...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atatürk’ün ‘’Bilim ve teknolojinin dışında rehber aramak bilgisizliktir.’’ Sözüyle anlatmak istediği hangisidir?
  A) Bilim ve teknolojiyi istersek kullanmalıyız
  B) Bilim ve teknolojiden uzak kalmalıyız
  C) Bilim ve teknoloji her zaman kullanmalıyız
  D) Bilimin dışında rehber aramamalıyız
  Cevap: C
 • 2) Bir toplumu millet yapan en önemli ögelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aynı okulu paylaşmaları.
  B) Aynı dili paylaşmaları.
  C) Aynı toprağı paylaşmaları.
  D) Aynı mahalleyi paylaşmaları.
  Cevap: B
 • 3) İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ildeki resmi kurum ve kuruluşların bağlı olduğu yönetici kimdir?
  A) Bakan
  B) Belediye Başkanı
  C) Vali
  D) Kaymakam
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı genel olarak düzenleyen yazılı kuralların tümüne birden verilen addır?
  A) Örf ve adetler
  B) Anayasa
  C) Görgü kuralları
  D) Ahlak kuralları
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
  A) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir.
  B) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  C) Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır.
  D) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un getirdiği yeniliklerden biri değildir?
  A) Resmi nikah usulü getirildi.
  B) Mirasta kadın-erkek eşitliği getirildi.
  C) Saltanat kaldırıldı.
  D) Aile hayatı yeniden düzenlendi
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organlarından biri değildir?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) TBMM
  C) Bakanlar kurulu
  D) Valilik
  Cevap: B
 • 8) Anayasanın hangi maddeleri değiştirilemez? Anayasanın birinci maddesini yazınız.  Cevap:
 • 9) Günlük yaşamımızda yazılı olmamakla birlikte uymak zorunda olduğumuz kurallar vardır. Bu kurallara uymayanlara devlet bir ceza da vermez. Ancak bu kurallara uymamak toplumda ayıp ve yanlış davranış olarak görünür.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biridir?

  A) Kırmızı ışıkta durmak
  B) Yaşlı ve özürlülere yardım etmemek
  C) Alışverişten sonra fiş ya da fatura almak
  D) Seçimlerde oy kullanmak
  Cevap: C
 • 10) Doğal afetlerde halka çadır, yiyecek ve giyecek yardımında bulunan, gerektiğinde kan temin eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk Kalp Vakfı
  B) ÇEVKO
  C) Kızılay
  D) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  Cevap: C
 • 11) İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumludur.
  * İldeki resmi kurum ve kuruluşlar ona bağlıdır.

  Yukarıdaki görevler hangi yönetici ile ilgilidir?

  A) Bakan
  B) Belediye başkanı
  C) Vali
  D) Kaymakam
  Cevap: C
 • 12) Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ……………………………. adı verilir.
  Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A. ticaret
  B. ithalat
  C. ihracat
  D. satım
  Cevap: C
 • 13) Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur.
  Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?

  A. Doğu Anadolu
  B. İç Anadolu
  C. Marmara
  D. Karadeniz
  Cevap: C
 • 14) İcatların zamanla geliştirilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zaman içinde ihtiyaçların değişmesi
  B) İcadı yapan kişinin sevilmemesi
  C) Yapılan icatların zararlarının ortaya çıkması
  D) İcatların şeklini değiştirme isteği
  Cevap: A
 • 15) Serap, maddi imkansızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır.
  Serap ile ilgilenecek sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çevre Koruma Vakfı
  B) TEMA
  C) Doğal Hayatı Koruma Derneği
  D) Eğitim Gönüllüleri Derneği
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder