Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden Hangisi Bir Mucize Değildir?
  a) Peygamberimizin Küçükken Kalbinin Yarılıp Temizlenmesi
  b) Hz.İbrahim'in Ateşe Atılırken Ateşin Su Olması
  c) Hz.İbrahim Ateşe Atılırken Odunların Balık Olması
  d) Hz. Hud(As) Dua Ederek Rüzgarı İstediği Yere Çevirmesi
  e) Hz.İsa(As)'In Çamurdan Kuş Yapıp Üzerine Üfleyince Canlanıp Uçması
  Cevap: A
 • 2) Kur’an-ı Kerim’de Mâide suresinin 2. ayetinde şöyle buyrulur: “……………… ve Allah’a saygılı olma üzerinde yardımlaşın. ……………. ve günah işleme üzerinde yardımlaşmayın!”

  Yukarıdaki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle dolduru- lursa Ayet-i Kerime doğru olarak tamamlanmış olur?

  A) İyilik - Kötülük
  B) Kötülük - İyilik
  C) Savaş - Barış
  D) Şer – Hayır
  Cevap:
 • 3) Kur’an-ı Kerim’e göre takvâ sahibi insanlar Allah’a karşı duyduk- ları sevgi ve saygıdan dolayı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  A) Gayba inanırlar.
  B) Namazlarını devamlı olarak kılarlar.
  C) Zekatlarını verirler.
  D) Arada bir gıybet edebilirler.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi barış ve uzlaşının gerçekleşmesinin önündeki engellerden biridir?
  a) Sevgi, saygı ve hoşgörülü olmak
  b) Başkalarının haklarını gözetmek
  c) Affetmek ve kusurları örtmek
  d) Dargın olanlarla küs kalmak
  Cevap: D
 • 5) - İnsanın huzur bulabileceği bir ortamdır
  - Çocuk eğitimi açısından önemlidir
  - Toplumun aynasıdır.
  Yukarıdaki ifadeler hangi kavramın öneminden bahsetmektedir?

  a) Çevre
  b) Hac
  c) Aile
  d) Yurt
  Cevap: C
 • 6) Ömer kardeşinin ödevine yardım etmiştir. Ödevin bitiminde kendisine teşekkür etmediği için kardeşine kızmıştır. Oysaki akşam yemeğinde bir teşekkür bekleyen annesine “ ellerine sağlık” demenin saçma olduğunu söylemiştir.
  Yukarıda Ömer’in davranışlarını düzeltebilmesi için hangisini tavsiye edebiliriz?

  a) Adalet
  b) Empati
  c) Barışmak
  d) Eşitlik
  Cevap: B
 • 7) “Doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyledikçe Allah katında doğru diye yazılır. Yalan da kişiyi kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyledikçe, Allah katında yalancı diye yazılır.”
  Yukarıdaki hadis-i şerif hangisiyle doğrudan ilgilidir?

  a) Güven ve dürüstlük
  b) Muhabbet
  c) Sevgi ve saygı
  d) Saygılı olmak
  Cevap: A
 • 8) “Hz. Peygamber hayatı boyunca hiçbir hizmetçiyi dövmemiş, hiçbir hanımına tokat atmamış, hiçbir kimseye eliyle vurmamıştır.”
  Peygamber Efendimizin bu örnekliği günümüzdeki hangi olaya çözüm önerisi olarak sunulabilir?

  a) Kamu malına zarar verme
  b) Karşılıklı güvensizlik
  c) Hırsızlık
  d) Kadına şiddet
  Cevap: D
 • 9) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak yaptığımız ve sonunda ödüllendirileceğimiz davranış durumuna ne denir?
  a) Sevap
  b) Haram
  c) Günah
  c) Vacip
  Cevap: A
 • 10) * İyi bir birey olarak toplum hayatına hazırlamalıdır
  * Sevgi ve şefkat göstermelidir
  * Allah’a kulluk bilinci kazandırmalıdır
  * Güzel isim vermelidir
  Yukarıdaki ifadeler aile içindeki hangi görevleri belirtir?

  a) Eşlerin birbirlerine karşı görevleri
  b) Ana babanın çocuklarına karşı görevleri
  c) Çocukların ana babasına karşı görevleri
  d) Çocukların birbirlerine karşı görevleri
  Cevap: B
 • 11) Az sayfadan oluşan ilahi mesajlara……………denir
  Peygamberlerin insanlardan farkı………..almalarıdır.
  Peygamberimize verilen en büyük mucize ………….….dır.
  Boşluklara sırası ile hangi kelimeler gelmelidir?

  a. Suhuf,vahiy,Kuran
  b. Kitap,Kuran,vahiy
  c. Suhuf,vahiy,hadisler
  d. Kitap,vahiy,Kuran
  Cevap: A
 • 12) Mucizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Her insan mucize gösterebilir.
  b) Aciz bırakan,harika olaydır.
  c) Peygamberimizin en büyük mucizesi kuran-ı Kerim’dir.
  d) Her peygamberin kendi devri ile ilgili olayları anlatır.
  Cevap: A
 • 13) Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Bu sahifedeki bilgiler ilk indiklerinde doğru idi.
  b. Sahifelerde inanç esasları vardı.
  c. Bu sahifeleri peygamberler sonradan değiştirdiler.
  d. Allah çeşitli dönemlerde kitaplar göndermiştir.
  Cevap:
 • 14) Kuran-ı Kerim ‘in tüm insanlara gelmesi onun hangi niteliğini gösterir?
  a. korunmuş olması
  b. evrensel olması
  c. mucize olması
  d. güzel ahlakı öğütlemesi
  Cevap: B
 • 15) Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
  A) İnsanlar birbirlerinin haklarına özen gösterirler.
  B) Yardımsever ve cömert olurlar.
  C) Birbirlerinde hata ve kusur aramazlar.
  D) Kıskanç ve bencil olurlar.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder