...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Yağmur” kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır?
  A) Yağmur iki gündür durmaksızın yağıyor.
  B) Yağmur sonucu oluşan selde maddi hasarlar oluştu.
  C) Yağmurun azlığı nedeni ile bu sene kuraklık bekleniyor
  D) Yağmur annesine yardım etmekten çok zevk alır.
  Cevap: D
 • 2) " Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
  cevabı yoktur?

  A) Ne zaman?
  B) Ne?
  C) Neyi?
  D) Nereden?
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir(ismin yerine kullanılan sözcük) vardır?
  A) Gittiğimiz yerler içinde en çok orayı sevdik.
  B) Bizim etkinliğe onu da çağıralım.
  C) ‘Dağ Denize Kavuştu’ oyununu beraber izleyelim.
  D) Kırmızı araba bozuk yolda ilerliyordu.
  Cevap: A
 • 4) Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Bu denizin suyu çok derin.
  B) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.
  C) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.
  D) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde he­yecan söz konusudur?
  A. Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim. 
  B.Otobüs durağında oturmuş etrafı sey­rediyordu,
  C. Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu. 
  D.Onu okulda görmek için can atıyordu.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır?
  A) Gençler, davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum.
  B) Arkadaşlar, yarın sabah erkenden bizde toplanıyoruz.
  C) Çocuklar, bilgisayarın başından hiç ayrılmıyor.
  D) Güzel kardeşim, biraz söz dinle.
  Cevap: C
 • 7) Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması.
  Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Canını sıkmak
  B) Sürekli düşündürmek
  C) Çok üzülmek
  D) Kararsız bırakmak
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki tamlamalardan hangisi türü itibariyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Matbaanın icadıyla birçok kitap basıldı.
  B) Her noktalama işareti bize bir uyarıdır.
  C) Geç kalkınca kurum otobüsünü kaçırdım.
  D) Şehir efsanelerini büyük bir zevkle dinlemek isterdim.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
  A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.
  B) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.
  C) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.
  D) Havanın ayazını içime çektim.
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?
  A) Bağrı yanık bir adamcağızdı
  .B) Babamın öfkesi burnundaydı.
  C) Kardeşim yavaş yavaş geliyordu.
  D) Sokakta fareler cirit atıyordu.
  Cevap: C
 • 11) “Çevre” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Arsanın etrafında dört defa döndü.” cümlesindeki “etraf” sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) Okul değiştirince ablamın çevresi de değişti.
  B) Çevresinde olup bitenlerin farkında değil.
  C) Elif saatlerdir arabanın çevresinde dolaşıyor.
  D) Olayların böyle gelişmesinde çevresinin de etkisi var.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişiler arasında bir karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Senin boyun benimkinden daha uzun.
  B) Bu çantanın rengi diğerlerinden daha güzel.
  C) O köpeğin tüyleri, benim köpeğiminkiler kadar kıvırcık değil.
  D) Bu kitabın kapağı diğerlerinden daha kalın.
  Cevap: A
 • 13) “Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiş­tirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdaki­lerden hangisi eklenmelidir?
  A) -çi
  B) -lik
  C) –li
  D) –siz
  Cevap: B
 • 14) Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı ... kopardığı elma çürüktü.
  Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) bu nedenle
  B) çünkü
  C) bundan dolayı
  D) ancak
  Cevap: D
 • 15) Hayır, böyle bir şey düşünmemiştim. Ancak üniversiteye geldiğimde başarılı olabileceğimin farkına vardım. Çizim derslerinde hiçbir zaman en iyi ben olmadım. Ben en iyi üçüncü olurdum ama bugün buradayım. Bunu da çalışmaya ve odaklanmaya borçluyum.

  Çizgi romancı bu cevabı, aşağıdaki soruların hangisine karşılık olarak vermiştir?

  A) Sizce çeşitli ülkelerin çizgi romana bakışları arasında fark var mı?
  B) Eskiden ünlü bir çizgi romancı olmak hayalini kurar mıydınız?
  C) Hem yazıp hem çizmenin sizi zorlayan tarafları oluyor mu?
  D) Klasik romanların, çizgi roman hâline getirilmesini olumlu görüyor musunuz?
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder