...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)  23 Nisan’da milletimiz için hangi önemli olay gerçekleşmiştir?
  A.)  Cumhuriyet ilan edilmiştir.
  B.) Düşmanları yurdumuzdan çıkardık.
  C.) Atatürk Samsun’a çıktı.
  D.) Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.
  Cevap: D
 • 2)  Bireylerin; içinde bulundukları kurum, grup yada sosyal örgütlerde üzerine düşen görevleri zamanında ve uygun biçimde yerine getirmelerine ne denir?
  A.)  Sorumluluk
  B.) Etkileşim
  C.) Ticaret
  D.) Gelenek
  Cevap: A
 • 3)  1. Orman 2. Köprü
  3. Dere 4. Baraj
  5. Fabrika 6. Peri bacaları

  Yukarıdakilerden hangileri doğal unsur değildir?

  A.)  1, 2, 3
  B.) 2, 3, 4
  C.) 2, 4, 5
  D.) 4, 5, 6
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde kutlanan geleneksel bahar bayramdır?
  A) Kurtuluş Bayramı
  B) Nevruz Bayramı
  C) Kurban Bayramı
  D) Gençlik ve Spor Bayramı
  Cevap: B
 • 5) En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) fabrika -un- fırın- buğday- ekmek
  B) buğday -un- fabrika- ekmek- fırın
  C) buğday- fabrika- un- fırın- ekmek
  D) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek
  Cevap: C
 • 6) Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır?
  A)Kurtuluş Savaşı
  B) 1.Dünya Savaşı
  C)Balkan Savaşı
  D)Trablusgarp Savaşı
  Cevap: B
 • 7) Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği ortak görüşe …………… denir.
  Yukarıda yapılan tanımda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Yerel yönetim
  B) Halk tepkisi
  C) Kamuoyu
  D) Yerel seçim
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi farklı ülkelerde yaşayan insanların ortak özellikleri arasında değildir?
  A)Temel ihtiyaçları vardır.
  B) İletişim ihtiyaçları vardır.
  C) Aynı kültürel değerlere sahiptir.
  D) Doğal kaynaklardan yararlanır.
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir?
  A) Nüfus cüzdanı örneğini onaylamak
  B) Doğum belgesi onaylamak
  C) İkametgâh belgesini onaylamak
  D) İlçeyi yönetmek
  Cevap: D
 • 10) lkemizde 7 coğrafi bölge vardır.
  Bunlar;

  1-
  2-
  3-
  4-
  5-
  6-
  7-
  Cevap:
 • 11) Halka yiyecek ve içecek satan yerleri sağlık açısından denetlemek hangi birimin görevidir?
  A) Vergi memuru
  B) Zabıta
  C) Jandarma
  D) Polis
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilen cümlelerle kurumları cümle numaralarını kullanarak eşleştiriniz
  1. Deprem, sel, yangın ve bütün afetlerde zarar görenlere yardım eder.
  2. Sağlık sigortasından yoksun ve muhtaç kimselere ücretsiz kalp muayenesi yapar.
  3. İnsanları depremlerde enkaz altından çıkarır.
  4. Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verir.
  5. Korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç çocukların hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olur.


  Türk Kalp Vakfı

  Türk Eğitim Vakfı

  Kızılay

  Arama Kurtarma Derneği

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  Cevap:
 • 13) Ülkemizin hangi kıtalarda toprağı bulunmaktadır?
  A) Asya – Afrika
  B) Asya – Amerika
  C) Afrika – Avrupa
  D) Asya- Avrupa
  Cevap: D
 • 14) Öğretmeni Kerem’e sadece Müslüman ülkelerde otuz gün oruç tutulan ayın sonunda kutlanan bayramla ilgili araştırma ödevi vermiştir. Kerem’e öğretmeninin verdiği ödev hangi bayramla ilgilidir?
  A) Kurban bayramı
  B) Nevruz bayramı
  C) Ramazan bayramı
  D) Cumhuriyet bayramı
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi seçmenlerin oy vererek seçtiği yöneticilerden biri değildir?
  A. Muhtar
  B. Belediye Başkanı
  C. Milletvekili
  D. Kaymakam
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir?
  A) Nüfus cüzdanı örneğini onaylamak
  B) Doğum belgesi onaylamak
  C) İkametgâh belgesini onaylamak
  D) Ülkeyi yönetmek
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasında yer almaz?
  A - Çevre temizlik hizmeti
  B - Posta hizmetleri
  C - Park ve bahçe düzenlemeleri
  D - Kanalizasyon hizmetleri
  Cevap: B
 • 18) Sosyal örgütlerin temel özelliği nedir?
  A) maddi çıkar gözetmeleri
  B) yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermeleri
  C) kendi çıkarlarını gözetmeleri
  D) hayatı zorlaştırmak için çaba göstermeleri
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi, Japon bir çocukla Türk bir çocuğun ortak yaşantılarından biri olamaz?
  A) Okula gitmek
  B) Spor yapmak
  C) Aynı dili kullanmak
  D)Oyun oynamak
  Cevap: C
 • 20) Japonya dendiğinde ‘sumo güreşi’, Kore dendiğinde ‘tekvando’, İspanya dendiğinde ‘Boğa güreşi’, Brezilya dendiğinde ‘futbol’ sporları akla gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Ülkelerin hepsinde benzer sporlar yapılır.
  B) Tüm dünyada futbol en sevilen spor dalıdır.
  C) Her ülkeyi tanıtan farklı kültürel öğeler vardır
  D) Ülkeler arasında alışveriş sıkça yapılır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder