...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Nesnel yargı bildiren iki tümce yazın.  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki tümcelerin mecaz anlamlı olanların sonuna “M”, gerçek anlamlı olanlara “G” yazınız.
   Merve arkadaşlarına ısındı. (___)
   Doktor sert zemin üzerinde yatmamı söyledi. (___)
   Kirli işleri hep ona yaptırırdı. (___)
   Köy çeşmesinden soğuk su akardı. (___)
   Kardeşler arasında sıkı bir bağ var. (___)
  Yemeğin üstündeki sos çok acıydı. (___)
  Cevap: .
 • 3) Eve gittiğimde annem ve babama sevinçle konuyu açtım.
  Yukarıdaki tümcede hangi soruya yanıt alamayız?

  A. Ne?
  B. Kim?
  C. Ne zaman?
  D. Nasıl?
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Kedicik çok acıkmıştı.
  B) Bugün hava çok sıcak olacakmış.
  C) Ali hasta olduğundan okula gelmedi.
  D) Hasan çok hızlı koşar.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl bir sıralama yapılmalıdır?
  I. sağlıklı
  II. dengeli
  III. olur
  IV. beslenen

  A) I – III – II – IV
  B) I – IV – II - IIII
  C ) II- IV – I – III
  D) II – III – I – IV
  Cevap: C
 • 6) “Çözmek” sözcüğü hangi cümlede “eritmek” anlamında kullanılmıştır?
  A. Bu problemi yalnızca Ümit çözer.
  B. Havalar ısınınca buzlar çözüldü.
  C. Trafik sorununu ışıklar çözdü.
  D. Annem salıncağın ipini çözdü.
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız.
  ihtiyar …………… …………….
  zayıf …………… …………….
  savaş ……………. …………….
  kibar ……………. …………….
  minik …………… …………….
  Cevap: .
 • 8) Ayağını yorganına göre uzat’ atasözünde bize neyi öğütlemektedir?
  a. Tutumlu olmak
  b. Yardımlaşmak
  c. Ayağına iyi bakmak
  d. Çalışmak.
  Cevap: A.
 • 9) Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı. Derken her yanı bir gürültü sardı. Bu olağan dışı bir gürültüydü. Çocuk korku içinde yatağından fırladı. Pencereye koştu. Camı açtı. Sokağa baktı. Öteden kocaman bir greyder geliyordu. O zaman anımsadı. Karşıdaki arsada yapı çalışmaları başlayacaktı. Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı. Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.
  Sesler ne zaman çoğalmaya başladı?

  a. Gün batımında
  b. Günün ilk ışıklarıyla
  c. Öğle üzeri
  d. gece yarısı
  Cevap: B
 • 10) ‘kopmak’ kelimesin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  a. Akşama kadar yük taşımaktan kollarım koptu.
  b. Çamaşır astığımız ip kopmuş.
  c. Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok.
  d. Mustafa ile ilişkilerimiz koptu.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder