Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) "Mü'min, Kendisiyle Dostluk Kurulabilen Kişidir.(İnsanlarla) Dost Olmayan Ve Kendisiyle Dostluk Kurulamayan Kişide Hayır Yoktur." Hadisinde Hangi Konu Üzerinde Durulmuştur?
  a) Yardımlaşma
  b) Eşitlik Ve Kardeşlik
  c) Sevgi Ve Saygı
  d) Hak Ve Özgürlük
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden Hangisi Bir Mucize Değildir?
  a) Peygamberimizin Küçükken Kalbinin Yarılıp Temizlenmesi
  b) Hz.İbrahim'in Ateşe Atılırken Ateşin Su Olması
  c) Hz.İbrahim Ateşe Atılırken Odunların Balık Olması
  d) Hz. Hud(As) Dua Ederek Rüzgarı İstediği Yere Çevirmesi
  e) Hz.İsa(As)'In Çamurdan Kuş Yapıp Üzerine Üfleyince Canlanıp Uçması
  Cevap: A
 • 3) İnsan, hayatı boyunca iyilik yapmaya çalışmalıdır. İyilik konusunda başkalarıyla yarışmalıdır. Bollukta, darlıkta, gençlikte ve yaşlılıkta iyilik yapmak, iyi insan olmanın gereğidir.

  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bu konu ile ilgili bir sözüdür?

  A) ”Cennet annelerin ayakları altındadır.”
  B) “Temizlik imanın yarısıdır.”
  C) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”
  D) “Mümin cennete girinceye dek herhangi bir hayırlı işten asla doymaz.”
  Cevap: D
 • 4) Kıskançlık İslam dinine göre yasaktır.
  Gıpta etmek, kıskanmak değil imrenmek demektir.
  İyilik ve hayır konusunda yarışmak sevaptır.
  İyilikte yarışma konusunda Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir güzel bir örnektir.

  Yukarıdaki cümlelerin doğru yanlış olarak sıralanışı nasıldır?

  A) D – D – D - D
  B) D – Y – D - Y
  C) D – D – D – Y
  D) Y – D – D – Y
  Cevap: B
 • 5) Kur’an-ı Kerim’de Mâide suresinin 2. ayetinde şöyle buyrulur: “……………… ve Allah’a saygılı olma üzerinde yardımlaşın. ……………. ve günah işleme üzerinde yardımlaşmayın!”

  Yukarıdaki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle dolduru- lursa Ayet-i Kerime doğru olarak tamamlanmış olur?

  A) İyilik - Kötülük
  B) Kötülük - İyilik
  C) Savaş - Barış
  D) Şer – Hayır
  Cevap:
 • 6) Mahallemizde veya köyümüzde kış aylarında yakacak ihtiyacı olan, ancak geliri olmayan ailelere yardım etmeye gücümüz yetmiyorsa, bunu yapabilecek maddi gücü olan kişi veya kurumlara haber vermeliyiz.

  Yukarıdaki örnekte anlatılan davranış şekli Peygamberimizin hadisine göre hangi gruba girer?

  A) Eliyle düzeltmek
  B) Diliyle düzeltmek
  C) Kalbiyle nefret etmek
  D) Zorla kabul ettirmek
  Cevap: B
 • 7) Kur’an-ı Kerim’e göre takvâ sahibi insanlar Allah’a karşı duyduk- ları sevgi ve saygıdan dolayı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  A) Gayba inanırlar.
  B) Namazlarını devamlı olarak kılarlar.
  C) Zekatlarını verirler.
  D) Arada bir gıybet edebilirler.
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi barış ve uzlaşının gerçekleşmesinin önündeki engellerden biridir?
  a) Sevgi, saygı ve hoşgörülü olmak
  b) Başkalarının haklarını gözetmek
  c) Affetmek ve kusurları örtmek
  d) Dargın olanlarla küs kalmak
  Cevap: D
 • 9) Dinimiz Müslümanların birlik ve beraberlik içinde yaşamasını istemiş; ayrılığa düşmekten, dağılıp parçalanmaktan ise sakındırmıştır. Buna göre bu duruma uygun ayet aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  a) “Allah’a ve onun Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider…”
  b) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder...”
  c) “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
  d) “Din kardeşine güler yüz göstermek gibi bir iyiliği bile sakın küçük görme.”
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “kul hakkı” kapsamında değerlendirilemez?
  a) Kantinde sıraya uymayıp arkadaşının önüne
  b) Sıraların üstünü kazımak
  c) Muslukları açık bırakmak
  d) Namazları kılmamak
  Cevap: D
 • 11) 20. “Kişi için en hayırlı kazanç, kendi el emeği ile kazandığıdır…”sözü insanın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
  a) Başkalarına el açarak dilenmesi
  b) Alın teriyle çalışıp helalinden kazanması
  c) Bireysel sorumluluğu
  d) Çalışmadan da para kazanılabileceği
  Cevap: B
 • 12) Peygamberlerin dine insanları davet etmelerine rağmen hiçbir ücret istememeleri insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar?
  a. insanların peygamberlere kızmalarına sebep olur.
  b. insanlar peygamberlerin çağrılarında dürüst olduklarını düşünür.
  c.insanların onları yalanlamasına sebep olur.
  d. insanlar arasında kargaşa çıkar.
  Cevap: B
 • 13) 1. Kuran’da bazı peygamberlerin kıssaları geçer.
  2. Kuran’da geçen örnek kıssalardan ders çıkarmalıyız.
  3. Kuran’da geçen bütün peygamberleri hak kabul etmeliyiz.
  4. Kuran’da 50 ‘yi aşkın peygamber adı geçer.
  Yukarıda peygamberlere iman ile ilgili bilgiler var. Hangisi yanlıştır?

  a.1
  b. 2
  c.3
  d.4
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi hangisi ilahi kitaplarda bulunması gerekli özelliklerden birisi değildir?
  a. Hepsi değişmeden günümüze kadar gelmiştir.
  b. Vahiy ile gelir
  c. Allah’ a imanı anlatır.
  d. Hepsinde ahiret hayatına yer verilmiştir.
  Cevap: A
 • 15) Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Bu sahifedeki bilgiler ilk indiklerinde doğru idi.
  b. Sahifelerde inanç esasları vardı.
  c. Bu sahifeleri peygamberler sonradan değiştirdiler.
  d. Allah çeşitli dönemlerde kitaplar göndermiştir.
  Cevap:
 • 16) Kuran-ı Kerim ‘in tüm insanlara gelmesi onun hangi niteliğini gösterir?
  a. korunmuş olması
  b. evrensel olması
  c. mucize olması
  d. güzel ahlakı öğütlemesi
  Cevap: B
 • 17) Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a.Sahura kalkmak bize güç verir.
  b.Yolculuk yapsak bile oruç tutmalıyız.
  c.Allah rızası için yapılır.
  d.Ramazan’da tutulan oruç farzdır.
  Cevap: B
 • 18) İslamda bilginin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a. selim akıl
  b.örf ve adetler
  c.salim duyular
  d.vahiy
  Cevap: B
 • 19) İnsanın huzur bulabileceği bir ortamdır
  - Çocuk eğitimi açısından önemlidir
  - Toplumun aynasıdır.
  Yukarıdaki ifadeler hangi kavramın öneminden bahsetmektedir?

  A) Çevre
  B)Aile
  C) Hac
  D) Yurt
  Cevap: B
 • 20) "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez."
  Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir?

  A) Kibir
  B) Taassup
  C) Gıybet
  D) Haset
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder