...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır?
  A.Kurtuluş Savaşı
  B. 1.Dünya Savaşı
  C.Balkan Savaşı
  D.Trablusgarp Savaşı
  Cevap: B
 • 2) Aile tarihinde ışık tutan belgeler arsında hangisi yer almaz?
  A) Kimlik belgeleri
  B) Sanatçı albümleri
  C) Eski madalyalar
  D)Mektuplar
  Cevap: B
 • 3) Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür.
  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir?

  A) düğün törenleri
  B) yemeklerimiz
  C) halk oyunlarımız
  D) ilaçlar
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan değildir?
  A)Mutluluk
  B)Umut
  C) Sevinç
  D) Kıskançlık
  Cevap: D
 • 5) Türk ordusu, Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? 
  A) Yunanlılarla          
  B) Fransızlarla
    C) İtalyanlarla        
  D) İngilizlerle
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi  milli bayramı­mız değildir?
  A.CumhuriyetBayramı                            
  B. Ramazan Bayramı
  C.  19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı           
  D. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  Cevap: B
 • 7) Aile soy ağacımızda hangisi bulunmaz?
  A)Dede       
  B)Anne     
  C)Komşu         
  D)Amca
  Cevap: C
 • 8) T.B.M.M. düşmana karşı üstün başarı gösteren bazı illeri nasıl ödüllendirmiştir?
  A)Para yardımıyla
  B)Kahraman, Şanlı, Gazi ünvanlarıyla
  C)Başkent ilan ederek
  D)Altın vererek
  Cevap: B
 • 9) “ Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün hangi özelliğini göstermektedir?
  A) liderliğini              
  B) çok yönlülüğünü              
  C) barışseverliğini                 
  D) ileri görüşlülüğünü
  Cevap: C
 • 10) Mert spordan, Enes Kitap okumaktan, Cem ise gezmekten hoşlanmaktadır. Buna göre bu üç arkadaşın birbirinden farlı yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Okulları
  B) Zevkleri
  C) Sınıfları
  D) Mahalleleri
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi duyarlı bir davranışa örnek gösterilemez?
  A) Sınavdan iyi not alan arkadaşımızı tebrik etmek.
  B) Arkadaşımız hasta olduğunda ziyaretine gitmek.
  C) Babalar gününde babamıza hediye almak.
  D) Okul temsilcisi seçilen arkadaşımızı kıskanmak.
  Cevap: D
 • 12) I. Dedem artık bize hiç gelmiyor Dedeciğim gözümde tütüyor.
  II. Aniden karşıma çıkan köpek ödümü kopardı.
  Yukarıdaki cümlelerde hangi duygulara yer verilmiştir?

  I II
  A) sevinç korku
  B) özlem sevinç
  C) özlem korku
  D) heyecan sevinç
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi kişinin görü­nüş özellikleri arasında yer almaz?
  A) Boy
  B) Kilo
  C) Göz rengi
  D) Sinirlilik
  Cevap: D
 • 14) “Öğretmenim bana söz verdiğinde ne söyleyeceğimi unutuyorum. Bazen de yanlış cevap verirsem arkadaşlarımın bana güleceğini düşünerek konuşmak istemiyorum. Duygu ve düşüncelerimi yazılı olarak ifade etmek bana daha kolay geliyor. Bu yüzden yazılı sınavlarda daha başarılıyım.”
  Yukarıdaki cümlelerle kendini tanıtan kişi için hangisi söylenemez?

  A) Utangaç
  B) Çekingen
  C) Atılgan
  D) Sessiz
  Cevap: C
 • 15) Mehmet tüm arkadaşlarının farklı özellikleri olduğunu bilir ve onların fikirlerine saygı gösterir.
  Bu durum Mehmet ’ in hangi özelliğini gösterir ?

  A. Hoşgörülü
  B. Yardımsever
  C. Duygusal
  D. Nazik
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder