...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Depremde evimiz yıkılmış göçük altında kalmıştık. Karanlıktı , korkuyorduk. Bura-dan çıkabilecek miydik? Birileri bizim bu-rada olduğumuzu biliyor muydu? Bu kor-kular içerisinde aciz bir şekilde beklerken o sesi duyduk:
  - Sesimi duyan var mı ? Sizi kurtarmaya geliyoruz!
  Kurtarılacağımızı anlamıştık.
  Parçada geçen “O ses” hangisine aittir?

  A) TEMA
  B) ÇYDD
  C) AKUT
  D) MSB
  Cevap: C
 • 2) Atatürk’ün barışsever bir devlet adamı olduğunu aşağıdaki sözlerinden hangisi daha doğru anlatır?
  A) Ne mutlu Türküm diyene
  B) Yurtta sulh cihanda sulh
  C) Türk, Öğün, çalış, güven
  D) Cumhuriyetin temeli kültürdür.
  Cevap: B
 • 3) Bir toplumu millet yapan en önemli ögelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aynı okulu paylaşmaları.
  B) Aynı dili paylaşmaları.
  C) Aynı toprağı paylaşmaları.
  D) Aynı mahalleyi paylaşmaları.
  Cevap: B
 • 4) İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ildeki resmi kurum ve kuruluşların bağlı olduğu yönetici kimdir?
  A) Bakan
  B) Belediye Başkanı
  C) Vali
  D) Kaymakam
  Cevap: C
 • 5) Ülkemizde okulların bağlı olduğu Eğitim-Öğretim işleri ile ilgili bakanlık hangisidir?
  A) Milli Eğitim Bakanlığı
  B) İçişleri Bakanlığı
  C) Maliye Bakanlığı
  D) Çevre ve Orman Bakanlığı
  Cevap: A
 • 6) Yasaların hazırlanmasının amacı nedir?
  A) Toplumdaki gelenek ve görenekleri kuvvetlendirmek.
  B) Toplum hayatının barışını,huzurunu ve güvenliğini sağlamak.
  C) Belli zümrelere kolaylıklar sağlamak.
  D) Hak ve özgürlüklere daha çok müdahale etmek
  Cevap: B
 • 7) Bir konutun inşaatının gerçekleştirilmesi aşamasında aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi yoktur?
  A)Tapu sicil müdürlüğü
  C) İmar müdürlüğü
  B)İmar müdürlüğü
  D) Belediye
  Cevap: D
 • 8) Bağımsız Mahkemeler--5 yılda--Seçme ve Seçilme--Başbakan--TBMM--550
  Oda--Cumhurbaşkanı--4 yılda--halk--Sendika

  Yukarıdaki kelimelerden uygun olanını aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz.

  Yasa yapma işini Türk halkı adına ……………………………………………yapar.
  Yargılama işi …………………………………………………………………………….………’ce yapılır.
  TBMM ………………………..….milletvekili ile görev yapar.
  Genellikle Milletvekilleri arasından belirlenen bakanları,belirleyen kişi……………………………………’dır.
  ……………………..…………………………………………bir vatandaşlık görevi ve Anayasal bir haktır.
  Cevap:
 • 9) Kışları ılık ve yağmur yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen, bitki örtüsü;defne ve diğer kısa bodur ağaçlardan oluşan yaz kış yeşil kalan” maki”olan iklim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Karadeniz iklimi
  B. Karasal iklim
  C..Akdeniz iklimi
  D. Tropikal iklim
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  A) İstanbul_ pamuk üretimi
  B) İzmir _ çay
  C) Konya _ turizm
  D) Erzurum-Kars_ hayvancılık
  Cevap: D
 • 11) I.Tsunami
  II. Çığ
  III.Trafik kazası
  IV.Toprak kayması
  Yukarıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

  A) II
  B) I
  C) IV
  D) III
  Cevap: D
 • 12) Anayasamıza göre yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üniversiteler
  B) Mahkemeler
  C) Bakanlıklar
  D) Partiler
  Cevap: B
 • 13) Serkan Bey temel amacı, toplumda aileye, bireye zararı olan sigara, içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemek olan bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak hizmet vermektedir.
  Buna göre, Serkan Bey’in hizmet verdiği sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeşilay
  B) Kızılay
  C) Türk Böbrek Vakfı
  D) AÇEV
  Cevap: A
 • 14) Doğal afetlerde halka çadır, yiyecek ve giyecek yardımında bulunan, gerektiğinde kan temin eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk Kalp Vakfı
  B) ÇEVKO
  C) Kızılay
  D) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?
  A) Yeşilay
  B) AKUT
  C) Kızılay
  D) Sağlık Bakanlığı
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getirin.

  Kaymakam – vali – ithalat – ihracat – Karabük – Kastamonu – 7 – 5+5 – sağlık – eğitim – Kızılay – Yeşilay – TBMM – hükümet – oyun – Güneydoğu Anadolu – Doğu Anadolu – korsan

  1.Yurt dışında üretilen malların yurt içinde satılması için getirilmesine ……………………denir. 2.Safranbolu Evleri, ………………………ilimizdedir.
  3.Cumhurbaşkanlarının görev süresi son değişiklikle …………………olmuştur. 4.Yasama organımız …………….……………..dir.
  5. Lösev, ………………..alanında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 6. Hilal –i Ahmer ……………..…………..eski adıdır.
  7. Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılmış nüshalarına halk arasında …….……………. denir.
  8. Ülkemizde petrol, ………………………………….. Bölgesinden çıkarılır. 9……………., çocukların ortak özelliklerindendir.
  10………………………, ilin başındaki kişidir.
  Cevap:
 • 17) Sivil toplum kuruluşlarının az olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A. Yardımlaşma duygusu gelişmiştir.
  B. Karşılıklı hoşgörü gelişmiştir.
  C. Saygı ve sevgi ortamı oluşmuştur.
  D. Dayanışma bilinci gelişmemiştir.
  Cevap: D
 • 18) İcatların zamanla geliştirilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zaman içinde ihtiyaçların değişmesi
  B) İcadı yapan kişinin sevilmemesi
  C) Yapılan icatların zararlarının ortaya çıkması
  D) İcatların şeklini değiştirme isteği
  Cevap: A
 • 19) Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
  A. Başbakan
  B. Mahkemeler
  C. Valiler
  D. Milletvekilleri
  Cevap: B
 • 20) “Bilim adamının bizlerden farklı bazı yanları vardır. Bir iş yaptığımızda sıkılıp
  yapmayabiliriz.”
  Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir?

  A) Sabırlıdırlar
  B) Azimlidirler
  C) Bencildirler
  D) Araştırmacıdırlar
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder