...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Güneş sistemindeki gezegenleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.


  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?
  A) Mide
  B) Karaciğer
  C) İnce bağırsak
  D) Yutak
  Cevap:
 • 3) I. Böbrekler
  II. İdrar Borusu
  III. Üretra
  IV. İdrar kesesi

  İdrarın vücuttan uzaklaştırılma sırası nasıldır?

  A) I – IV – II – III
  B) III – II – IV – I
  C) I – II – IV – III
  D) I – III – IV – II
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi bilinçsiz ilaç kullanımının zararlarından değildir?
  A) İlaçlar birbirleriyle etkileşim yapabilir ve ölümünüze yol açabilir.
  B) Varolan hastalığınızı şiddetini arttırabilir
  C) Kullandığı ilaç alerji yapıp farklı hastalıklara neden olabilir
  D) Yalnızca doktorun verdiği reçeteli ilaçları kullanarak hastalığımızdan kurtulmak
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçme değildir?
  A) Metre ile uzunluk ölçme.
  B) Termometre ile sıcaklık ölçmek.
  C) Teraziyle kütleyi ölçmek.
  D) Ayşe'nin kaç kardeşinin olduğunun sayılması,
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi basınç iletiminin teknolojideki uygulamalarına örnek verilemez?
  A) Otomobillerin fren sistemi,
  B) Makara ile inşaatlarda yukarı eşya taşıma,
  C) Vinçlerde ağırlık kaldırmada,
  D) Kamyonların yük boşaltma sistemi,
  Cevap: B
 • 7) Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilenler ile ilgili hangileri doğrudur?

  I. Potansiyel enerjisi azdır.
  II. Kinetik enerjisi azdır.

  A) I yanlış, II Doğru
  B) I doğru, II yanlış
  C) İkisi de doğru
  D)İkisi de yanlış
  Cevap: C
 • 8) 23 yaşındayım ama yaşıtlarımdan oldukça kısa boyluyum. Acaba ergenlik döneminde hangi bezim yeterince çalışamamıştır?
  A) Hipofiz ,
  B) Eşey
  C) Böbrek üstü
  D) Pankreas
  Cevap:
 • 9) Bir atom elektron aldığında

  I. nötron sayısı
  II. elektron sayısı
  III. proton sayısı

  yukarıdakilerden hangileri değişir?

  A) I, II
  B) I, III
  C) yalnız II
  D) I, II, III
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi su ekosistemine örnek verilemez?
  A) çöl
  B) dere
  C) bataklık
  D) okyanus
  Cevap: A
 • 11) Ekosistemi korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması işe yaramaz?
  A) Ormanları korumalı,
  B) Fosil yakıtları tercih etmeli,
  C) Çevreyi kirletmemeli,
  D) Planlı şehirleşme,
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
  1. (…..) Kurak, az yağış alan, bazen aşırı sıcak, bazen de aşırı soğuk olabilen, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olabildiği ekosistemler çöl ekosistemleridir.
  2. (…..) Bir popülasyonda farklı türlere ait canlı bulunabilir.
  3. (…..) Kurt ve köpeğin çiftleşmesi sonucu oluşan kurtlar tür değildir.
  4. (…..) Güneş pilleri, Güneş ışınlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla geliştirilmiştir.
  5. (…..) Kırmızı bir cisim üzerine yeşil ışık gönderilirse gönderilen yeşil ışığın tamamı cisim tarafından soğurulacağı için yansıyan ışık olmaz ve cisim beyaz görünür.
  6. (…..) Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde kendisini oluşturan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerine ayrılır.
  7. (…..) Koyu renkli cisimlerin ışığı yansıtma özellikleri açık renkli cisimlere göre daha azdır.
  8. (…..) Işığın maddeler tarafından soğurulması maddelerin soğumasına neden olur.
  9. (…..)Tümsek aynalar görüntüleri küçülterek daha geniş alanı gösterirler.
  10.(…..) Birbirine paralel gelen ışın demetlerini bir noktadan geçecek şekilde yansıtan araçlar çukur aynalardır
  Cevap:
 • 13) Aşağıda verilen sistemlerde ışık enerjisi hangi tür enerjiye dönüşür? Yazınız


  Cevap:
 • 14) Görme ve ışık arasındaki ilişkiyi hangi seçenek ifade etmektedir.?
  A)Işık sadece doğrusal yayılır
  B)Görme için ışığa gerek yoktur.
  C)Görme için ışık ışınlarının cisimlerden yansıyıp gözümüze ulaşması gerekir.
  D)Görme için ışık ışınlarının cisimlerin üzerinden tamamen geçmesi gerekir.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi hem karışımlar hem de bileşikler için ortak bir özelliktir?
  A) Saf madde olmaları
  B) En az iki maddeden oluşmaları
  C) Formüllerle gösterilmeleri
  D) Maddelerin özelliklerini kaybetmeleri
  Cevap:
 • 16) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kalın kenarlı merceğe gelen ışınların kırıldıktan sonra bir noktadan geçmesi
  B) ince kenarlı mercek üzerine gelen paralel ışınların kırıldıktan sonra bir noktada toplanması
  C) ince kenarlı merceklerin büyüteç olarak da kullanılması
  D) Kalın kenarlı merceklerin küçük görüntü oluşturması
  Cevap:
 • 17) Dünya dışındaki evren parçasına ne denir?
  A-)Uzay
  B-)Gök ada
  C-)Gezegen
  D-)Yıldız
  Cevap: A
 • 18) Aşağıda verilen canlılardan hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
  A-)Asya Fili
  B-)Anadolu Leoparı
  C-)Akdeniz foku
  D-)Deve
  Cevap:
 • 19) Işıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Radyometre ile güneş enerjisi hareket enerjisine dönüştürülür.
  B)Açık renkli cisimler ışığı daha çok soğurur.
  C)Koyu renk cisimler ışığı daha az yansıtır.
  D)Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi için güneş enerjisi kullanılır.
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi bundan yıllar önce ülkemizde yaşamış,ancak şuan ülkemizde nesli tükenmiş olan canlılardandır?
  A) Aslan
  B) Kardelen
  C) Van kedisi
  D) Orkide
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder