...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)  Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden biri değildir?
  A.)  Park ve bahçeler yapmak.
  B.) Yol yapımı ve bakımını yapmak.
  C.) Her eve gazete dağıtmak.
  D.) Temizlik hizmetlerini yapmak.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilen olayların tarihlerini noktalı yerlere yazınız. 
  Atatürk’ün doğum tarihi :
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Atatürk’ün ölüm tarihi :
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi :
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  TBMM’nin açılış tarihi :
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Cumhuriyetin ilan edilişinin tarihi :
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden değildir?
  A) İlçelere park ve bahçeler yapmak.
  B) Köy halkı ile ilgili yazışmaları yapmak.
  C) Cadde ve sokakların temizliğini yapmak.
  D) Su ve kanalizasyon işlerini yürütmek.
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçimle göreve getirilemez?
  A) Milletvekili
  B) Vali
  C) Muhtar
  D) Belediye Başkanı
  Cevap: B
 • 5) Köy yönetiminin başı ile ilin en üst yetkilisi hangi şıkta doğru verilmiştir?
  A) muhtar-vali
  B) muhtar-kaymakam
  C) vali- kaymakam
  D) vali-belediye başkanı
  Cevap: A
 • 6) Kanun (yasa) yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) TBMM
  B) Belediye
  C) Başbakan
  D) Adliye
  Cevap: A
 • 7) Kollarımı açınca sağ kolum Güneş’in doğduğu tarafta olursa, ön tarafım hangi yön olur?
  A) Güney
  B) Batı
  C) Kuzey
  D) Doğu
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde kutlanan geleneksel bahar bayramıdır?
  A) Kurtuluş Bayramı
  B) Ramazan Bayramı
  C) Nevruz Bayramı
  D) Paskalya Bayramı
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki ülke- başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Fransa- Paris
  B) Japonya- Tokyo
  C) Türkiye- Ankara
  D) Hollanda- Roma
  Cevap: D
 • 10) Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun 'a çıkmıştır?
  A ) 23 Nisan 1920
  B ) 19 Mayıs 1915
  C) 29 Ekim 1923
  D ) 19 Mayıs1919
  Cevap: D
 • 11) Seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Han­gi eşleştirme yanlıştır?
  A)Cep telefonu – iletişim
  B) Röntgen cihazı – güvenlik
  C) Kamyon – ulaşım
  D) Akıllı tahta­- eğitim
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi, Japon bir çocukla Türk bir çocuğun ortak yaşantılarından biri olamaz?
  A) Okula gitmek
  B) Spor yapmak
  C) Aynı dili kullanmak
  D) Oyun oynamak
  Cevap: C
 • 13) I. Pazar yerlerinin kurulması ve denetlenmesi
  II. Kanalizasyon Borularının yenilenmesi
  III. Okullarda okutulan ders kitaplarının dağıtılması
  IV. Çevre temizlik vergilerinin toplanması
  IV. Çöpleri toplamak

  9-Yukarıdakilerden kaç tanesi belediyelerin yaptığı hizmetlerdendir?

  A)2
  B)5
  C)4
  D)3
  Cevap: C
 • 14) Ülkemizin hangi kıtalarda toprağı bulunmaktadır?
  A) Asya – Afrika
  B) Asya – Amerika
  C) Afrika – Avrupa
  D) Asya- Avrupa
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sınır komşularından değildir?
  A) Almanya
  B) Irak
  C) Yunanistan
  D) Suriye
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder