...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I. Böbrekler
  II. İdrar Borusu
  III. Üretra
  IV. İdrar kesesi

  İdrarın vücuttan uzaklaştırılma sırası nasıldır?

  A) I – IV – II – III
  B) III – II – IV – I
  C) I – II – IV – III
  D) I – III – IV – II
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi basınç iletiminin teknolojideki uygulamalarına örnek verilemez?
  A) Otomobillerin fren sistemi,
  B) Makara ile inşaatlarda yukarı eşya taşıma,
  C) Vinçlerde ağırlık kaldırmada,
  D) Kamyonların yük boşaltma sistemi,
  Cevap: B
 • 3) 23 yaşındayım ama yaşıtlarımdan oldukça kısa boyluyum. Acaba ergenlik döneminde hangi bezim yeterince çalışamamıştır?
  A) Hipofiz ,
  B) Eşey
  C) Böbrek üstü
  D) Pankreas
  Cevap:
 • 4) Yaz aylarında sıcaktan daha az etkilenmek için hangi renk giysileri tercih etmek daha mantıklıdır?
  A) Beyaz
  B) Kahverengi
  C) Siyah
  D) Mor
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistem değildir?
  A) orman
  B) göl
  C) ay
  D) çöl
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki cansız öğelerdendir?
  A) hayvanlar
  B) bitkiler
  C) su
  D) mikroorganizmalar
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

  Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu,radyometre, ekosistem, mıknatıs ile ayırma, spektrum, ışığın soğurulması, popülasyon, tür, odak noktası, düz ayna,

  1. Işık enerjisinin bir kısmının maddeler tarafından tutulması olayına …………………………………… adı verilir.
  2. Çukur aynalara gönderilen paralel ışın demetleri, aynadan yansıma kanunlarına göre yansıdıktan sonra aynanın ön kısmındaki bir noktada kesişirler. Bu noktaya çukur aynanın ………………………………… denir. 
  3. Işık, ……………………………… adı verilen bir düzenekle hareket enerjisine dönüştürülür.
  4. Beyaz ışığın prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasıyla oluşan bu renk kuşağına ………………………………… adı verilir.
  5. Belirli bir bölgede bulunan canlılar ile bunları saran cansız varlıkların karlıklı etkileşimi ile oluşan ve süreklilik gerektiren sistemlere …………………… denir.
  6. Aynı habitatta yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa …………………………………. denir.
  7. Aynalar şekil, ışığı yansıtma ve oluşturdukları görüntünün özelliklerine göre; ……………………, çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere üç grupta incelenir.
  8. Demir tozu-kükürt karışımını ayırmak istediğimizde ………………………………….. yöntemini kullanabiliriz.
  9. Ortak atadan gelen, birbiriyle çiftleşebilen ve çiftleştiğinde verimli döller oluşturan, benzer özellikteki canlılara ……………….. adı verilir.
  10. Ülkemizde …………………………………………………..., kimya endüstrisi alanındaki resmi kurumdur.
  Cevap:
 • 8) Aşağıda verilen sistemlerde ışık enerjisi hangi tür enerjiye dönüşür? Yazınız


  Cevap:
 • 9) Aşağıda verilen sistemlerde ışık enerjisi hangi tür enerjiye dönüşür? Yazınız


  Cevap:
 • 10) Bazı elementlerin nötr atomlarının elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. Bu atomlardan kararlı hâle geçerken dublet ve oktet kuralını gerçekleştirenler hangileridir?


  Cevap:
 • 11) Çayı çok şekerli olan Yusuf çayını içebilmesi için şekerli çay çözeltisini seyreltmesi lazım. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
  A) Çaya şeker eklemek
  B) ) Çaya su eklemek
  C) Çayı ısıtmak
  D )Çayın yarısını boşaltmak
  Cevap: B
 • 12) Havanın açık ve bulutsuz olduğu günlerde gökyüzü neden mavidir?
  A) Atmosferde güneş ışığının mavi renginin daha fazla saçılması.
  B) Güneşten gelen ışığın mavi renginin atmosfer­de soğurulması.
  C) Güneş ışığındaki tüm renklerin atmosferde soğurulması.
  D) Atmosferi oluşturan gaz moleküllerinin renksiz olması.
  Cevap:
 • 13) Görme ve ışık arasındaki ilişkiyi hangi seçenek ifade etmektedir.?
  A)Işık sadece doğrusal yayılır
  B)Görme için ışığa gerek yoktur.
  C)Görme için ışık ışınlarının cisimlerden yansıyıp gözümüze ulaşması gerekir.
  D)Görme için ışık ışınlarının cisimlerin üzerinden tamamen geçmesi gerekir.
  Cevap:
 • 14) Bir bölgede yaşayan bir türe ait canlı topluluğuna populasyon adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi populasyon değildir?
  A) Büyük okyanustaki mavi balinalar
  B) Ankara’daki tiftik keçileri
  C) Okulun bahçesindeki laleler
  D ) Karadeniz’deki balıklar
  Cevap: C
 • 15) Dünya dışındaki evren parçasına ne denir?
  A-)Uzay
  B-)Gök ada
  C-)Gezegen
  D-)Yıldız
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder