...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Eyvah, annemin en sevdiği vazoyu kırdın ( )
  Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız ( ) Bana yardım edeceksin değil mi ( )”
  Bu cümlede parantez ile belirtilem yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) ( ?) (.) (!)
  B) (!) (.) (.)
  C) (!) (.) ( ? )
  D) (.) (.) (!)
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde masalların özelliği yanlış verilmiştir?
  A) Masallarda olağanüstü kişiler ve olaylar vardır.
  B) Masallar dünyada en çok sevilen türdür.
  C) Masallar çocukların hayal dünyalarını zenginleştirir.
  D) Masalların sonunda iyiler kazanır, kötüler kaybeder.
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır?
  A) Elimdeki kalın kitabı bir türlü bitiremedim.
  B) Pembe bir mezarlık olmak istedim.
  C) Kafamdaki bazı düşünceler beni rahatsız ediyor.
  D) Takvim yaprakları birer birer dökülüyor.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?
  A) Törende hangi elbiseyi giyeceksin
  B) Kimmiş gecenin bu vakti beni arayan
  C) Öğretmenim, sınavdan kaç aldığımı öğrenebilir miyim
  D) Dün gece kitabımdan kaç sayfa okudum bilmiyorum
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki deyimlerden hangisinin içerdiği anlam diğerlerinden farklıdır?
  A) Göze gelmek 
  B) Göz gezdirmek
  C) Göz atmak 
  D) Gözden geçirmek
  Cevap: A
 • 6) "Can kulağı ile dinlemek" deyimi­nin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A. canı kulakta olmak 
  B. ilgiyle dinlemek
  C. dinlerken kulak vermek 
  D. ilgisiz dinlemek
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
  A) Bu soruyu Hasan beye sormuştu.
  B) Çocuklar el ele tutuşup Mogan gölünü gezdi.
  C) Raftan “Ayaşlı ve Kiracıları” Romanını alıp okumaya başladı.
  D) Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programını izlemişlerdi.
  Cevap: D
 • 8) Pazara gitmeyi çok severdim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böylece pazarlık edenlere bakarım. "Üzüm kaça?" "Aman iyisinden koy!" "Yumurtalar taze mi?" diye peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki! Hele satıcıların bağırışları…

  Yazar alışveriş yapmadan önce ne yaparmış?

  A) Pazar yeri dışında otururmuş.
  B) Yemek yermiş.
  C) Fiyatlara göz atarmış.
  D) Kalabalık arasında dolaşırmış.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
  A) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  B) Son kitabında yine ilginç konulara değinmiş.
  C) Soğuk bir günde sıcak çay gibisi yoktur.
  D) İstanbul’dan daha hareketli bir şehir yok.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Ona olan özlemimi anlatamam.
  B) Ayağı kayınca yere kapaklandı.
  C) Arkadaşlarını görmek için buraya kadar gelmiş..
  D) Yaptığı işlemeleri herkes çok beğeniyordu.
  Cevap: C
 • 11) “Babam, yardımsever, "eli açık" bir insandır.” tümcesinde altı çizili sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) zengin
  B) savurgan
  C) cömert
  D) çalışkan
  Cevap: C
 • 12) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
  A) Yaz kış demeden çalışırdı.
  B) İrili ufaklı ne varsa topladım.
  C) Boşboğazlık yapma demiyor muyum?
  D) Genç ve yaşlı herkes hayretle bakakaldı.
  Cevap: C
 • 13) “Hayat” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “meslekle ilgili yaşayış” anlamında kullanılmıştır?
  A) Uzay araştırmacılarına göre ayda hayat yokmuş.
  B) Kitapta yazarın hayatı hakkında bilgi bulamadım.
  C) Sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı.
  D) Hayatımı kasaba dışındaki çiftlikte sürdürüyorum.
  Cevap: C
 • 14) “Saçındaki tokanın bağı çözüldü.” cümlesindeki “bağ” sözcüğünün sesteşi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Bahçede koşarken ayakkabımın bağı çözüldü.
  B) Köy ile ilçe arasında üzüm bağları vardı.
  C) Marketten iki bağ ıspanak almaya gitti.
  D) Paketin üzerindeki bağı kontrol etti.
  Cevap: A
 • 15) “Biriktirmek; çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?
  A) İş insanın aynasıdır.
  B) İşleyen demir ışıldar.
  C) İşten artmaz, dişten artar.
  D) İş bilenin, kılıç kuşananın.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder