...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 150 TL'lik bir ayakkabıya @ 'lık indirim yapılıyor. Ayakkabıya yapılan indirim tutarı kaç TL'dir?
  a) 70
  b) 60
  c) 72
  d) 90
  Cevap: A
 • 2) Paralelkenar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
  B) İç açılarının ölçüleri toplamı 180°’dir.
  C) Açıları dar veya geniş açı olabilir.
  D) Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
  Cevap: B
 • 3) Çevre uzunluğu 24 cm olan karenin alanı kaç cm’dir?
  A) 12
  B) 25
  C) 36
  D) 49
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) 2 m = 20 mm
  C-) 45000 m= 45 km
  B-) 30 m = 300 dm
  D-) 32 km = 320 hm
  Cevap: A
 • 5) Üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
  A-) 60
  B-) 360
  C-) 180
  D-) 120
  Cevap: C
 • 6) Cemile 736 liraya satılan bir bilgisayarı, 100 lira peşin ödeyip geri kalanı 6 eşit taksitle alıyor. Eda her bir taksit için kaç lira ödeyecektir?
  A) 106
  b) 108
  c) 112
  d) 120
  Cevap: A
 • 7) I. Karşılıklı kenarları paraleldir.
  II. İç açılarının ölçüleri toplamı 180’dir.
  III. Köşegenlerinin uzunlukları eşittir.
  IV. Düzgün çokgendir.

  Yukarıdakilerden hangileri dikdörtgenin özelliklerinden değildir?

  A) I, II, IV
  B) I ve IV
  C) II ve IV
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 8) Bileşik bir kesrin pay ve paydasındaki sayıların toplamı 29’ tür.
  Buna göre, bu kesrin paydasındaki sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 16
  B) 14
  C) 12
  D) 10
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegenleri birbirini dik açı ile keser?
  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare
  D) Paralelkenar
  Cevap: C
 • 10) İbrahim 2000 km yolun ’unu metro, @’ını otomobil ve kalan kısmını da trenle gitmiştir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Trenle 1000 km yol gitmiştir.
  B) Metro ile 100 km yol gitmiştir.
  C) Otomobil ile 400 km yol gitmiştir.
  D)Trenle yolun `’ını gitmiştir.
  Cevap:
 • 11) Yüzde ifadeleri,ondalık kesir şeklinde(virgüllü) yazınız.
  A)6B)IC)S

  Ç)-})-t
  Cevap:
 • 12) Bir oyun bahçesinin eni 1250 m dir. Oyun bahçesinin eni kaç kilometredir?
  A)1250
  B)1,250
  C)12,50
  D)250
  Cevap: B
 • 13) a=0,08   ,   b=0,801    ,   c=0,8   ondalık kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
  A) a > b > c
  B) b > c > a
  C) c > b > a
  D) b > a > c
  Cevap: B
 • 14) Kare ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüm açıları eşit ve 90 derecedir.
  B) İki tane köşegeni vardır.
  C) Tüm kenarları eşittir.
  D) Alanı uzun kenarı ile kısa kenarını çarpılması ile bulunur.
  Cevap: D
 • 15)


  Cevap:
 • 16)


  Cevap: C
 • 17)


  Cevap: C
 • 18)


  Cevap:
 • 19) a=3,85 b=3,9 c=3,8432 büyükten küçüğe sıralanmış hali hangisidir?
  a) a>b>c
  b) b>a>c
  c) c>a>b
  d) b>c>a
  Cevap: B
 • 20) BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
  Dörtgenlerin iç açıları toplamı ……….
  Kare prizmanın ayrıt sayısı ……………
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder