...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Demokratik devlet aşağıdakilerden hangisine göre yönetilir?
  A) Gelenekler
  B) Görenekler
  C) Töreler
  D) Yasalar
  Cevap: D
 • 2) Atatürk’ün barışsever bir devlet adamı olduğunu aşağıdaki sözlerinden hangisi daha doğru anlatır?
  A) Ne mutlu Türküm diyene
  B) Yurtta sulh cihanda sulh
  C) Türk, Öğün, çalış, güven
  D) Cumhuriyetin temeli kültürdür.
  Cevap: B
 • 3) Yasaların hazırlanmasının amacı nedir?
  A) Toplumdaki gelenek ve görenekleri kuvvetlendirmek.
  B) Toplum hayatının barışını,huzurunu ve güvenliğini sağlamak.
  C) Belli zümrelere kolaylıklar sağlamak.
  D) Hak ve özgürlüklere daha çok müdahale etmek
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi çocukların ortak özelliklerinden değildir?
  A) Çizgi film izlemek
  B) Çalışmak
  C) Oyun oynamak
  D) Hikâye kitabı okumak
  Cevap: B
 • 5) Bir konutun inşaatının gerçekleştirilmesi aşamasında aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi yoktur?
  A)Tapu sicil müdürlüğü
  C) İmar müdürlüğü
  B)İmar müdürlüğü
  D) Belediye
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki kurumlardan hangileri gıda maddesi satan yerleri denetleme yetkisine sahiptir?
  A)Belediye-Kızılay
  B) Tüketici Hakları Derneği-Bekçi
  C) Tarım İl Müdürlüğü- Belediye
  D) TEMA- Belediye
  Cevap: C
 • 7) Emir’in babası İngiltere’de konsolos olarak çalışmakta ve yurt dışı ilişkilerde görev yapmaktadır. Buna göre Eren’in babası hangi bakanlığa bağlı olarak çalışmaktadır?
  A) Milli Savunma Bakanlığı
  B) Dışişleri Bakanlığı
  C) Ulaştırma Bakanlığı
  D) Maliye Bakanlığı
  Cevap: B
 • 8) Tuz Gölü,Peribacaları ve Akşehir Gölü hangi bölgemizde yer alır?
  A) Marmara Bölgesi
  B) İç Anadolu Bölgesi
  C) Akdeniz Bölgesi
  D) Ege Bölges
  Cevap: B
 • 9) Toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan resmi kurumlara ne ad verilir?
  A) Hastane
  B) Muhtarlık
  C) Okul
  D) Adliye
  Cevap: C
 • 10) Ülkemiz demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Demokrasilerde herkesin ifade özgürlüğü vardır. Yasalar önünde herkes eşittir. Vatandaşlar, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılabilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülmez?

  A) Düşünce özgürlüğü
  B) Seçme ve seçilme hakkı
  C) Herkesin eşit olması
  D) Krallık yönetimi
  Cevap: D
 • 11) Hulusi Bey seçimlerde oy kullanmaya gitmiştir. Hulusi Bey, aşağıdakilerden han-
  gisini seçmek için oy kullanmış olamaz?

  A) Vali
  B) Milletvekili
  C) Belediye başkanı
  D) Muhtar
  Cevap: A
 • 12) Sivil toplum kuruluşlarının az olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A. Yardımlaşma duygusu gelişmiştir.
  B. Karşılıklı hoşgörü gelişmiştir.
  C. Saygı ve sevgi ortamı oluşmuştur.
  D. Dayanışma bilinci gelişmemiştir.
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi başbakanın görev ve yetkileri arasında değildir?
  A. Bakanları seçer ve cumhurbaşkanına sunar
  B. Kanun koyar ve gerektiğinde kanunları kaldırır
  C. Anayasa ve yasalarla belirlenen yetkilerini kullanıp ülkeyi yönetir
  D. Bakanlar kuruluna başkanlık eder.
  Cevap: B
 • 14) I. Ülkenin kalkınmasını sağlamak
  II. Türkiye’yi çağdaş ülkeler konumuna yükseltmek
  III. Türkiye’nin modernleşmesini sağlamak
  Hangileri Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemin nedenleri arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinden biri değildir?
  A) İnkılâpçılık
  B) Laiklik
  C) Millî Birlik
  D) Devletçilik
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder