...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) 3,2 km – 2000 m farkı kaç km’ dir?
  0,12
  B) 1,2
  C)12
  D)3
  Cevap: B

 • 2)  Cevap:

 • 3) 12,35 + 6,8 işleminin sonucu kaçtır?
  A)19,15
  B)18,43
  C)19,43
  D)19,1
  Cevap: A

 • 4)  Cevap:

 • 5) 0,05 ondalık gösteriminin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
  A) 50
  B) 55
  C) 5
  D) 10
  Cevap: C

 • 6) Umut, gittiği marketten; 3,2 TL’lik domates ve 4,9 TL’lik patlıcan alıyor. 20 TL parasından geriye kaç TL kalır?
  A) 8,9
  B) 9,9
  C) 10,9
  D)11,9
  Cevap: D

 • 7) 42 metre kaç milimetredir?
  A)4,2
  B)420
  C)4200
  D)42000
  Cevap: C

 • 8)  Cevap:

 • 9) 21,706 sayısını verilen basamak tablosunda gösteriniz.
  Cevap:

 • 10)  Cevap: C

 • 11) 2,18 ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İki tam yüzde on sekiz
  B) Üç tam yüzde on altı
  C) İki tam binde on beş
  D) Üç tam yüzde on beş
  Cevap: A

 • 12) A= 0,35 B=0,51 C=0,2 ondalık gösterimlerinin yüzde sembolü ile küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) < 5 <Q
  B) < Q <5
  C) %2 <5 <Q
  D) %2 < <S
  Cevap:

 • 13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A)1 milimetre ,1 metrenin binde biri kadardır.
  B)1 kilometre , 1 metrenin 10000 katı kadardır.
  C)1 santimetre, 1 metrenin yüz binde biri kadardır.
  D)1 santimetre ,1 metrenin 1000 katı kadardır.
  Cevap:

 • 14) .Kısa kenarı 30 cm ve alanı 1350 cm2 olan dikdörtgensel bölgenin uzun kenarı kaç cm’ dir?
  A)1320
  B) 90
  C)45
  D)15
  Cevap: C

 • 15) Bir satıcı ¨ 50’ye aldığı bir malı kâr ile satıyor. Satıcı bu malı kaç ¨ ’ye satar?
  Cevap:

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi kare prizma için söylenemez ?
  a) 6 tane yüzü vardır
  b) 12 tane köşesi vardır
  c) iki yüzü karesel bölgedir
  d) Dikdörtgensel bölge şeklinde yüzleri vardır.
  Cevap:

 • 17) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.
  (....)Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir ve ‘m’ sembolü ile gösterilir.
  (….) Dörtgenlerin ve üçgenlerin iç açıları toplamı 360˚ dir.
  (….) Bir üçgenin çevre uzunluğu üç kenar uzunluğunun toplamına eşittir.
  (….) Metre cinsinden verilen bir uzunluğu santimetreye dönüştürmek için 100 ile çarparız.
  (….) 12,387 ondalık sayısının onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri 7’dir.
  Cevap:

 • 18) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin hangisi en büyüktür?
  a) 3,867
  b) 4,38
  c) 4,078
  d) 4,5
  Cevap: D

 • 19) Alanı 48 cm2 ve kenar uzunlukları cm cinsinden doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir?
  a) 5
  b) 4
  c) 3
  d) 2
  Cevap: B

 • 20) Farklı yüzlerinin alanları 15 cm2, 24 cm2 ve 40 cm2 olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm alanı kaç cm2 dir?
  a) 146
  b) 154
  c) 158
  d) 162
  Cevap:
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.