...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda eşleştirilen zıt anlamlı kelimelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  a) Alçak-Yüksek
  b)Yaşlı-Genç
  c)Şişman-Uzun
  d) Güzel-Çirkin
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?
  A)Her gün iki saat kitap okurdu.
  B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.
  C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.
  D)Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de,da’nın yazımı yanlıştır?
  A) Gösteride ön sıralarda olmak çok güzel.
  B) Bir de ne göreyim, arkadaşım yanıma gelmiş.
  C) Arkadaşlarınız kitaplığı da temizlesin.
  D) Gömleğim de mürekkep lekesi çıkmamış.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki ismi verilen yönlerden niteleyen sözcükler yazınız.
  1. ……………………………..masa (renk)
  5. ………………………...……..masa (durum)
  2. ……………………………..masa (biçim)
  6. …………………………….…masa (sayı)
  3. ……………………………..masa (soru)
  7. ……………………………….masa (yer)
  4. ……………………………..masa (belirsizlik)
  8. ……………………………….masa (işaret)
  Cevap:
 • 5) 2) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayını yazınız.
  1. Anne, gömleğimi gördün mü?
  Ünsüz yumuşaması
  2. Yeni okuluna kısa sürede alışmıştı.

  3. Eskiden mahallemizden her sabah yoğurtçu geçerdi.

  4. Artık sabrım tükendi!

  5. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor.

  6. Artık sana ihtiyacım yok, dedi ve gitti.

  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi farklıdır?
  A) çaba - gayret 
  B) barış - sulh
  C) sıkça - bazen 
  D) istek – arzu
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?
  A) Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.
  B) Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
  C) Bir gün biz de yaşlanacağız.
  D)Bal olan yerde sinek de vardır.
  Cevap: A
 • 8) Bu sabah tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışınlar bir ışıldak keskinliğiyle doldurmuştu odayı. Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki evin kızıl perdesi solmuş, yandaki evin yeşil camları mutsuz... Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde. Yamalı yer yer, kül rengi. Denize moloz dökülmüş sanki.
  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
  B) Karşılaştırma yapılmıştır.
  C) İsim tamlaması vardır.
  D) Sıfat kullanılmamıştır.
  Cevap:
 • 9) İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da farklı kültürdeki insanların yaşadığı yerlere gitti mi bilmediği, görmediği şaşılacak olaylarla karşılaşmak, birtakım serüvenler geçirmek ister. Çoğu kez, bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden abartıcı, hatta yalancı olarak döner ve yaşadıklarını anlatırken - - - -

  Bu metnin sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

  A) bire bin katar.
  B) kılı kırk yarar.
  C) ayakları yere basmaz.
  D) gözüne hiçbir şey görünmez.
  Cevap:
 • 10) “nektar-nehir-nemrut-nemli” sözcüklerinden hangisi sözlük sıralamasında en başta yer alır?
  A) nehir
  B) nektar
  C) nemrut
  D) nemli
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde henüz gerçekleşmemiş bir işten söz edilmektedir?
  A) Bulduğu kedi yavrusunu eve getirdi.
  B) Anahtarlarını bulamayınca kapıda beklemiş.
  C) Bir yandan resim yapıyor bir yandan da müzik dinliyorum.
  D) Gelir gelmez sizi arayacağım.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki sorulardan hangisi bir isteği anlatır?
  A) Bu koltukları yeni mi aldınız?
  B) Bilgisayarında araştırma yapabilir miyim?
  C) Bu fotoğrafları sen mi çektin?
  D) Defterlerini annenle mi çektin?
  Cevap: B
 • 13) Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.

  Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

  A) İşitme
  B) Görme
  C) Koklama
  D) Dokunma
  Cevap: D
 • 14) Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver!
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
  Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

  Bu dizelerde şair, hangisine seslenmektedir?

  A) Güneşe
  B) Vatana
  C) Bayrağa
  D) İnsana
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır?
  A) Duygularını şiirlede anlatabilirsin.
  B) Bahçede büyük bir havuz vardı.
  C) Akşam teyzemlerde kalacağız.
  D) Resim defterin bende kalmış.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder