...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) En fazla ithalat ve ihracat yaptığmız ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya
  B)Arjantin
  C) Tanzanya
  D) İngiltere
  Cevap: A
 • 2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlık sembollerinden 5 tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez?
  I. Milletvekili
  II. Kaymakam
  III. Vali
  IV. Belediye Başkanı
  V. Muhtar

  A) I, II ve V
  B) II, III ve V
  C) II ve III
  D) IV
  Cevap: C
 • 4) Bir ürünü başka bir ülkeden satın almaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A)ekonomi
  B) ihracat
  C) ithalat
  D) ticaret
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında hizmet veren bir kuruluş değildir?
  A) Tuzla Devlet Hastanesi
  B) LÖSEV
  C) Orhanlı Sağlık Ocağı
  D) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
  Cevap: D
 • 6) İl merkezinde kamu düzeninin sağlanması kimin görevidir?
  A)Belediye Başkanı
  B) Kaymakam
  C) Vali
  D)İlçe Jandarma Komutanı
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilemez maddeleri arasında değildir?
  A)Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
  B)Dili Türkçedir.
  C)Başkenti Ankara’dır.
  D)Anayasa 1982 yılında kabul edilmiştir.
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
  A. Türk devleti, bir cumhuriyettir.
  B. Türk devleti; ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.
  C. Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.
  D. Milli Marşımız “İstiklal Marşı”dır.
  Cevap: C
 • 9) Bir ulusun kurtuluşu ancak eğitimle olur.”
  Atatürk’ün bu sözleri ile ilgili aşağıdaki kurumlardan hangisi doğrudan ilişkilendirilebilir?

  A. ÇEKÜL
  B. LÖSEV
  C. TEV
  D. TEMA
  Cevap: C
 • 10) Ali, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur. Bu durumda Ali hangisiyle karşılaşır?
  A)Trafik cezası alır.
  B)Toplum tarafından kınanır.
  C) Para cezası alır.
  D) Okul müdürü tarafından cezalandırılır.
  Cevap: B
 • 11) Tuz Gölü,Peribacaları ve Akşehir Gölü hangi bölgemizde yer alır?
  A) Marmara Bölgesi
  B) İç Anadolu Bölgesi
  C) Akdeniz Bölgesi
  D) Ege Bölges
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi millet adına kurallar koyan ve kararlar alan kurumdur?
  A) Valilik
  B) Kaymakamlık
  C) TBMM
  D) Muhtarlık
  Cevap: D
 • 13) Kurtuluş Savaşı aşağıdakilerden hangisini amaç edinmemiştir?
  A) Tam bağımsızlık
  B) Ulusal egemenlik
  C) Vatanın ve milletin bölünmezliği
  D) Osmanlı Devleti’nin devamını sağlama
  Cevap: A
 • 14) Toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan resmi kurumlara ne ad verilir?
  A) Hastane
  B) Muhtarlık
  C) Okul
  D) Adliye
  Cevap: C
 • 15) Bilim adamlarının bulduklarıyla yetinmeyip çeşitli kaynakları incelemesi bilim adamını›n hangi özelliğinin sonucudur?
  A) araştırmacı
  B) planlı
  C) tarafsız
  D) bilgili
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki kurumlardan hangisi gıda maddesi satan yerleri denetleme yetkisine sahiptir?
  A) Belediye – Kızılay
  B) Tüketici Hakları Derneği – Belediye
  C) Tarım İl Müdürlüğü – Belediye
  D) Eğitim Gönüllüleri Vakfı – TEMA
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisinin etkinlikte bulunduğu alan yanlış verilmiştir?
  ) Lösemili Çocuklar Vakfı - Sağlık
  B) Milli Eğitim Vakfı – Eğitimin desteklenmesi
  C) TEMA Vakfı - Doğal Çevrenin Korunması
  D) Kızılay – İçki, sigara ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan alışkanlıklarla mücadele etmek
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olana (Y) koyun.
  1.( )Ünlü Pisa Kulesi İtalya’dadır.
  2.( )Çin Seddi, Dünyanın yedi harikasından birisidir. 3.( )Sınırlı tarım alanlarına sahip olması Doğu Anadolu’da hayvancılığı ön plana çıkarmıştır.
  4.( )Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirile- mez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. 5.( )İklim insanların yaşantılarını ve ekonomik faaliyetlerini etkilemez. 6.( )İstiklal Marşımızın bestecisi Mehmet Akif Ersoy’dur. 7.( )Resmi kurumlarda kişiler, maaş karşılığında çalışırlar. 8.( )Pirinç üretiminin yarısından fazlası Marmara Bölgesinde yapılır. 9.( )Başbakanın 40 yaşını doldurmuş olması ve yükseköğretim mezunu olması şarttır. 10.( ) İl ve ilçelerin yönetiminde yetkili kişiler, vali ve kaymakamdır.
  Cevap:
 • 19) Geçen hafta Yılmaz’ın bir kardeşi doğdu. Babası ………………Müdürlüğüne giderek kardeşi adına düzenlenmiş bir ………………… aldı.” Bu cümlelerde eksik bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
  A) Emniyet – ehliyet
  B) Okul – diploma
  C) Nüfus – nüfus cüzdanı
  D) Sağlık – sağlık karnesi
  Cevap: C
 • 20) Ali, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur. Bu durumda Ahmet hangisiyle karşılaşır?
  A. Trafik cezası alır.
  B. Toplum tarafından kınanır.
  C. Para cezası alır.
  C. Okul müdürü tarafından cezalandırılır.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder