...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) En fazla ithalat ve ihracat yaptığmız ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya
  B)Arjantin
  C) Tanzanya
  D) İngiltere
  Cevap: A
 • 2) Ülkemizde okulların bağlı olduğu Eğitim-Öğretim işleri ile ilgili bakanlık hangisidir?
  A) Milli Eğitim Bakanlığı
  B) İçişleri Bakanlığı
  C) Maliye Bakanlığı
  D) Çevre ve Orman Bakanlığı
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez?
  I. Milletvekili
  II. Kaymakam
  III. Vali
  IV. Belediye Başkanı
  V. Muhtar

  A) I, II ve V
  B) II, III ve V
  C) II ve III
  D) IV
  Cevap: C
 • 4) Mısır Piramitleri’nin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dönemin Firavunları için mezar olarak yapılmışlardır.
  B) Dönemin Firavunları için saray olarak yapılmışlardır.
  C)Uzayı gözlemlemek için yapılmışlardır.
  D)Turistlerin ilgisini çekmek için yapılmaışlardır.
  Cevap: A
 • 5) Merkezi yönetimin ilçelerdeki temsilci aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Belediye Başkanı
  B) Kaymakam
  C) Vali
  D)İlçe Jandarma Komutanı
  Cevap: B
 • 6) “Siyasi partilerin seçim öncesi televizyonlarda ve halka açık toplantılarda yapmış oldukları tanıtım çalışmalarına …………………………………. denir.”
  Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

  A. demokrasi
  B. reklâm
  C.toplantı
  D. Propaganda
  Cevap: D
 • 7) Merkezi yönetimi temsil eden kişilerden hangisi seçimle göreve gelmez?
  A. Başbakan
  B. Milletvekili
  C.Vali
  D.Meclis Başkanı
  Cevap: C
 • 8) Kültürel zenginliğimizin en önemli kişilerinden biri olan,insanları güldüren,güldürürken de düşündüren kimdir?
  A) Nasreddin Hoca
  B) Dadaloğlu
  C) Karacaoğlan
  D) Keloğlan
  Cevap: A
 • 9) Depremden sonra vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarına katılması neyi gösterir?
  A) Dayanışma
  B) Çalışkanlık
  C) Telaş
  D) Cesaret
  Cevap: A
 • 10) Bazı bakanlıklar ve görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sağlık Bakanlığı – Gıda maddelerini sağlık açısından denetlemek.
  B) Milli Eğitim Bakanlığı – Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları açmak.
  C) Dış İşleri Bakanlığı – Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
  D) Adalet Bakanlığı – Mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kaymakam ilçeyi yöneten en yetkili kişidir.
  B) Valiler İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
  C) İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.
  D) İlçeleri muhtarlar yönetir.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki anlatımlarda doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
  ( ) İnsanlar tüm ihtiyaçlarını kendileri üretemezler ve bazılarını satın almak zorunda kalırlar.

  ( ) Sivil toplum kuruluşları yaptığı yardım karşılığında yardım ettiği kişilerden ücret alır.

  ( ) Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunmak sadece Kızılay’ın görevidir.

  ( ) İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur.

  ( ) Sivil toplum kuruluşları eğitim, sağlık, çevre ve yardımlaşma gibi pek çok alanda faaliyet gösterir.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?
  A) Yeşilay
  B) AKUT
  C) Kızılay
  D) Sağlık Bakanlığı
  Cevap: D
 • 14) . Milletvekili
  II. Kaymakam
  III. Vali

  IV. Belediye Başkanı

  V. Muhtar

  Yukarıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez?

  A. I, II ve V
  B. II, III ve V
  C. II ve III
  D. IV ve V
  Cevap: C
 • 15) Demokratik toplumlarda insanlar yönetime nasıl katılır?
  A. Seçimlerde aday olarak veya oy vererek.
  B. Toplum kurallarına uyarak.
  C. Büyüklere saygı göstererek.
  D. Çok çalışarak.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder