...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)  Aşağıdakilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez?
  A.)  Muhtar
  B.) Milletvekili
  C.) Belediye başkanı
  D.) Vali
  Cevap: D
 • 2)  İlçede bulunan yerel yönetim birimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A.)  Valilik - Kaymakamlık
  B.) Cumhurbaşkanlığı - Valilik
  C.) Belediye - Muhtarlık
  D.) Başbakanlık - Muhtarlık
  Cevap: C
 • 3)  Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden biri değildir?
  A.)  Park ve bahçeler yapmak.
  B.) Yol yapımı ve bakımını yapmak.
  C.) Her eve gazete dağıtmak.
  D.) Temizlik hizmetlerini yapmak.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki araçlardan hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir?
  A) Televizyon yayınları
  B) Gazete haberleri
  C) İnternet sitesi
  D) İş ilanları
  Cevap: D
 • 5) Bir milletin toplumsal gelişme süreci içinde ürettiği ve bir sonraki nesillere aktardığı maddi ve manevi değerler bütününe …………… adı verilir.
  Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Kültür
  B) Kan bağı
  C) Miras
  D) Teknoloji
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kâğıt üzerine kabataslak çizimine verilen addır?
  A) Adres
  B) Atlas
  C) Harita
  D) Kroki
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki bayramlardan hangisi milli bayramlardan değildir?
  A) Cumhuriyet Bayramı
  B) Kurban Bayramı
  C) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  D) Gençlik ve Spor Bayramı
  Cevap: B
 • 8) Atatürk cumhuriyeti ilan etmeden önce Türk milleti aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetiliyordu?
  A) Padişah
  B) Başbakan
  C) Cumhurbaşkanı
  D) Muhtar
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır
  A) Köyü muhtar yönetir.
  B) Vali ve kaymakam seçimle iş başına gelir.
  C) Genel seçimler ile milletvekilleri belirlenir.
  D) Genel seçimler dört yılda bir yapılır
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
  A) Trafik kazaları
  B) Seller
  C) Çığ
  D) Deprem
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi hatalı bir ürün aldığımızda başvurabileceğimiz yerlerden değildir?
  A) Emniyet Müdürlüğü
  B) Tüketiciyi koruma derneği
  C) İl-İlçe hakem heyeti
  D) Tüketici mahkemeleri
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki ifadelerden hangisindeki bilgiler yanlıştır?
  A) Her ülkenin bağımsızlığını gösteren bayrağı vardır.
  B) Dünyanın her yerinde çocuklar aynı oyunları oynarlar.
  C) Ülkemizin Batısında Ege Denizi vardır.
  D) Akşehir, Konya ilinin bir ilçesidir.
  Cevap: B
 • 13) İl ve ilçelerde temizlik, su, kanalizasyon, ulaşım ve park düzenlenmesi gibi kamu hizmetlerini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başbakanlık
  B)Kültür Merkezi
  C) Belediye
  D) Halk Kütüphanesi
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde kutlanan geleneksel bahar bayramıdır?
  A) Kurtuluş Bayramı
  B) Ramazan Bayramı
  C) Nevruz Bayramı
  D) Paskalya Bayramı
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki araçlardan hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir?
  A) Televizyon yayınları
  B) Gazete haberleri
  C) İnternet sites
  D) İş ilanları
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A - Bayanların nüfus cüzdanı mavidir.
  B - Herkesin bir vatandaşlık numarası vardır.
  C - Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur.
  D - Her insan aynı düşünmek zorunda değildir.
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
  ( ) Ülkemizin yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.
  ( ) Belediye başkanını genel seçimlerde halk seçer.
  ( ) Mahalleyi belediye başkanı yönetir.
  ( ) Ulusal egemenlik yönetme yetkisinin ulusa ait olmasıdır.
  ( ) Engellilere yönelik kuruluşlar açmak kamu hizmetlerindendir.
  ( ) Ülkemizde milletvekili seçimleri normal şartlarda beş yılda bir yapılır.
  ( ) On altı yaşına gelen her birey seçimlere katılabilir.
  ( ) Zamanı gün, ay, yıl gibi birimlere bölerek takvim oluşturuldu.
  ( ) Telefon telgraftan önce icat edilmiştir.
  ( ) Vali halk tarafından seçilir ve atanır.
  Cevap:
 • 18) “Kutuplara yakın ülkelerde insanlar kalın giyinirken Ekvator’a yakın ülkelerde insanlar
  ince giyinmektedirler.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklim şartlarının insanların giyimlerini etkilemesi
  B) Kutuplarda havanın sıcak olması
  C) İnsanların zevklerinin iklime göre değişmesi
  D) Kutuplarda fazla giysi bulunmaması
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetle­rini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurum değildir?
  A) postane
  B) hastane
  C) pastane
  D) Okul
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sınır komşularından değildir?
  A) Almanya
  B) Irak
  C) Yunanistan
  D) Suriye
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder