...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Gökçe ve arkadaşları “ Toplum İçin Çalışanlar” ünitesi ile ilgili araştırma ödevi almış, araştırma sırasında
  Tema Vakfı’ndan yararlanarak çeşitli pankartlar hazırlamışlardır.
  Gökçe ve arkadaşları hazırladıkları pankartlara hangisini yazarsa yanlış olur?

  A) Ormanları tarım alanlarına dönüştürelim.
  B) Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.
  C) Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.
  D) Orman bekçiyle değil, sevgiyle korunur.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Kaymakam ili yöneten kişidir.
  B)Valiler ilçeleri yönetir.
  C)Milletvekillerini halk seçer.
  D) Başbakanı valiler atar.
  Cevap: A
 • 3) Dünyanın en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Nil
  B)Tuna
  C)Kızılırmak
  D)Fırat
  Cevap: A
 • 4) Atatürk; Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün değildir.” demiştir. Atatürk’ün yukarıda verilen sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Millet, ancak eğitim sayesinde kalıcı zaferlere ulaşılabilir.
  B) Zafer kazanmak için savaşmak şarttır.
  C) Başarılı olmak, ancak millet için çalışmakla mümkün olur.
  D) Askeri zaferler, mutlu bir geleceğin habercisidir.
  Cevap: A
 • 5) “Demokrasi” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A. İfade özgürlüğü vardır.
  B. Kişisel haklara saygı vardır.
  C. Sınırsız özgürlükler vardır.
  D. Herkesin yasa önünde eşitlik hakkı vardır.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi çocukların ortak özelliklerinden değildir?
  A) Çizgi film izlemek
  B) Çalışmak
  C) Oyun oynamak
  D) Hikâye kitabı okumak
  Cevap: B
 • 7) Mısır Piramitleri’nin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dönemin Firavunları için mezar olarak yapılmışlardır.
  B) Dönemin Firavunları için saray olarak yapılmışlardır.
  C)Uzayı gözlemlemek için yapılmışlardır.
  D)Turistlerin ilgisini çekmek için yapılmaışlardır.
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından değildir?
  A. İnsanların sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak.
  B.Ticari kar sağlayıcı çalışmalar yapmak.
  C.Doğayı ve çevreyi korumak.
  D.İnsanların eğitimine katkıda bulunmak.
  Cevap: B
 • 9) .Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur.
  Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?

  A. Doğu Anadolu
  B.İç Anadolu
  C. Marmara
  D. Karadeniz
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biridir?
  A) Yasalar
  B) Gelenekler
  C) Görenekler
  D) Ahlak kuralları
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin kültürel özelliğini göstermez?
  A) Giysiler
  B) Oyunları
  C) Akarsuları
  D) Yiyecekleri
  Cevap: C
 • 12) Hayvancılığın yoğun olarak görüldüğü bir bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç vardır?
  A) Bilgisayar mühendisliği
  B) Turizm rehberliği
  C) Veterinerlik
  D) Terzilik
  Cevap: C
 • 13) Kurtuluş Savaşı aşağıdakilerden hangisini amaç edinmemiştir?
  A) Tam bağımsızlık
  B) Ulusal egemenlik
  C) Vatanın ve milletin bölünmezliği
  D) Osmanlı Devleti’nin devamını sağlama
  Cevap: D
 • 14) Atatürk; Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanla-
  rında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçar vermesi mümkün değildir.”
  demiştir.

  Atatürk’ün yukarıda verilen sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilr?

  A) Millet, ancak eğitim sayesinde kalıcı zaferlere ulaşılabilir.
  B) Zafer kazanmak için savaşmak şarttır.
  C) Başarılı olmak, ancak millet için çalışmakla mümkün olur.
  D) Askeri zaferler, mutlu bir geleceğin habercisidir.
  Cevap: A
 • 15) Hulusi Bey seçimlerde oy kullanmaya gitmiştir. Hulusi Bey, aşağıdakilerden han-
  gisini seçmek için oy kullanmış olamaz?

  A) Vali
  B) Milletvekili
  C) Belediye başkanı
  D) Muhtar
  Cevap: A
 • 16) TBMM aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
  A. Yasaları değiştirebilir.
  B. Yeni yasalar yapabilir.
  C. Anayasanın ilk 3 madde hariç tüm yasalarını değiştirebilir.
  D. Suç işleyen insanları anayasaya göre yargılayabilir.
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi başbakanın görev ve yetkileri arasında değildir?
  A. Bakanları seçer ve cumhurbaşkanına sunar
  B. Kanun koyar ve gerektiğinde kanunları kaldırır
  C. Anayasa ve yasalarla belirlenen yetkilerini kullanıp ülkeyi yönetir
  D. Bakanlar kuruluna başkanlık eder.
  Cevap: B
 • 18) Demokratik toplumlarda insanlar yönetime nasıl katılır?
  A. Seçimlerde aday olarak veya oy vererek.
  B. Toplum kurallarına uyarak.
  C. Büyüklere saygı göstererek.
  D. Çok çalışarak.
  Cevap: A
 • 19) I. Öğrencilerin demokratik alışkanlık kazanmasını sağlamak
  II. Öğrencilere düşüncelerini söyleme fırsatı vermek
  III. Öğrencilere kendi kendilerini yönetmelerini öğretmek

  Öğrencilerin yukarıdaki demokratik öğeleri kazanmalarını sağlamak için okulda hangi çalışma yapılır?

  A. Öğretmenler kurulu toplantısı yapılır.
  B. Sınıf başkanı seçimi yapılır.
  C. Yıl sonu gezileri düzenlenir.
  D. Veli toplantıları yapılır.
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinden biri değildir?
  A) İnkılâpçılık
  B) Laiklik
  C) Millî Birlik
  D) Devletçilik
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder