...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atatürk’ün ‘’Bilim ve teknolojinin dışında rehber aramak bilgisizliktir.’’ Sözüyle anlatmak istediği hangisidir?
  A) Bilim ve teknolojiyi istersek kullanmalıyız
  B) Bilim ve teknolojiden uzak kalmalıyız
  C) Bilim ve teknoloji her zaman kullanmalıyız
  D) Bilimin dışında rehber aramamalıyız
  Cevap: C
 • 2) Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı neyin ifadesidir?
  A) Ülkemizdeki zenginliklerin
  B) Bağımsızlığımızın
  C) Yönetim şeklinin
  D) Kültürel değerlerimizin
  Cevap: B
 • 3) .“Ali, maddi imkansızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır”.Ali ile ilgilenecek sivil toplum kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  B) TEMA
  C) Eğitim Gönüllüleri Derneği
  D) Çevre Koruma Vakfı
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
  A) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir.
  B) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  C) Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır.
  D) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği ve kullandığı anayasalardan değildir?
  A)1923
  B)1924
  C)1961
  D)1982
  Cevap: B
 • 6) Erol bu yıl sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve girdiği sınavdan geçerli puan aldı. Şaban, öğretmen olmak için hangi bakanlığa başvurmalıdır?
  A. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
  B. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  C. Milli Eğitim Bakanlığı
  D. Çevre ve Orman Bakanlığı
  Cevap: C
 • 7) Emir’in babası İngiltere’de konsolos olarak çalışmakta ve yurt dışı ilişkilerde görev yapmaktadır. Buna göre Eren’in babası hangi bakanlığa bağlı olarak çalışmaktadır?
  A) Milli Savunma Bakanlığı
  B) Dışişleri Bakanlığı
  C) Ulaştırma Bakanlığı
  D) Maliye Bakanlığı
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organlarından biri değildir?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) TBMM
  C) Bakanlar kurulu
  D) Valilik
  Cevap: B
 • 9) Kültürel zenginliğimizin en önemli kişilerinden biri olan,insanları güldüren,güldürürken de düşündüren kimdir?
  A) Nasreddin Hoca
  B) Dadaloğlu
  C) Karacaoğlan
  D) Keloğlan
  Cevap: A
 • 10) Bazı bakanlıklar ve görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sağlık Bakanlığı – Gıda maddelerini sağlık açısından denetlemek.
  B) Milli Eğitim Bakanlığı – Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları açmak.
  C) Dış İşleri Bakanlığı – Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
  D) Adalet Bakanlığı – Mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kaymakam ilçeyi yöneten en yetkili kişidir.
  B) Valiler İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
  C) İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.
  D) İlçeleri muhtarlar yönetir.
  Cevap: D
 • 12) Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir köyünde yaşayan Elif, ailesinin maddi
  imkansızlığı nedeniyle okula gidemi- yordu. Bir gün Elif’in ailesine Eğitim
  Gönüllüleri tarafından yardım gönderildi. Böylece Elif okula başladı.
  Yukarıda verilen örnek, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  A) Maddi imkansızlığı olan kişilerin eğitim hakkına sahip olmadığının
  B) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ile eğitimin yaygınlaştırılabileceğinin
  C) Eğitim imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelere yardım gönderilemeyeceğinin
  D) Yapılan yardımlarda her zaman maddi çıkarların ön planda olması gerektiğinin
  Cevap: B
 • 13) Devlet tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan , yaptırıma bağlı olan kuralların her birine ………………denir.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) kural
  B) gelenek
  C) töre
  D) yasa
  Cevap: D
 • 14) Ülkemiz demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Demokrasilerde herkesin ifade özgürlüğü vardır. Yasalar önünde herkes eşittir. Vatandaşlar, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılabilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülmez?

  A) Düşünce özgürlüğü
  B) Seçme ve seçilme hakkı
  C) Herkesin eşit olması
  D) Krallık yönetimi
  Cevap: D
 • 15) İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumludur.
  * İldeki resmi kurum ve kuruluşlar ona bağlıdır.

  Yukarıdaki görevler hangi yönetici ile ilgilidir?

  A) Bakan
  B) Belediye başkanı
  C) Vali
  D) Kaymakam
  Cevap: C
 • 16) Ülkemizde faaliyet gösteren bütün okulların bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İç İşleri Bakanlığı
  B) Milli Eğitim Bakanlığı
  C) Belediye Başkanlığı
  D) Adalet Bakanlığı
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdaki anayasalardan hangisi Cumhuriyetin ilanından önce hazırlanmıştır ?
  A. 1921 Anayasası
  B. 1924 Anayasası
  C. 1961 Anayasası
  D. 1982 Anayasası
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi anayasanın değiş- tirilmeyecek hükümlerinden biri değildir?
  A. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  B. Başkent Ankara’dır.
  C. Milli marş İstiklal Marşı’dır.
  D. Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıldır.
  Cevap: D
 • 19) Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ……………………………. adı verilir.
  Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A. ticaret
  B. ithalat
  C. ihracat
  D. satım
  Cevap: C
 • 20) Ülkemizin ulusal egemenliği aşağıdakilerden hangisi ile sembolleştirilmiştir?
  A. Topraklarımız
  B. İnsanlarımız
  C. Denizlerimiz
  D. Bayrağımız
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder