...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Güneş sistemindeki gezegenleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.


  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?
  A) Mide
  B) Karaciğer
  C) İnce bağırsak
  D) Yutak
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bilinçsiz ilaç kullanımının zararlarından değildir?
  A) İlaçlar birbirleriyle etkileşim yapabilir ve ölümünüze yol açabilir.
  B) Varolan hastalığınızı şiddetini arttırabilir
  C) Kullandığı ilaç alerji yapıp farklı hastalıklara neden olabilir
  D) Yalnızca doktorun verdiği reçeteli ilaçları kullanarak hastalığımızdan kurtulmak
  Cevap: D
 • 4) Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilenler ile ilgili hangileri doğrudur?

  I. Potansiyel enerjisi azdır.
  II. Kinetik enerjisi azdır.

  A) I yanlış, II Doğru
  B) I doğru, II yanlış
  C) İkisi de doğru
  D)İkisi de yanlış
  Cevap: C
 • 5) Bir atom elektron aldığında

  I. nötron sayısı
  II. elektron sayısı
  III. proton sayısı

  yukarıdakilerden hangileri değişir?

  A) I, II
  B) I, III
  C) yalnız II
  D) I, II, III
  Cevap:
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözelti oluşturur?
  A)      Talaş-Su
  B)      Zeytinyağı-Su
  C)      Şeker- Su
  D)      Kum-Su
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi olmsuz etkileyen nedenlerden değildir?
  A) Yeşil alanların yok edilmesi,
  B) Nüfusun hızla artması,
  C) Avlanma yasaklarının konulması,
  D) Fabrika bacalarına filtre takılmaması,
  Cevap: C
 • 8) Proton sayıları verilen atomların katmanlarında bulunan elektron sayılarını tabloya yazınız?


  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kalın kenarlı merceğe gelen ışınların kırıldıktan sonra bir noktadan geçmesi
  B) ince kenarlı mercek üzerine gelen paralel ışınların kırıldıktan sonra bir noktada toplanması
  C) ince kenarlı merceklerin büyüteç olarak da kullanılması
  D) Kalın kenarlı merceklerin küçük görüntü oluşturması
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegendir?
  A-)Dünya
  B-)Neptün
  C-)Mars
  D-)Jüpiter
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?
  A)iklimin değişmesi
  B) bilinçsiz avlanma
  C) toprağın korunması
  D) yırtıcı kuş sayısının azalması
  Cevap: C
 • 12) Işıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Radyometre ile güneş enerjisi hareket enerjisine dönüştürülür.
  B)Açık renkli cisimler ışığı daha çok soğurur.
  C)Koyu renk cisimler ışığı daha az yansıtır.
  D)Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi için güneş enerjisi kullanılır.
  Cevap: B
 • 13) 15- Enerji tasarrufu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  A) A sınıfı elektrikli aletleri tercih etmeliyiz.
  B) Buzdolabın güneş ışığı görmeyen yere koymalıyız.
  C) Televizyon ve radyoyu şiddetli sesle dinlememeliyiz.
  D) Çamaşır ve bulaşık makinelerini yüksek sıcaklık ayarında çalıştırmalıyız.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki canlılardan hangisi tür değildir?
  A) Katır
  B) At
  C) Tavuk
  D) Balina
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin fazla olmasının sebeplerinden değildir ?
  A) Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alması.
  B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması.
  C) Yer yüzü şekillerinin çeşitli olması.
  D) Sanayileşme sayesinde ülkenin ekonomisinin güçlenmesi.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder