...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Kaymakam ili yöneten kişidir.
  B)Valiler ilçeleri yönetir.
  C)Milletvekillerini halk seçer.
  D) Başbakanı valiler atar.
  Cevap: A
 • 2) Dış ülkeden mal almaya ne ad verilir?
  A) İmalat
  B) İthalat
  C) Ticaret
  D) İhracat
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?
  A)Gelenekler
  B)Yasalar
  C)Ahlak kuralları
  D)Görenekler
  Cevap: B
 • 4) .“Ali, maddi imkansızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır”.Ali ile ilgilenecek sivil toplum kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  B) TEMA
  C) Eğitim Gönüllüleri Derneği
  D) Çevre Koruma Vakfı
  Cevap: C
 • 5) İl merkezinde kamu düzeninin sağlanması kimin görevidir?
  A)Belediye Başkanı
  B) Kaymakam
  C) Vali
  D)İlçe Jandarma Komutanı
  Cevap: C
 • 6) Merkezi yönetimi temsil eden kişilerden hangisi seçimle göreve gelmez?
  A)Meclis Başkanı
  B)Milletvekili
  C)Başbakan
  D)Vali
  Cevap: D
 • 7) Toplum düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan yasaları kim yapar?
  A)TBMM
  B)Başbakanlık
  C)Cumhurbaşkanı
  D)Bakanlıklar
  Cevap: A
 • 8) Erol bu yıl sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve girdiği sınavdan geçerli puan aldı. Şaban, öğretmen olmak için hangi bakanlığa başvurmalıdır?
  A. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
  B. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  C. Milli Eğitim Bakanlığı
  D. Çevre ve Orman Bakanlığı
  Cevap: C
 • 9) Sivil toplum kuruluşları,gelirlerini nereden elde ederler?
  A) Devletten
  B) Vergilerden
  C) Belediyelerden
  D) Bağışlardan
  Cevap: D
 • 10) Anayasamıza göre yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üniversiteler
  B) Mahkemeler
  C) Bakanlıklar
  D) Partiler
  Cevap: B
 • 11) Demiryolu yapımı hangi bakanlığın görevidir?
  A) Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
  B) Ulaştırma bakanlığı
  C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  D) M.E.B
  Cevap: B
 • 12) Doğayı seven, ağaç dikmekten hoşlanan bir arkadaşınıza hangi sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına katılmasını tavsiye edersiniz?
  A) Lösemili Çocuklar Vakfı
  B) Yeşilay Vakfı
  C) Türk Eğitim Vakfı
  D) Tema Vakfı
  Cevap: D
 • 13) Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
  A. Başbakan
  B. Mahkemeler
  C. Valiler
  D. Milletvekilleri
  Cevap: B
 • 14) “Bilim adamının bizlerden farklı bazı yanları vardır. Bir iş yaptığımızda sıkılıp
  yapmayabiliriz.”
  Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir?

  A) Sabırlıdırlar
  B) Azimlidirler
  C) Bencildirler
  D) Araştırmacıdırlar
  Cevap: A
 • 15) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimseye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A) sanatçı
  B) uzman
  C) ozan
  D) mucit
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder