...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Uzunluğu 4 m 95 cm olan bir telden bir kenarı 15 cm olan kaç tane eş kenar üçgen yapılır?
  A.8
  B. 10
  C. 11
  D. 12
  Cevap: A
 • 2) Eren, 08.25’te evden çıktı. Evden okula yaya olarak her gün 20 dakika yürüyerek gidiyor. İlk ders 08.30’da başladığına göre, derse yetişmesi ………….
  Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?

  A.muhtemeldir
  B. olasıdır
  C. belirsizdir
  D. imkansızdır
  Cevap: D
 • 3) ikizkenar bir üçgeninin iki kenarının eşit olansı………….bir durumdur. Boşluğa hangisi gelir?
  a) Olası
  b) İmkansız
  c) Kesin
  d) Muhtemel
  Cevap: C
 • 4) Çocuklar biz, bir çiftlikte yaşayan 65 ineğiz. Sahiplerimiz bize çok iyi baktıklarından her birimiz günde 6 litre süt veriyoruz.
  Buna göre çiftlikteki inekler bir haftada kaç litre süt vermektedir?

  A) 3030
  B) 2750
  C) 2930
  D) 2730
  Cevap: D
 • 5) Bahçeye dikmek için 20 düzine fidan aldık. Bahçede 6 sıra olduğuna göre her bir sıraya kaç fidan dikilir?
  Cevap:
 • 6) Bir kenar uzunluğu 45 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekmek istiyoruz. Bu iş için 215 m tel aldığımıza göre kaç m tel artmıştır?
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
  5,58 - 5,85 - 0,85 - 0,58 - 5,45

  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki ondalık kesirlerin karşısına okunuşlarını yazınız.
  0,5 =
  0,08 =
  3,02 =
  23,019 =
  5,05 =
  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) TBMM 23.04.1920 tarihinde açılmıştır. Bugün 15.05.2017 olduğuna göre TBMM açılalı ne kadar zaman geçmiştir ?
  Cevap:
 • 11) Bir kenarı 18 m olan kare şeklindeki bir tarlanın etrafına 5 sıra tel çekilecektir. Telin metresi 3 lira olduğuna göre toplam kaç lira harcarız ?
  Cevap:
 • 12) Bakkal 7 kg peynirin 3 kg 800 g’ını satıyor geriye ne kadar peynir kalır?
  A) 200g
  B) 3kg 200 g
  C) 4kg 200g
  D) 4kg
  Cevap: B
 • 13) Sabah saat 09.00’da başlayan sınav 80 dk sürdüğüne göre sınavın bitiş saati kaçtır?
  A) 9.30
  B) 09.50
  C) 10.20
  D) 10.30
  Cevap: C
 • 14) Okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.
  Sekiz bin dokuz:…………………………………………….
  Kırk altı bin dört yüz altı:………….……………………….
  Üç yüz on bin on bir :………………….……………………
  Cevap:
 • 15) Bir kamyon 240 km’lik yolun 3/ 5 ’ sini gittikten sonra mola veriyor. Moladan sonra kalan yolu kaç metredir ?
  Cevap:
 • 16) Aşağıda verilen ondalık kesirleri, kesir şeklinde yazınız.
  a.3,75=……..
  b.5,35=……..
  c.78,1=……..
  d.4,1=……..
  e.6,7=……..
  f.21,1=……..
  g.1,001=……..
  h.1,2=……..
  ı.2,7=……..
  j.0,125=……..
  Cevap:
 • 17) ir para 21 defa atıldığında; 21 defa ard arda yazı gelmesi …………………………

  Noktalı yere ne gelmelidir.

  A) Mümkün değildir.
  C) İmkânsızdır.
  B) Olası değildir.
  D) Muhtemeldir.
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki ondalık kesirleri işaret kullanarak karşılaştırınız. ( > < = )
  5,02 ……. 5,3
  0,32 ……… 0,03
  2,2 …… 2,20
  0,89 …… 0,91
  Cevap:
 • 19) Aşağıda okunuşu verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak yazın.
  Sıfır tam onda beş: _________________
  İki tam yüzde on bir: ___________________
  Altı tam yüzde elli dört: ______________
  Yirmi iki tam yüzde kırk beş: ______________
  Cevap:
 • 20) Okunuşları verilen ondalık kesirleri yazınız.
  Üç tam onda iki :……………….
  Dört tam yüzde beş : ………………
  Sıfır tam yüzde yedi :…………………
  İki tam yüzde iki :…………………
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder