Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden Hangisi Sadaka-İ Cariyeye Örnek değildir?
  a) Çeşme Yapmak
  b) Cami Yapmak
  c) Okul Yapmak
  d) Ev Yapmak
  Cevap: D
 • 2) Değil Mi Cephemizin Sinesinde İman Bir;
  Sevinme Bir,Acı Bir,Gaye Aynı,Vicdan Bir;
  Değil Mi Sinede Birdir Vuran Yürek,Yılmaz!
  Cihan Yıkılsa,Emin Ol,Bu Cephe Sarsılmaz!
  Yukarıdaki Şiirin Ana Teması Nedir?

  a) Adalet Ve Güven
  b) Yardımlaşma Ve Dayanışma
  c) Barış Ve Uzlaşı
  d) Birlik Ve Bütünlük
  Cevap: D
 • 3) "Mü'min, Kendisiyle Dostluk Kurulabilen Kişidir.(İnsanlarla) Dost Olmayan Ve Kendisiyle Dostluk Kurulamayan Kişide Hayır Yoktur." Hadisinde Hangi Konu Üzerinde Durulmuştur?
  a) Yardımlaşma
  b) Eşitlik Ve Kardeşlik
  c) Sevgi Ve Saygı
  d) Hak Ve Özgürlük
  Cevap: B
 • 4) "Allah Katında En Değerliniz ............ En Üstün Olanınızdır."(Hucurat 13) Ayetinde Boş Olan Yere Hangisi Doldurulmalıdır?
  a) Sabırlı
  b) Saygılı
  c) Takvalı
  d) İmanlı
  Cevap: C
 • 5) Kıskançlık İslam dinine göre yasaktır.
  Gıpta etmek, kıskanmak değil imrenmek demektir.
  İyilik ve hayır konusunda yarışmak sevaptır.
  İyilikte yarışma konusunda Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir güzel bir örnektir.

  Yukarıdaki cümlelerin doğru yanlış olarak sıralanışı nasıldır?

  A) D – D – D - D
  B) D – Y – D - Y
  C) D – D – D – Y
  D) Y – D – D – Y
  Cevap: B
 • 6) “Müminin, mümin üzerinde altı hakkı vardır:
  ………… olduğunda onu ziyaret eder. ………….. cenazesinde bulunur.
  ………… ettiğinde icabet eder. Karşılaştığında ona …………… verir.
  ……………………. yerhamükallah (Allah sana merhamet etsin) der.
  Yanında da uzakta da olsa ………………… ister.”
  (Nesâî, Cenâiz)
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse hadis doğru tamamlanmış olur?

  A) Hasta – Öldüğünde – Selam – İyiliğini – Davet - Aksırdığında
  B) Hasta – Öldüğünde – Davet – Selam - Aksırdığında – İyiliğini
  C) Hasta –Yaşlandığında –Vefat –Selam – Hapşırınca – Kötülüğünü
  D) Vefat – Öldüğünde – Davet – Selam – Öksürünce – İyiliğini
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “kul hakkı” kapsamında değerlendirilemez?
  a) Kantinde sıraya uymayıp arkadaşının önüne
  b) Sıraların üstünü kazımak
  c) Muslukları açık bırakmak
  d) Namazları kılmamak
  Cevap: D
 • 8) Peygamber Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin’den, “benim çiçeklerim” diye bahsetmesi bize hangi konuda örnek olmalıdır?
  a) Çiçekleri çok sevmeliyiz
  b) İnsanları üzmeliyiz.
  c) Sevgimizi sözlerimizle de belli etmeliyiz
  d) Dedelerimize saygı duymalıyız
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi kuranda adı geçen peygamberlerden değildir?
  a) İsa AS
  b) Yunus AS
  c) Harun AS
  d) Cabir AS
  Cevap:
 • 10) 1. Kuran’da bazı peygamberlerin kıssaları geçer.
  2. Kuran’da geçen örnek kıssalardan ders çıkarmalıyız.
  3. Kuran’da geçen bütün peygamberleri hak kabul etmeliyiz.
  4. Kuran’da 50 ‘yi aşkın peygamber adı geçer.
  Yukarıda peygamberlere iman ile ilgili bilgiler var. Hangisi yanlıştır?

  a.1
  b. 2
  c.3
  d.4
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi hangisi ilahi kitaplarda bulunması gerekli özelliklerden birisi değildir?
  a. Hepsi değişmeden günümüze kadar gelmiştir.
  b. Vahiy ile gelir
  c. Allah’ a imanı anlatır.
  d. Hepsinde ahiret hayatına yer verilmiştir.
  Cevap: A
 • 12) Kime zekat verilmez?
  A.dede
  B. yolda kalmış
  C. düşkün
  D.borçlu
  Cevap: A
 • 13) İslamda bilginin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a. selim akıl
  b.örf ve adetler
  c.salim duyular
  d.vahiy
  Cevap: B
 • 14) Oruç hangi vakit ile başlar, hangi vakit ile sona erer?
  A) Sahur-Yatsı namazı vakti
  B) Güneşin doğuşu-Teravih namazı vakti
  C) İmsak-İftar
  D) Kerahat vakti-Kuşluk vakti
  Cevap: C
 • 15) İnsanın huzur bulabileceği bir ortamdır
  - Çocuk eğitimi açısından önemlidir
  - Toplumun aynasıdır.
  Yukarıdaki ifadeler hangi kavramın öneminden bahsetmektedir?

  A) Çevre
  B)Aile
  C) Hac
  D) Yurt
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder