...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir belediyede olmaması gereken müdürlüktür?
  A.)  Fen İşleri Müdürlüğü.
  B.) Park ve Bahçeler Müdürlüğü.
  C.) Temizlik İşleri Müdürlüğü.
  D.) Emniyet Müdürlüğü
  Cevap: D
 • 2) Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk hangi takvimi yasallaştırmıştır?
  A.)  Hicri takvim
  B.) Miladi takvim
  C.) Rumi takvim
  D.) 12 hayvanlı Türk
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden değildir?
  A) İlçelere park ve bahçeler yapmak.
  B) Köy halkı ile ilgili yazışmaları yapmak.
  C) Cadde ve sokakların temizliğini yapmak.
  D) Su ve kanalizasyon işlerini yürütmek.
  Cevap: B
 • 4) “Seçimlerle iş başına geldim. 5 yıllığına görevdeyim. En önemli görevim köyün sorunlarını çözmektir.”
  Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında bu kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Belediye Başkanı
  B) Vali
  C) Kaymakam
  D) Muhtar
  Cevap: D
 • 5) - Zaman ölçüsü güneştir.
  - Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
  Yukarıda bahsedilen takvim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rumi Takvim
  B) Hicri Takvim
  C) Miladi Takvim
  D) On iki hayvanlı Takvim
  Cevap: C
 • 6) “Seçimlerle iş başına geldim. 5 yıllığına görevdeyim. En önemli görevim köyün sorunlarını çözmektir.”
  Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığın-da bu kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Belediye Başkanı
  B) Vali
  C) Kaymakam
  D) Muhtar
  Cevap: D
 • 7) TBMM içinde kaç milletvekili bulunmaktadır?
  A) 350
  B) 450
  C) 500
  D) 550
  Cevap: D
 • 8) Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun 'a çıkmıştır?
  A ) 23 Nisan 1920
  B ) 19 Mayıs 1915
  C ) 29 Ekim 1923
  D ) 19 Mayıs1919
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir?
  A)Kına gecesi
  B) Asker uğurlama
  C)Cirit oyunu
  D) Yılbaşı kutlama
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki cümlelerde boşbırakılan yerlere verilen kelimelerden uygun olanı yazınız
  seçmen – milletvekili - resmi – kamuoyu - seçimle

  1-) Seçimlerde oy verme hakkı olan kimseye ……..……………………………denir.
  2-) Devletimizin kurduğu okullar ve hastaneler birer ………..………………………..kurumdur.
  3-) Bir konu üzerinde halkın çoğunluğunun benimsediği ortak görüşe ……………..…………denir.
  4-) Yerel yönetimler ……………………………iş başına gelir.
  5-) TBMM'de milleti temsil eden her bir kişiye ……………………………………..denir.
  Cevap:
 • 11) Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç tarihini aşağıdakilerden hangisi olarak kabul ediyoruz?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
  C) Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması
  D) Çanakkale Savaşı’nın bitmesi
  Cevap: B
 • 12) Kollarımı açınca sağ kolum Güneş’in doğduğu tarafta olursa, ön tarafım hangi yön olur?
  A) Güney
  B) Batı
  C) Kuzey
  D) Doğu
  Cevap: C
 • 13) Teknolojinin gelişmesi birçok alanda fayda sağlamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesinin sonuçları arasında yer almaz?

  A) İnsanlar arasındaki dayanışmanın artması
  B) İletişimin kolaylaşması
  C) Ulaşımın hızlanması
  D) Depreme dayanıklı binalar yapılması
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin sınır komşularından değildir?
  A) Suriye
  B) İran
  C) Bulgaristan
  D) Japonya
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi okyanus değildir?
  A) Hint Okyanusu
  B) Atlas Okyanusu
  C) Afrika Okyanusu
  D) Büyük Okyanus
  Cevap: C
 • 16) Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun 'a çıkmıştır?
  A ) 23 Nisan 1920
  B ) 19 Mayıs 1915
  C) 29 Ekim 1923
  D ) 19 Mayıs1919
  Cevap: D
 • 17) Ahmet çok istediği bir oyuncağı alabilmek için kumbarasında para biriktirmiş ve daha sonra bu oyuncağı almıştır. Ahmet bu isteğine ulaşmak için hangi yönteme başvurmuştur?
  A) istek
  B) bütçe
  C) tasarruf
  D) gider
  Cevap: C
 • 18) Süt almak için markete giden Mert’ in alış veriş sırasında hangisine bakmasına gerek yoktur?
  A)Üretim tarihine
  B)TSE damgasına
  C)Son kullanma tarihine
  D)Paketin güzelliğine
  Cevap: D
 • 19) “Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarına göre görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.” Sivil toplum örgütleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a- ) Yeşilay, doğal afetlerde insanlara çadır dağıtır
  b-) Türk Kızılay Derneği, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan doğal afetlerde bütün insanlığa yardım elini uzatır.
  c-) Sivil toplum örgütleri, çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarla halka yardımcı olur.
  d-) Sivil toplum örgütleri, gönüllülük esasına göre hizmet verir.
  Cevap: A
 • 20) Ülkemizin hangi kıtalarda toprağı bulunmaktadır?
  A) Asya – Afrika
  B) Asya – Amerika
  C) Afrika – Avrupa
  D) Asya- Avrupa
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder