...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.
  savaşmadan - güreş - Trablusgarp - liderliğini - horon - bayramlar - Erzurum Kongresi -ittifak – Mondros-Gazi – geniş aile - Fransızlar- Ankara - akraba – sözlü tarih çalışması

  1. Dede, babaanne ve anneanne gibi büyüklerin bulunduğu ailelere …………….. ………….. denir.
  2. Aralarında kan bağı bulunan veya evlilik yoluyla bir bağ oluşmuş kişiler …………………………dır.
  3. Konuyla ilgili bilgisi olan kişilerle sohbet edilerek yapılan tarih çalışmasına ………… …………… ……………………….denir.
  4. …………………….., ata sporlarımızdan biridir.
  5. …………………………., Karadeniz Bölgesi’ne ait bir oyundur.
  6. Atatürk milli mücadelenin ………………….. yapmıştır.
  7. ………………………………… toplumları birleştiren birlik ,beraberlik ve kardeşlik duygusunun pekiştiği günlerdir.
  8. Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla Boğazları,İstanbul’u ve Trakya’yı ………………........ düşman işgalinden kurtardık.
  9. Atatürk ‘ün katıldığı ilk savaş…………………………… Savaşı’dır.
  10. Birinci Dünya Savaşı’nın taraflarından Osmanlı Devleti ‘nin içinde bulunduğu devletlere …………… Devletleri denir.
  11. ......................... Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra yurdumuzda işgaller başladı.
  12. Kuva-yı Milliye birlikleri ve halkımız Güney Cephesinde ……………………….. ile savaştı.
  13. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal’e “……………” unvanı verildi.
  14. TBMM, 23 Nisan 1920’de …………………….da açılmıştır.
  15. ………………………………………… tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındığı için milli bir kongredir.
  Cevap: .
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze getirdiğimiz kültürel değerlerimizden değildir?
  A)Bayramlarda el öpme, ramazanda davul çalma
  B)Kırkpınar güreşleri, halk oyunlarımız
  C)Hacivat ve Karagöz
  D)Noel Baba kostümü
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir?  
  A)   Bayramlarda akraba ziyaretlerine gitmek
  B)   Düğünlerde kına gecesi yapmak
  C)   Büyüklerimizin elini öpmek
  D)   Doğum günü partisine gitmek
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz?
  A. Maniler
  B. Türküler
  C. Salsa dansı
  D. Atasözleri
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız.
  ( ) Kendimize ait bilgileri gösteren belgelere kimlik belgeleri deriz.
  ( ) Kimlik belgelerimizden en önemlisi okul kimliğimizdir.
  ( ) Nüfus cüzdanımız belediye tarafından verilir.
  ( ) Nüfus cüzdanına 7 yaşına gelince fotoğraf yapıştırılır.
  Cevap: .
 • 6) “Gel gel. Ne olursan yine gel!” diyen düşünürümüz kimdir?
  A) Yunus Emre
  B) Evliya Çelebi
  C) Mevlana
  D) Pir Sultan Aptal
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.
  ( ) Ten rengi ve boy uzunluğu duygusal özelliklerdendir.
  ( ) Parmak izlerimiz yalnız bize özeldir, kimseninkine benzemez.
  ( ) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.
  ( ) Sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.
  ( ) Bütün arkadaşlarımız aynı zevke sahiptir.
  ( ) Bir olay karşısında her bireyin olaya karşı duygu ve düşüncesi, tepkileri farklıdır.
  Cevap: .
 • 8) Aşağıdaki cümleleri ilgili kavramla eşleştiriniz.
  Sevinç
  Korku
  Endişe
  Kızgınlık
  Üzüntü

  En sevdiğim kitabım kayboldu.
  Annem en sevdiğim yemeği yapmış.
  Beni iteleyerek düşürdüler.
  Komşunun köpeği beni kovaladı.
  Sınavda soruları yapabileceğimden emin değilim.
  Cevap: .
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi kimlik belgesi yerine geçmez?
  A) Sürücü Belgesi
  B) Bankamatik Kartı
  C) Pasaport
  D) Nüfus Cüzdanı
  Cevap: B
 • 10) Arkadaşımızın bizimkinden farklı olan fikirleri için ne yap­malıyız?
  A) Arkadaşımızı bu fikirlerinden vazgeçirmeliyiz.
  B) Arkadaşımızın fikirlerini be­nimsemeliyiz.
  C) Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz.
  D) Arkadaşımıza kendi fikirleri­mizi benimsetmeliyiz
  Cevap: C
 • 11) Çocukluğumuza ait kronolojik sıralamayı nereden öğreniriz?
  A) Arkadaşlarımızdan
  B) Komşularımızdan
  C) Öğretmenlerimizden
  D) Anne-babamızdan
  Cevap: D
 • 12) Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı takınılması gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Farklı duygu ve düşünceye katılma­sak da saygılı davranmalıyız.
  B) Farklı duygu ve düşünceye izin ver­memeliyiz.
  C) Mutlaka kendi düşüncemizin doğru­luğunu kabul ettirmeliyiz.
  D) Farklı düşünceleri görmezden gelme­liyiz.
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait öğelerden biri değildir?
  A) Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi
  B) Asker uğurlama törenlerinin yapılması
  C) Düğünlerde kına gecesi yapılması
  D) Yılbaşı kutlaması yapılması.
  Cevap: D
 • 14) AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERDEN DOĞRU OLANLARA ( D ) ,YANLIŞ OLANA ( Y ) HARFİ YAZINIZ.
  1. Farklılıkları hoşgörüyle karşılamalıyız. ( ……… )
  2. Bizden farklı düşünenlerle arkadaşlık etmemeliyiz. (……… )
  3. Aynı olay karşısında kimi insan sevinip kimi insan üzülebilir (…………)
  4. Duygu ve düşünceler kişiye göre değişmez. (…………)
  5. Aile içinde fikir ayrılıkları olmamalıdır. (………..)
  6. Saçımı çeken arkadaşımın bende saçını çekerim (………..)
  7. Kronolojimizi oluştururken olayları önem sırasına göre sıralarız. (…………)
  8. Nüfus cüzdanında kişinin fiziksel özellikleri yazar. ( ………. )
  Cevap: .
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?
  A. Parmak izi
  B. Boy
  C. Kilo
  D. Göz rengi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder