...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) "Topluca Allah'ın İpine(Kur'an'a) Sımsıkı Sarılın Ve Parçalanmayın." Ayetinde Hangi Konu Üzerinde Durulmaktadır?
  a) Birlik Ve Uzlaşı
  b) Hak Ve Özgürlükler
  c) Eşitlik Ve Kardeşlik
  d) Sevgi Ve Saygı
  Cevap: C
 • 2) Bir Müslümanın en temel sorumluluğu kime karşıdır?
  A) Allah’a karşı
  B) Peygamberimize karşı
  C) Kendimize karşı
  D) Anne-babamıza karşı
  Cevap: A
 • 3) I. Yardımsever ve cömert olmak
  II. İffetli olmak
  III. Adaletli ve merhametli olmak
  IV. Doğru sözlü ve güvenilir olmak

  Yukarıdaki ifadelerin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Zekat Kimlere Verilir?
  B) Hac Kimlere Farzdır?
  C) İyi İnsanın Temel Özellikleri
  D) İmanın Şartları
  Cevap: C
 • 4) Mahallemizde veya köyümüzde kış aylarında yakacak ihtiyacı olan, ancak geliri olmayan ailelere yardım etmeye gücümüz yetmiyorsa, bunu yapabilecek maddi gücü olan kişi veya kurumlara haber vermeliyiz.

  Yukarıdaki örnekte anlatılan davranış şekli Peygamberimizin hadisine göre hangi gruba girer?

  A) Eliyle düzeltmek
  B) Diliyle düzeltmek
  C) Kalbiyle nefret etmek
  D) Zorla kabul ettirmek
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki sözlerden hangisi “haksızlık ve kötülükler karşısında tepkisiz ve duyarsız kalmak” anlamına geldiği için İslam’da doğru kabul edilmez?
  A) Ne verirsen elinle, o gider seninle.
  B) Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.
  C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
  D) Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ailede eşlerin birbirlerine karşı görevlerinden değildir?
  a) Eşler birbirinin akrabalarına değer vermelidir
  b) Eşler harcamalarını gelirlerine göre ayarlamalıdır
  c) Eşler evde her konuşulanı başkalarıyla da paylaşmalıdır
  d) Eşler küçük problemleri büyütmemelidir
  Cevap: C
 • 7) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun...”

  Yukarıdaki ayette vurgulanan ana konu nedir?

  a) Şahitlik
  b) Namaz
  c) Adalet
  d) Bağışlama
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda bazı peygamberlerin belirgin özellikleri verilmiştir. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  a) hz Eyup : sabır
  b) hz Adem: tevbe
  c) hz Nuh :yumuşaklık
  d) Hz Muhammed sav:sevgi,merhamet
  Cevap:
 • 9) Emri bil maruf hve nehyi anil münker. İslamda hangi görevi anlatır?
  a) Namazı kıl .
  b) iyilik yap kötülükten sakındır.
  c) sadaka ver,yetimi koru.
  d) insanlara İslam‘ı anlat.
  Cevap:
 • 10) Vahiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a. Allah cc gelen ilahi buyruklardır.
  b. Peygamberler vahyi hiç değiştirmeden aktarırlar.
  c. Peygamberler korkarsa vahiyi saklarlar.
  d. Cebrail as vahyi getirir.
  Cevap: C
 • 11) Peygamberlerin dine insanları davet etmelerine rağmen hiçbir ücret istememeleri insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar?
  a. insanların peygamberlere kızmalarına sebep olur.
  b. insanlar peygamberlerin çağrılarında dürüst olduklarını düşünür.
  c.insanların onları yalanlamasına sebep olur.
  d. insanlar arasında kargaşa çıkar.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin toplumsal bir görevi değildir?
  a.insanları uyarma
  b. ilahi kitabı açıklama
  c. nasihat vermek
  d. sadece yakınlarını uyarma
  Cevap: D
 • 13) Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a.Sahura kalkmak bize güç verir.
  b.Yolculuk yapsak bile oruç tutmalıyız.
  c.Allah rızası için yapılır.
  d.Ramazan’da tutulan oruç farzdır.
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir?
  A.kullanılan araba
  B.oturulan ev
  C.hisse senetleri
  D. cami,köprü
  Cevap: C
 • 15) Rabbimizin ilahi mesajlarının melekler aracılığı ile insanlara bildirilmesine ………..denir. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
  A) Vahiy
  B) Tebliğ
  C) Sünnet
  D) Fıtrat
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder