...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bin bir facia karşısında bunalan ruhların beklediği bir zamanda yazılan İstiklal Marşı,o günlerin hatırasıdır.O şiir bir daha yazılamaz,ben de yazamam.O şiir artık benim değildir,milletin malıdır.Benim millete en değerli armağanım budur.
  Bu paragrafta İstiklal Marşı ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir?

  A) Şairi tarafından millete armağan edildiğine
  B) Tekrar yazılmasının imkansızlığına
  C) Sıkıntılı günlerin bir anısı olduğuna
  D) Millet tarafından beğenildiğine
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin(fiilin) gelecekte yapılacağı anlamı vardır?
  A)Her zaman düzenli çalışırım.
  B)Mehmet, seneye daha çok çalışacak.
  C)Sınavı olduğu için çok çalıştı.
  D)Beren, odasında ders çalışıyor.
  Cevap: B
 • 3) “Ben yazdığım bir hikayenin on yıl sonra da yüz yıl sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim.’’ diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
  A)Hikayelerini anlaşılır bir dille yazdığını
  B)Hikayelerinin kalıcı olmasını amaçladığını
  C)İleride hikayelerinden çok para kazanacağını
  D)Yazdığı hikayenin herkesçe sevilmesini beklediğini
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-lik” eki getirilirse yeni sözcük bir meslek grubunu ifade eder?
  A) Kömür
  B)Kitap
  C) Sebze
  D) Doktor
  Cevap: D
 • 5) “Çocuklar………duydukları şeyleri çabuk öğrenirler.”
  Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

  A) ilgi 
  B) yarın
  C) nerede  
  D) ama
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır? 
  A) Borç yiğidin kamçısıdır. 
  B) Ekmeden biçilmez.
  C) Ayağını yorganına göre uzat. 
  D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
  Cevap: B
 • 7) ”Eve gelince ödev kağıdını aramaya koyuldu.”cümlesinde eve kelimesi ismin hangi hal ekini almıştır?
  A )bulunma hali
  B) ayrılma hali
  C) yönelme hali
  D) yalın hali
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?
  A) Bu konuyu bir daha açmayacağım.
  B) Yakında savaş patlayacak.
  C) Sıcak çorbayı içince rahatladım.
  D)Adamı hırsız olarak damgaladılar.
  Cevap: C
 • 9) —Atatürk, küçük çocuğa sordu ( )
  —Adın ne senin bakayım ( )
  Cemil ( )
  —Çankaya’da mı oturuyorsun( )


  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) (:) (,) (?) (?)
  B) (:) (?) (.) (?)
  C) (:) (?) (,) (?)
  D) (.) (?) (:) (?)
  Cevap: B
 • 10) Güneş’e uzaklık bakımından ikinci, büyüklük bakımından altıncı gezegendir. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzündeki en parlak cisimdir. Sabahyıldızı ve akşam yıldızı olarak da adlandırılır.

  Bu paragraftan Venüs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Akşam yıldızı olarak da adlandırılır.
  B) Güneşe uzaklık bakımında ikinci gezegendir.
  C) Büyüklük bakımından altıncı gezegendir.
  D) Gökyüzündeki en parlak cisimdir.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük yoktur?
  A) Orada derin uçurumlar vardır.
  B) Balıkçılar erkenden denize açıldılar.
  C) Eski kayığın boyaları dökülmeye başladı.
  D) Küçük sandallar karaya çekilmişti.
  Cevap: B
 • 12) . Geziye onun da geleceğini sanıyordum….……..o, gezi günü göreve gitmek zorundaymış.
  Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) bu nedenle
  B) bundan dolayı
  C) çünkü
  D) oysa
  Cevap: D
 • 13) Osman Kaptan( ) yanındakilere seslendi( )( )Çabuk sığınacak bir yer bulalım kendimi­ze ( )"
  Yukarıdaki parçada, parantezlerin bulun­duğu yerlere, aşağıdaki noktalama işaret­lerinden hangileri sırasıyla konulmalıdır?

  A) (,) (:) (") (.)
  B) (,) (,) (.) (:)
  C) (,) (-) (-) (!)
  D) (:) (,) (-) (,)
  Cevap: A
 • 14) 1. en / 2. Kitaplarıdır / 3. renkli
  4. dünyanın / 5. Kitapları / 6. coğrafya

  Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1 - 3 - 4 - 2 - 6 – 5
  B) 3 - 5 - 6 - 1 - 4 - 2
  C) 4 - 1 - 3 - 2 - 6 – 5
  D) 6 - 5 - 4 - 1 - 3 - 2
  Cevap: C
 • 15) (1) Karbeyaz isimli keçi, o kadar güzelmiş ki bütün ağaçlar ona hayranmış. (2) Geçtiği yollarda ağaçlar dallarını eğip selamlıyor, meyvesi olanlar ise meyve ikram ediyormuş.(3) Soğuk sulardan içmiş, taze yapraklardan yemiş. (4) Şarkı söyleyerek yürürken birden küçücük bir kuzuya dönüşüvermiş.

  Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi, gerçek hayattan alınmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder