...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ülkemizde atanacak valileri hangi bakanlık önerir?
  A) Adalet Bakanlığı
  B) İç İşleri Bakanlığı
  C) Sağlık Bakanlığı
  D) Dış İşleri Bakanlığı
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından birisi değildir?
  A. Çin Seddi
  B. Mausoleum
  C. Zeus Heykeli
  D. Rodos Heykeli,
  Cevap: D
 • 3) Dünyanın en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Nil
  B)Tuna
  C)Kızılırmak
  D)Fırat
  Cevap: A
 • 4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlık sembollerinden 5 tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 5) Ülkemizde yasama ( kanun koyma) işini kimler yapar?
  A) TBMM
  B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar
  C) Mahkemeler
  D) Halk
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile ilgili bir kuruluş değildir?
  A) Milli Eğitim Vakfı
  B) Mesleki eğitim Vakfı
  C) Türk Eğitim Derneği
  D) Türk Kalp Vakfı
  Cevap: D
 • 7) -Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.
  a. ( ) Devletin şeklini, devlet organlarının kuruluş ve işleyişini belirten temel yasaya Anayasa denir.
  b. ( ) Anayasamızın ilk üç maddesi kesinlikle değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez
  c. ( ) Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası 20 Ocak 1921’de TBMM tarafından kabul edilmiştir.
  d. ( ) Toplum düzenini sağlamak amacıyla TBMM tarafından belirlenen kurallara yasa denir.
  e. ( ) Kaymakam İçişleri Bakanlığı tarafından atanır.
  f. ( ) Vali İçişleri bakanı tarafından önerilir ve Başbakan tarafından atanır.
  g. ( )Toplumda işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma içinde bulunarak sorunların çözülmesine yardımcı olanlara etkin yurttaş denir
  h. ( )Sivil toplum örgütlerine her yaş ve meslekten insan katılamaz, belli ölçütleri vardır.
  i. ( )Barınma, beslenme, giyinme ,eğitim ,sağlık ,ulaşım gibi ücret karşılığı aldığımız mal ve hizmetler bozuk ya da eksik çıkarsa Tüketici Hakları Derneğine başvurmadan önce hemen Mahkemeye başvurmalıyız.
  j. ( )Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılmış nüshalarına halk arasında ‘’sahtekar’’denir.
  Cevap:
 • 8) .Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur.
  Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?

  A. Doğu Anadolu
  B.İç Anadolu
  C. Marmara
  D. Karadeniz
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biridir?
  A) Yasalar
  B) Gelenekler
  C) Görenekler
  D) Ahlak kuralları
  Cevap: A
 • 10) Hayvancılığın yoğun olarak görüldüğü bir bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç vardır?
  A) Bilgisayar mühendisliği
  B) Turizm rehberliği
  C) Veterinerlik
  D) Terzilik
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi millet adına kurallar koyan ve kararlar alan kurumdur?
  A) Valilik
  B) Kaymakamlık
  C) TBMM
  D) Muhtarlık
  Cevap: D
 • 12) Atatürk; Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanla-
  rında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçar vermesi mümkün değildir.”
  demiştir.

  Atatürk’ün yukarıda verilen sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilr?

  A) Millet, ancak eğitim sayesinde kalıcı zaferlere ulaşılabilir.
  B) Zafer kazanmak için savaşmak şarttır.
  C) Başarılı olmak, ancak millet için çalışmakla mümkün olur.
  D) Askeri zaferler, mutlu bir geleceğin habercisidir.
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getirin.

  Kaymakam – vali – ithalat – ihracat – Karabük – Kastamonu – 7 – 5+5 – sağlık – eğitim – Kızılay – Yeşilay – TBMM – hükümet – oyun – Güneydoğu Anadolu – Doğu Anadolu – korsan

  1.Yurt dışında üretilen malların yurt içinde satılması için getirilmesine ……………………denir. 2.Safranbolu Evleri, ………………………ilimizdedir.
  3.Cumhurbaşkanlarının görev süresi son değişiklikle …………………olmuştur. 4.Yasama organımız …………….……………..dir.
  5. Lösev, ………………..alanında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 6. Hilal –i Ahmer ……………..…………..eski adıdır.
  7. Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılmış nüshalarına halk arasında …….……………. denir.
  8. Ülkemizde petrol, ………………………………….. Bölgesinden çıkarılır. 9……………., çocukların ortak özelliklerindendir.
  10………………………, ilin başındaki kişidir.
  Cevap:
 • 14) ’Dünya üzerinde 192 ülke vardır. Bu ülkelerde farklı kültür ve fiziksel özelliklere sahip çocuklar yaşamaktadır. Aralarında farklılık olsa da çocuklar ortak özelliklere sahiptir’’
  Aşağıdakilerden hangisi dünya çocuklarının ortak yönlerinden biri olamaz?

  A. Oyun oynamak
  B. Çizgi film izlemek
  C. Enstrüman çalmak
  D. Çikolata ve tatlılara ilgi duymak
  Cevap: D
 • 15) Geçen hafta Yılmaz’ın bir kardeşi doğdu. Babası ………………Müdürlüğüne giderek kardeşi adına düzenlenmiş bir ………………… aldı.” Bu cümlelerde eksik bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz?
  A) Emniyet – ehliyet
  B) Okul – diploma
  C) Nüfus – nüfus cüzdanı
  D) Sağlık – sağlık karnesi
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder