...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangisi eş anlamlı değildir?
  a) Doktor-Muallim
  b) Hekim-doktor
  c) Okul- Mektep
  d) Öğrenci -Talebe
  Cevap: A
 • 2) ’’Mahallenin çocukları,sahipsiz köpekleri özenle besliyor.’’cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  a)nasıl?
  b)ne zaman?
  c)kim?
  d)neyi?
  Cevap: B
 • 3) “ Küçük şeyler birike birike büyük miktarlara ulaşır.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisini açıklar?
  A) Sakla samanı, gelir zamanı.
  B) Damlaya damlaya göl olur.
  C) Ak akçe kara gün içindir.
  D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?
  A)Seni bu başarından dolayı kutlarım.
  B)Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.
  C)Okulu bitirmene biz de senin kadar sevindik.
  D)Doğruyu söylediğim için bana kızıyorlardı.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Onun kitapları, okurun duygularını dile getirdiği için seviliyor.
  B) Yazar, seçtiği romanları tanıtırken iyi değerlendirmeler yapmış.
  C) Bir araştırmacı, okuduğu kaynak kitaplar­dan not alır.
  D) İrem konuşmasını bir tekerlemeyle başlattı.
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdaki cümleleri verilen önem belirten ifadelerle tamamlayınız.
  Sadece
  Daha iyi
  En iyi
  Başlıca
  Özellikle

  1. ……………………………..…….. bir gelecek için eğitime gereken önem verilmelidir.
  2. Bu konsere ……………………………………. senin gelmeni istiyorum.
  3. Adamın elleri, ……………...…..………………… de parmakları çok küçüktü.
  4. Para kazanmanın ………..………………………… yolu ticaretle uğraşmaktır.
  5. …………………………..…….…. süt ürünleri yoğurt, peynir ve yağdır.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
  A. Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter al­dı. 
  B. Defterin ön yüzüne adını yazdı.
  C. Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu. 
  D. Çözmesi gereken yüz soru vardı. 
  Cevap: B
 • 8) Keçicik açık bir kapı bulmuş, evin içine girmiş. Derken oraya yolu düşen bir kurdu görmüş. Keyifle gülmeye başlamış. Kurdu alaya almış. Demediğini bırakmamış. Kurt:
  — Bunları sana sen değil, şu içerisine sığındığın ev söyletiyor ey şaşkın, demiş.
  Yukarıdaki metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirtilmemiştir?

  A) Yer 
  B) Karakter
  C) Zaman 
  D) Olay
  Cevap:
 • 9) (I) Yıllarca yaşadığım kasabadan ayrılmak için istasyona geldim. (II) Kasabadan yarım saat uzakta, sık bir ağaçlık arasında kaybolmuş küçük bir istasyon... (III) Neredeyse karşı tepelerde güneş doğacak. (IV) Bir tren, keskin düdüğüyle karanlığı yırtarak istasyona yanaşıyor.

  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. cümle bir olayı ifade etmektedir.
  B) II. cümlede mekân betimlenmektedir.
  C) III. cümlede benzetme yapılmıştır.
  D) IV. cümlede sıfat kullanılmıştır.
  Cevap:
 • 10) (I) Sıcak temmuz güneşi, Ömer Dayı’nın alnındaki terleri çoğaltıyordu. (II) Ömer Dayı, sabahtan beri tarlasında buğday yoluyordu. (III) Elindeki orağa güneş vurdukça ışığı gözlerini kamaştırıyordu. (IV) Arada sırada öfkelenerek doğruluyor, bıkkın bir şekilde geriniyor ve belini kütürdetiyordu.

  Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir nitelik taşır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap:
 • 11) .“Atatürk, Samsun’da Milli Mücadele için ilk adımları atmış oldu.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Kim?
  B) Ne zaman?
  C) Nerede?
  D) Niçin?
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki hangi cümle “nesnel” bir yargıdır?
  A) Seninle sohbet etmeyi özlemişim.
  B) Bu elbise sana çok yakışıyor.
  C) Teyzem kardeşleri içinde en küçük olanı.
  D) Bu mobilyalar buraya uymamış.
  Cevap: C
 • 13) I. Üzüm üzüme baka baka kararır.
  II. Körle yatan şaşı kalkar.
  III. Herkes bildiğini okur.
  IV. Herkes evinde ağadır.
  Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) III ve IV
  Cevap: A
 • 14) Cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır?
  A) Fundalıkların arasından beyaz bir kaya yükseliyordu.
  B) Kayık, Bozcaada’nın güneybatısına doğru yol alıyordu.
  C) Yandaki odaların birinden bir şarkı sesi geliyordu.
  D) Yazıları, konuşmalarından daha akıcıdır.
  Cevap: D
 • 15) “Çember biçiminde sıralanan dağlar, gün doğarken basamak basamak yükseliyordu.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Ne?
  B) Nasıl?
  C) Nerede
  D) Ne zaman?
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder