...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) "O Peygamberer Ki Allah'ın Gönderdiği Emirleri Duyururlar,Sadece Allah'tan Korkarlar Ve Ondan Başka Kimseden Korkmazlar." (Ahzab 39) Ayetinde Peygamberlerin Hangi Sıfatından Bahsediyor?
  a) Sıdk
  b) Tebliğ
  c) Fetanet
  d) İsmet
  Cevap: B
 • 2) Size Rabbimin Mesajlarını Duyuruyorum Ve Ben Sizin İçin Güvenilir Bir Öğüt Vericiyim."(Araf 68) Ayetinde Peygamberlerin Hangisi Sıfatından Bahsediliyor?
  a) İsmet
  b) Emanet
  c) Fetanet
  d) Sıdk
  Cevap: B
 • 3) Değil Mi Cephemizin Sinesinde İman Bir;
  Sevinme Bir,Acı Bir,Gaye Aynı,Vicdan Bir;
  Değil Mi Sinede Birdir Vuran Yürek,Yılmaz!
  Cihan Yıkılsa,Emin Ol,Bu Cephe Sarsılmaz!
  Yukarıdaki Şiirin Ana Teması Nedir?

  a) Adalet Ve Güven
  b) Yardımlaşma Ve Dayanışma
  c) Barış Ve Uzlaşı
  d) Birlik Ve Bütünlük
  Cevap: D
 • 4) "Topluca Allah'ın İpine(Kur'an'a) Sımsıkı Sarılın Ve Parçalanmayın." Ayetinde Hangi Konu Üzerinde Durulmaktadır?
  a) Birlik Ve Uzlaşı
  b) Hak Ve Özgürlükler
  c) Eşitlik Ve Kardeşlik
  d) Sevgi Ve Saygı
  Cevap: C
 • 5) "Allah Katında En Değerliniz ............ En Üstün Olanınızdır."(Hucurat 13) Ayetinde Boş Olan Yere Hangisi Doldurulmalıdır?
  a) Sabırlı
  b) Saygılı
  c) Takvalı
  d) İmanlı
  Cevap: C
 • 6) “Müminin, mümin üzerinde altı hakkı vardır:
  ………… olduğunda onu ziyaret eder. ………….. cenazesinde bulunur.
  ………… ettiğinde icabet eder. Karşılaştığında ona …………… verir.
  ……………………. yerhamükallah (Allah sana merhamet etsin) der.
  Yanında da uzakta da olsa ………………… ister.”
  (Nesâî, Cenâiz)
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse hadis doğru tamamlanmış olur?

  A) Hasta – Öldüğünde – Selam – İyiliğini – Davet - Aksırdığında
  B) Hasta – Öldüğünde – Davet – Selam - Aksırdığında – İyiliğini
  C) Hasta –Yaşlandığında –Vefat –Selam – Hapşırınca – Kötülüğünü
  D) Vefat – Öldüğünde – Davet – Selam – Öksürünce – İyiliğini
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki sözlerden hangisi “haksızlık ve kötülükler karşısında tepkisiz ve duyarsız kalmak” anlamına geldiği için İslam’da doğru kabul edilmez?
  A) Ne verirsen elinle, o gider seninle.
  B) Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.
  C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
  D) Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdaki hadisleri konularına göre grupladığımızda hangisinde farklı bir konu işlenmektedir?
  a) “Küçüklerimizi sevgi, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”
  b) “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
  c) “Bir genç, yaşlı birine hürmet ederse yaşlandığında Allah da ona hürmet gösterecek insanları yaratır."
  d) “İki özellik vardır ki bunlar müminde huy hâline gelmez. Bunlar (emanete) hıyanet ve yalandır.”
  Cevap: D
 • 9) Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
  a) İnsanlar birbirlerinin haklarına özen gösterirler.
  b) Yardımsever ve cömert olurlar.
  c) Birbirlerinde hata ve kusur aramazlar.
  d) Kıskanç ve bencil olurlar.
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki ayetlerden hangisi kişinin sorumluluklarının bireysel olduğunu, yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade eder?
  a) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” Hucurat/10
  b) “Onlar, hicret edip yanlarına gelenleri severler.” Haşr/9
  c) “Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz…” İsra/15
  d) “…Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın…” Enam/151
  Cevap: C
 • 11) Ömer kardeşinin ödevine yardım etmiştir. Ödevin bitiminde kendisine teşekkür etmediği için kardeşine kızmıştır. Oysaki akşam yemeğinde bir teşekkür bekleyen annesine “ ellerine sağlık” demenin saçma olduğunu söylemiştir.
  Yukarıda Ömer’in davranışlarını düzeltebilmesi için hangisini tavsiye edebiliriz?

  a) Adalet
  b) Empati
  c) Barışmak
  d) Eşitlik
  Cevap: B
 • 12) “Gerçek Müslüman, ………………. ve ………………… diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”
  Hadis-i şerif’teki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

  a) Canından - malından
  b) Elinden - dilinden
  c) İşinden - gücünden
  d) Aklından– fikrinden
  Cevap: B
 • 13) “Doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe Allah katında doğru diye yazılır. Yalan da kişiyi kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe, Allah katında yalancı diye yazılır.”
  Yukarıdaki hadis-i şerif hangisiyle doğrudan ilgilidir?

  a) Güven ve dürüstlük
  b) Muhabbet
  c) Sevgi ve saygı
  d) Saygılı olmak
  Cevap: A
 • 14) Emri bil maruf hve nehyi anil münker. İslamda hangi görevi anlatır?
  a) Namazı kıl .
  b) iyilik yap kötülükten sakındır.
  c) sadaka ver,yetimi koru.
  d) insanlara İslam‘ı anlat.
  Cevap:
 • 15) Mucizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Her insan mucize gösterebilir.
  b) Aciz bırakan,harika olaydır.
  c) Peygamberimizin en büyük mucizesi kuran-ı Kerim’dir.
  d) Her peygamberin kendi devri ile ilgili olayları anlatır.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere imanın yararlarından biri değildir?
  a.İnsanlar arasında tartışmaya yol açarlar.
  b. İnsanlara doğruyu gösterirler.
  c.Vahiy ile insanları aydınlatırlar.
  d. Rabbimize karşı sorumluluklarımızı anlatırlar.
  Cevap: A
 • 17) Peygamberimiz sav da sünneti olan pazartesi ,Perşembe orucu hangi oruç türüne girer?
  a.vacip
  b.farz
  c.sünnet
  d. hiçbiri
  Cevap: C
 • 18) Müslüman …. Ve temiz beslenir.
  Akrabalık bağlarını korumaya………………..denir.
  Allah’a karşı gelemekten sakınmaya ……..denir
  Allah’tan başka ilah yoktur anlayışına…….denir.

  Boşluklara sırası ile hangi kelimeler gelmelidir?

  a.güzel,sıla i rahim,islam,inanç
  b.az,hısım,iman, şahadet
  c.helal,ziyaret,haşr,hadis
  d.helal,sıla i rahim,takva,tevhit
  Cevap: D
 • 19) Oruç hangi vakit ile başlar, hangi vakit ile sona erer?
  A) Sahur-Yatsı namazı vakti
  B) Güneşin doğuşu-Teravih namazı vakti
  C) İmsak-İftar
  D) Kerahat vakti-Kuşluk vakti
  Cevap: C
 • 20) “Doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe Allah katında doğru diye yazılır. Yalan da kişiyi kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe, Allah katında yalancı diye yazılır.”

  Yukarıdaki hadis-i şerif hangisiyle doğrudan ilgilidir?

  A) Güven ve dürüstlük
  B) Muhabbet
  C) Sevgi ve saygı
  D) Saygılı olmak
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder