...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi kare prizma için söylenemez ?
  a) 6 tane yüzü vardır
  b) 12 tane köşesi vardır
  c) iki yüzü karesel bölgedir
  d) Dikdörtgensel bölge şeklinde yüzleri vardır.
  Cevap:
 • 2) Farklı yüzlerinin alanları 15 cm2, 24 cm2 ve 40 cm2 olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm alanı kaç cm2 dir?
  a) 146
  b) 154
  c) 158
  d) 162
  Cevap:
 • 3) Alanı 48 cm2 ve kenar uzunlukları cm cinsinden doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir?
  a) 5
  b) 4
  c) 3
  d) 2
  Cevap: B
 • 4) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin hangisi en büyüktür?
  a) 3,867
  b) 4,38
  c) 4,078
  d) 4,5
  Cevap: D
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap: C
 • 7) 2,18 ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İki tam yüzde on sekiz
  B) Üç tam yüzde on altı
  C) İki tam binde on beş
  D) Üç tam yüzde on beş
  Cevap: A
 • 8) Umut, gittiği marketten; 3,2 TL’lik domates ve 4,9 TL’lik patlıcan alıyor. 20 TL parasından geriye kaç TL kalır?
  A) 8,9
  B) 9,9
  C) 10,9
  D)11,9
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A)1 milimetre ,1 metrenin binde biri kadardır.
  B)1 kilometre , 1 metrenin 10000 katı kadardır.
  C)1 santimetre, 1 metrenin yüz binde biri kadardır.
  D)1 santimetre ,1 metrenin 1000 katı kadardır.
  Cevap:
 • 10) 21,706 sayısını verilen basamak tablosunda gösteriniz.  Cevap:
 • 11) Bir satıcı ¨ 50’ye aldığı bir malı kâr ile satıyor. Satıcı bu malı kaç ¨ ’ye satar?  Cevap:
 • 12) A= 0,35 B=0,51 C=0,2 ondalık gösterimlerinin yüzde sembolü ile küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) < 5 <Q
  B) < Q <5
  C) %2 <5 <Q
  D) %2 < <S
  Cevap:
 • 13) 12,35 + 6,8 işleminin sonucu kaçtır?
  A)19,15
  B)18,43
  C)19,43
  D)19,1
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.
  (....)Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir ve ‘m’ sembolü ile gösterilir.
  (….) Dörtgenlerin ve üçgenlerin iç açıları toplamı 360˚ dir.
  (….) Bir üçgenin çevre uzunluğu üç kenar uzunluğunun toplamına eşittir.
  (….) Metre cinsinden verilen bir uzunluğu santimetreye dönüştürmek için 100 ile çarparız.
  (….) 12,387 ondalık sayısının onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri 7’dir.
  Cevap:
 • 15) .Kısa kenarı 30 cm ve alanı 1350 cm2 olan dikdörtgensel bölgenin uzun kenarı kaç cm’ dir?
  A)1320
  B) 90
  C)45
  D)15
  Cevap: C
 • 16) 42 metre kaç milimetredir?
  A)4,2
  B)420
  C)4200
  D)42000
  Cevap: C
 • 17) 3,2 km – 2000 m farkı kaç km’ dir?
  0,12
  B) 1,2
  C)12
  D)3
  Cevap: B
 • 18) 0,05 ondalık gösteriminin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
  A) 50
  B) 55
  C) 5
  D) 10
  Cevap: C
 • 19)


  Cevap:
 • 20)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder