...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kanun (yasa) yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A ) TBMM
  B ) Belediye
  C ) Başbakan
  D ) Adliye
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?
  A) Muhtar
  B) Milletvekili
  C) Vali
  D) Belediye Başkanı
  Cevap: C
 • 3) Köy yönetiminin başı ile ilin en üst yetkilisi hangi şıkta doğru verilmiştir?
  A) muhtar-vali
  B) muhtar-kaymakam
  C) vali- kaymakam
  D) vali-belediye başkanı
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir?
  A) ev
  B) Bisiklet
  C) Ayak kabı
  D) Ekmek
  Cevap: B
 • 5) Yönetim birimlerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) ilçe - il – köy
  B) köy - ilçe – il
  C) il - ilçe – köy
  D) il- - köy – ilçe
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki sözcüklerin başına doğru ise ( D ) yanlış ise başına ( Y ) harfini koyunuz
  (……) Kaymakam ilçeyi yönetir.
  (……) Kutup yıldız her zaman güneyi gösterir.
  (……) Bir şehirde yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin sağlanması valinin görevidir
  (……) Şu an kullandığımız takvim Hicri takvimdir.
  (……) Pazarı denetleyen zabıtalar pazarın bulunduğu mahallenin muhtarına bağlıdır.
  Cevap:
 • 7) Türkiye’ye komşu olan ülkelerden beş tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
  1-)…………………..……… …..
  2-) ………………………………
  3-)………………………………
  4-) ………………….…………..
  5-)………………….……………
  Cevap:
 • 8) Ağaçların ve taşların yosun tutan tarafı hangi yönü gösterir?
  A) Doğu
  B) Batı
  C) Güney
  D) Kuzey
  Cevap: D
 • 9) Kanun (yasa) yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) TBMM
  B) Belediye
  C) Başbakan
  D) Adliye
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi miladi takvimin özelliklerinden değildir?
  A) Ay yılını esas alır.
  B) Güneş yılını esas alır.
  C) 1 yıl 365 gün 6 saattir.
  D) Dört yılda bir şubat ayı 29 gün olur.
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yer almaz?
  A) Çevre düzenlemesi
  B) Yasa yapmak
  C) Şehir içi yol yapımı
  D) Şehir içi ulaşım hizmetleri
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya örnek oluşturmaz?
  A) Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım etmek.
  B) Huzurevlerini ziyaret etmek.
  C) Kötü alışkanlıklardan uzak durmak.
  D) Yardım amaçlı kermes düzenlemek.
  Cevap: C
 • 13) "Sokağımızdaki çöpler 2 haftadır toplanmıyor.” diyen bir kişinin sorunun çözümü için nereye başvurmalıdır?
  A) Belediye Başkanlığı
  B) Muhtarlık
  C) Valilik
  D) Kaymakamlık
  Cevap: A
 • 14) Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği ortak görüşe …………… denir.
  Yukarıda yapılan tanımda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Yerel yönetim
  B) Halk tepkisi
  C) Kamuoyu
  D) Yerel seçim
  Cevap: C
 • 15) Bir yerin kuş bakışı görünümünün küçültülerek kabataslak çizilmiş şekline ne denir?
  A ) harita
  B )plan
  C ) kroki
  D ) proje
  Cevap: C
 • 16) Bir toplumdaki yaygın düşünce biçimine, toplumun büyük kesimince benimsenen düşünceye ne denir?
  A) Yerel
  B) Kamu
  C) Kamuoyu
  D) Kampanya
  Cevap: C
 • 17) I-Son Kullanma tarihi geçmiş ürünleri almak.
  II- Alınan malın kalite kontrolünü yapmak
  III- Alışveriş yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak.
  Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri alışverişte yapılması gereken davranışlardandır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan aletlerden değildir?
  A - Telgraf
  B - Tren
  C - Bilgisayar
  D - Telefon
  Cevap: B
 • 19) I- Hem kıta hem ülke hem de adadır.
  II- Başkenti CANBERRA’dır.
  III-Kanguru ve koala hayvanları bu ülkede bulunur.
  IV- Ülkenin yerlileri Aborjinler’dir.

  Yukarıda bahsedilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya
  B) Avustralya
  C) Meksika
  D) Japonya
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasında yer almaz?
  A - Çevre temizlik hizmeti
  B - Posta hizmetleri
  C - Park ve bahçe düzenlemeleri
  D - Kanalizasyon hizmetleri
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder