...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ürünlerden hangisini Almanya’ya ihraç edilmemektedir?
  A. porselen
  B. halı
  C. demir çelik
  D. gıda ürünleri
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki ülkelerinden hangisinden petrol ithal edilmemektedir?
  A. İran
  B. Irak
  C. Libya
  D. Mısır
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış ülkelere sattığı ürünlerden biri değildir
  A) Turunçgiller
  B) Tekstil Ürünleri
  C) Kuru Üzüm
  D) Petrol
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki kurumlardan hangileri gıda maddesi satan yerleri denetleme yetkisine sahiptir?
  A)Belediye-Kızılay
  B) Tüketici Hakları Derneği-Bekçi
  C) Tarım İl Müdürlüğü- Belediye
  D) TEMA- Belediye
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile ilgili bir kuruluş değildir?
  A) Milli Eğitim Vakfı
  B) Mesleki eğitim Vakfı
  C) Türk Eğitim Derneği
  D) Türk Kalp Vakfı
  Cevap: D
 • 6) Merkezi yönetimi temsil eden kişilerden hangisi seçimle göreve gelmez?
  A)Meclis Başkanı
  B)Milletvekili
  C)Başbakan
  D)Vali
  Cevap: D
 • 7) I.Dayanışma
  II. Gönüllülük
  III. Yardımlaşma
  IV. Çıkar sağlama
  Yukarıdakilerden hangileri Sivil Toplum kuruluşlarının temellerindendir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C)I,II, ve III
  D)I,II,III ve IV
  Cevap: C
 • 8) Toplum düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan yasaları kim yapar?
  A)TBMM
  B)Başbakanlık
  C)Cumhurbaşkanı
  D)Bakanlıklar
  Cevap: A
 • 9) -Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.
  a. ( ) Devletin şeklini, devlet organlarının kuruluş ve işleyişini belirten temel yasaya Anayasa denir.
  b. ( ) Anayasamızın ilk üç maddesi kesinlikle değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez
  c. ( ) Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası 20 Ocak 1921’de TBMM tarafından kabul edilmiştir.
  d. ( ) Toplum düzenini sağlamak amacıyla TBMM tarafından belirlenen kurallara yasa denir.
  e. ( ) Kaymakam İçişleri Bakanlığı tarafından atanır.
  f. ( ) Vali İçişleri bakanı tarafından önerilir ve Başbakan tarafından atanır.
  g. ( )Toplumda işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunarak sorunların çözülmesine yardımcı olanlara etkin yurttaş denir
  h. ( )Sivil toplum örgütlerine her yaş ve meslekten insan katılamaz, belli ölçütleri vardır.
  i. ( )Barınma, beslenme, giyinme ,eğitim ,sağlık ,ulaşım gibi ücret karşılığı aldığımız mal ve hizmetler bozuk ya da eksik çıkarsa Tüketici Hakları Derneğine başvurmadan önce hemen Mahkemeye başvurmalıyız.
  j. ( )Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılmış nüshalarına halk arasında ‘’sahtekar’’denir.
  Cevap:
 • 10) I. Oyun oynamak
  II. Sırasını temiz tutmak
  III. Odasının düzenini sağlamak
  Yukarıda verilenlerden hangileri bir öğrencinin okuldaki sorumlulukları arasında öncelikle yer alır?

  A. II ve III
  B. Yalnız I
  C. Yalnız II
  D. I ve II
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda verilen buluşlar ve kişi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A. Pil  Volta
  B. Kuduz aşısı  Edison
  C. Telefon  Graham Bell
  D. Radyo  Marconi
  Cevap: B
 • 12) TBMM’nin açılmasından sonraki ilk anayasamız hangisidir?
  A. 1921 Anayasası
  B. 1924 Anayasası
  C. 1961 Anayasası
  D. 1982 Anayasası
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un getirdiği yeniliklerden biri değildir?
  A) Resmi nikah usulü getirildi.
  B) Mirasta kadın-erkek eşitliği getirildi.
  C) Saltanat kaldırıldı.
  D) Aile hayatı yeniden düzenlendi
  Cevap: C
 • 14) Ülkemiz hangi kıtalarda bulunmaktadır?
  A) Asya-Avrupa
  B) Asya-Afrika
  C) Avrupa-Afrika
  D) Asya-Amerika
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdaki kurumlardan hangisinin idarecileri halk tarafından belirlenmez?
  A) TBMM
  B) Belediye
  C) Muhtarlık
  D) Mahkeme
  Cevap: D
 • 16) Ülkemizde şu anda yürürlükte olan anayasa hangisidir?  Cevap:
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal güzelliklerine örnek gösterilemez?
  A. Peri Bacaları
  B. Pamukkale travertenleri
  C. Topkapı Sarayı
  D. Van Gölü
  Cevap: C
 • 18) Serap, maddi imkansızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır.
  Serap ile ilgilenecek sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çevre Koruma Vakfı
  B) TEMA
  C) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  D) Eğitim Gönüllüleri Derneği
  Cevap: D
 • 19) İstiklal Marşı ‘ mızın şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mehmet Akif ERSOY
  b) Necip Fazıl KISAKÜREK
  c) Orhan Veli KANIK
  d) Mustafa Kemal ATATÜRK
  Cevap: A
 • 20) I. Ülkenin kalkınmasını sağlamak
  II. Türkiye’yi çağdaş ülkeler konumuna yükseltmek
  III. Türkiye’nin modernleşmesini sağlamak
  Hangileri Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemin nedenleri arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder