...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi okul bahçemizdeki basketbol potasının yerden yüksekliği olabilir?

  A) 3 m
  B) 30 mm
  C) 3 km
  D) 30 cm
  Cevap: A
 • 2) Halil Bey'in dikdörtgen şeklindeki tarlasının eni 14 m ş boyu 28 m'dir. Halil Bey tarlasının etrafına üç sıra tel çekecektir.
  Bu iş için kaç metre tel gerekir?

  a) 252
  b) 234
  c) 168
  d) 126
  Cevap: A
 • 3) 0,36 km kaç metredir?
  a) 3,6
  b) 36
  c) 360
  d) 3600
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgen ve paralelkenarın ortak özelliğidir?
  a) Bütün kenar uzunlukları eşittir.
  b) Bütün iç açıları eşittir
  c) Köşegen uzunlukları eşittir
  d) Karşılıklı kenarları paraleldir.
  Cevap: B
 • 5)


  Cevap: B
 • 6)


  Cevap:
 • 7) 78 metre kaç santimetre eder?
  A) 0,78
  B)7,8
  C)780
  D)7800
  Cevap: D
 • 8) İsmet Paşa Mahallesi ile Vatan Mahallesi arasındaki mesafe 5 km ise bu iki mahalle arası uzaklık kaç metreye eşittir?
  A) 0,05 m
  B) 5000 m
  C) 500 m
  D) 50 m
  Cevap: B
 • 9) 2, 5, 11, 20, ∆
  Yukarıdaki sayı örüntüsü belirli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre üçgenin yerine hangi sayı gelmelidir?

  A) 36
  B) 34
  C) 32
  D) 30
  Cevap: C
 • 10) ”yüz yetmiş üç tam binde iki yüz dokuz”şeklinde okunan ondalık sayının gösterimi hangisidir??
  A) 73,209
  B) 103,209
  C) 173,209
  D) 173,009
  Cevap: C
 • 11) 71,628 + 2,45 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)74,083
  B)74,093
  C)74,078
  D) 74,7
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda ondalık gösterimle verilen birimleri karşılarında verilen birimlere dönüştürünüz.
  a) 3 m =…………………… cm

  b) 4000 mm =…………………….m

  c) 900 mm =…………………………cm

  d) 11 000 m =………………………… km

  e) 3700 m =………………………………km
  Cevap:
 • 13) Bir çubuğun uzunluğu 1600 mm ve bu çubuk ile kısa kenarı 400 mm olan ikizkenar üçgen yapılmak isteniyor. Buna göre uzun kenarlarından birinin uzunluğu kaç milimetredir?  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi %7 ifadesinin ondalık karşılığıdır?
  A) 0,70
  B) 0,7
  C) 0,07
  D) 0,700
  Cevap: C
 • 15) 2000 TL maaş alan bir kişi evinin kirasına maaşının @ ını veriyor. Buna göre evinin kirası kaç TL’ dir?
  A) 500 TL
  B) 600 TL
  C) 700 TL
  D) 800 TL
  Cevap: D
 • 16) Sevinç Hanım 200 km yolun ’unu metro, @’ını otomobil ve kalan kısmını da trenle gitmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Trenle 100 km yol gitmiştir.
  B) Metro ile 10 km yol gitmiştir.
  C) Otomobil ile 40 km yol gitmiştir.
  D) Trenle yolun `’ını gitmiştir.
  Cevap:
 • 17)


  Cevap: C
 • 18)


  Cevap: C
 • 19)


  Cevap: B
 • 20)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder