir. Bize der sırasında neler anlatır neler... Yalnız ülkemizin tarihini değil, dünyanın tarihini bile biliyor. Ha, aynı zamanda çok gezmiş. Hatta Almanya’da bile beş yıl öğretmenlik yapmış, sonra dönüp bizim sınıfı almış.

  Yukarıdaki metnin konusu hangisidir?

  A) Bir öğrencinin çevresindeki insanlar hakkındaki düşünceleri.
  B) Bir öğrenci ile öğretmeni arasında geçen olaylar.
  C) Bir öğrencinin arkadaşlarıyla yaşadığı maceralar. 
  D) Bir öğrencinin öğretmenine duyduğu sevgi ve hayranlık.
  Cevap:
 • 6) (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde maç-sonuç ilişkisi vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 7) Ben İstanbul şarkılarıyla büyüdüm. Dedem ud çalar, ninem şarkı söylerdi. “Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur.” derdi mesela, ben o yağmurla ıslanırdım. “Gel ey denizin nazlı kızı!” derdi, denizden çıkıp geliveren nazlı bir kız olurdum.
  Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dedesinin sanata ilgi duyduğu
  B) Kendisini İstanbul şarkılarıyla bütünleştirdiği
  C) Kendisinin, İstanbul şarkılarını sürekli tekrarladığı
  D) Ninesinin, İstanbul şarkılarını çok sevdiği
  Cevap: C
 • 8) Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var ( ) ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek ( ) Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler ( ) kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir ( )
  Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) ( ; ) ( . ) ( ; ) ( ! )
  B) ( ; ) ( ... ) ( , ) ( . )
  C) ( : ) ( . ) ( , ) ( . )
  D) ( : ) ( ... ) ( ; ) ( . )
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerden biri öznel, ama acaba hangisi? Siz ne dersiniz çocuklar.
  A) Dünya kendi çevresinde döner.
  B) Güneş ısı ve ışık kaynağıdır.
  C) Ay dünyamızın uydusudur.
  D) Yıldızlar açık havada çok güzel oluyor.
  Cevap: D
 • 10) 1.sokak
  2.yavaş yavaş
  3.sabahın ilk ışıklarıyla
  4.başlamıştı
  5.hareketlenmeye

  Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur?

  A) 1 - 3 - 2 - 5 - 4
  B) 2 - 3 - 1 - 5 - 4
  C) 3 - 5 - 2 - 4 - 1
  D) 4 - 1 - 5 - 3 – 2
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?
  A) kusur
  B) kuru
  C) kuşak
  D) kuvvet
  Cevap: B
 • 12) “Para kazanmayı hiç sevmiyordu ................ hesapsız para harcamaya bayılyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
  A) ama
  B) çünkü
  C) yani
  D) bu yüzden
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay sebebiyle birlikte verilmiştir?
  A)  Annem için yapamayacağım bir şey yoktur.
  B) Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş.
  C)  Siz de bizimle birlikte bir bardak süt için.
  D) Çantasının içinde oyuncakları da vardı.
  Cevap: B
 • 14) 1.ağaç
  2.derdinde
  3.odundur
  4.tomurcuk
  5.olmayan
  Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1,2,5,4,3
  B) 1,3,5,4,2
  C) 4,2,5,1,3
  D) 4,2,1,5,3
  Cevap: D
 • 15) Yağmur ormanları genellikle ürettikleri kereste yüzünden değerli kabul edilir. Ancak birçok uzman, bu harika ormanlardan elde edilen meyvelerin, yemişlerin, ilaç niyetine kullanılan bitkilerin çok daha değerli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle uzmanlar, yağmur ormanlarına zarar verilmemesi gerektiğini savunuyor.

  Buna göre uzmanların, yağmur ormanlarının korunmasını isteme gerekçeleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünyanın oksijen deposu olması
  B) Doğal zenginliklere sahip olması
  C) Bilim adamlarının dikkatini çekmesi
  D) Birçok hayvan için yaşam alanı olması
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder