Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) "O Peygamberer Ki Allah'ın Gönderdiği Emirleri Duyururlar,Sadece Allah'tan Korkarlar Ve Ondan Başka Kimseden Korkmazlar." (Ahzab 39) Ayetinde Peygamberlerin Hangi Sıfatından Bahsediyor?
  a) Sıdk
  b) Tebliğ
  c) Fetanet
  d) İsmet
  Cevap: B
 • 2) Size Rabbimin Mesajlarını Duyuruyorum Ve Ben Sizin İçin Güvenilir Bir Öğüt Vericiyim."(Araf 68) Ayetinde Peygamberlerin Hangisi Sıfatından Bahsediliyor?
  a) İsmet
  b) Emanet
  c) Fetanet
  d) Sıdk
  Cevap: B
 • 3) İnsan, hayatı boyunca iyilik yapmaya çalışmalıdır. İyilik konusunda başkalarıyla yarışmalıdır. Bollukta, darlıkta, gençlikte ve yaşlılıkta iyilik yapmak, iyi insan olmanın gereğidir.

  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bu konu ile ilgili bir sözüdür?

  A) ”Cennet annelerin ayakları altındadır.”
  B) “Temizlik imanın yarısıdır.”
  C) “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”
  D) “Mümin cennete girinceye dek herhangi bir hayırlı işten asla doymaz.”
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki hadisleri konularına göre grupladığımızda hangisinde farklı bir konu işlenmektedir?
  a) “Küçüklerimizi sevgi, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”
  b) “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
  c) “Bir genç, yaşlı birine hürmet ederse yaşlandığında Allah da ona hürmet gösterecek insanları yaratır."
  d) “İki özellik vardır ki bunlar müminde huy hâline gelmez. Bunlar (emanete) hıyanet ve yalandır.”
  Cevap: D
 • 5) Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
  a) İnsanlar birbirlerinin haklarına özen gösterirler.
  b) Yardımsever ve cömert olurlar.
  c) Birbirlerinde hata ve kusur aramazlar.
  d) Kıskanç ve bencil olurlar.
  Cevap: D
 • 6) Dinimiz Müslümanların birlik ve beraberlik içinde yaşamasını istemiş; ayrılığa düşmekten, dağılıp parçalanmaktan ise sakındırmıştır. Buna göre bu duruma uygun ayet aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  a) “Allah’a ve onun Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider…”
  b) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder...”
  c) “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
  d) “Din kardeşine güler yüz göstermek gibi bir iyiliği bile sakın küçük görme.”
  Cevap: A
 • 7) “Gerçek Müslüman, ………………. ve ………………… diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”
  Hadis-i şerif’teki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

  a) Canından - malından
  b) Elinden - dilinden
  c) İşinden - gücünden
  d) Aklından– fikrinden
  Cevap: B
 • 8) İslam’a göre kullanılması, yapılması, söylenmesi ve yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne denir?
  a. Günah
  b. Helal
  c. Haram
  d. Mübah
  Cevap: C
 • 9) 20. “Kişi için en hayırlı kazanç, kendi el emeği ile kazandığıdır…”sözü insanın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
  a) Başkalarına el açarak dilenmesi
  b) Alın teriyle çalışıp helalinden kazanması
  c) Bireysel sorumluluğu
  d) Çalışmadan da para kazanılabileceği
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere imanın yararlarından biri değildir?
  a.İnsanlar arasında tartışmaya yol açarlar.
  b. İnsanlara doğruyu gösterirler.
  c.Vahiy ile insanları aydınlatırlar.
  d. Rabbimize karşı sorumluluklarımızı anlatırlar.
  Cevap: A
 • 11) Peygamberimiz sav da sünneti olan pazartesi ,Perşembe orucu hangi oruç türüne girer?
  a.vacip
  b.farz
  c.sünnet
  d. hiçbiri
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda hangi maldan ne kadar zekat verileceği bilgisi vardır. Bunlardan hangi yanlıştır?
  a. Madenler :1/5
  b.deve: 5 deveye 1 koyun ya da keçi
  c. toprak: emek sarf edilmiyorsa 1/10
  d.Para ve hisse senetleri: 1/2,5
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki ayetlerden hangisi kişinin sorumluluklarının bireysel olduğunu, yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade eder?
  A) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” Hucurat/10
  B) “Onlar, hicret edip yanlarına gelenleri severler.” Haşr/9
  C) “Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz…” İsra/15
  D) “…Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın…” Enam/151
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi çocuğuna anne babasına karşı görevleri arasında yoktur?
  A) Anne-babaya saygısızlık yapmamak
  B) Anne-babaya kol kanat germek
  C) Anne –babaya yalan söylememek
  D) Anne-babanın yerine ibadet etmek
  Cevap: D
 • 15) "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez."
  Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir?

  A) Kibir
  B) Taassup
  C) Gıybet
  D) Haset
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder