...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki hangisi Milli bayramlarımızdan biri değildir?
  A) 30 Ağustos Zafer bayramı
  B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  C) 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı
  D) Cadılar Bayramı
  Cevap: D
 • 2) “Kadir çok güzel gitar çalıyor.
  Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor.
  Çünkü gitar çalmayı beceremiyor.
  Ama çok güzel resim yapıyor.”
  Yukarıdaki ifadeden aşağıdakilerden hangisini çıkarabiliriz?

  A. Herkesin fiziksel yetenekleri aynıdır.
  B. Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
  C. İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
  D. Kardeşlerin ikisi de aynı yeteneklerde olmalıdır.
  Cevap: B
 • 3) “……………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
  A) Cirit
  B) Basketbol
  C)Tenis
  D) Gülle
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı komutanlarından değildir?
  A) Fevzi Çakmak
  B) İsmet İnönü
  C) Mehmet Akif Ersoy
  D) Kazım Karabekir
  Cevap: C
 • 5) Kültür ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  A) Kültür toplulukların yaşam tarzıdır.
  B) Kültür ,atalarımızdan bize kalan maddi ve manevi değerlerin hepsidir.
  C) Kültürel özellikler değişmez.
  D) Giyim, beslenme ve el sanatları da kültürel özelliklerdendir.
  Cevap: C
 • 6) Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması için Atatürk tarafından kurdurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Türk Dil Kurumu
  C) Türk Tarih Kurumu
  D) Radyo Televizyon Üst Kurulu
  Cevap: C
 • 7) Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmamıştır?
  A) İtalyanlar              
  B) Yunanlılar                        
  C) Ermeniler              
  D) Fransızlar
  Cevap: A
 • 8) Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız?
  A. yaşlı insanlar      
  B. fotoğraflar     
  C.okul kitaplarımızdan         
  D. Eski eşyalar
  Cevap: A
 • 9) I. Uzun boylu olmak
  II. Şişman olmak
  III. Sarı saçlı olmak
  IV. Güler yüzlü olmak’’
  gibi özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
  A) Duygularımız
  B) Arkadaşlarımız
  C) Eşyalarımız
  D) Göz rengimiz
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Milli Kültürümüzü yansıtan geleneksel spor dallarından değildir?
  A) Cirit
  B) Basketbol
  C) Güreş
  D) At Biniciliği
  Cevap: B
 • 12) Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”
  Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlana’ya aittir. Mevlana hangi yönüyle ünlüdür?

  A) Duygusallık
  B) Hoşgörü
  C) İleri görüşlülük
  D) Liderlik
  Cevap: B
 • 13) Hoşgörülü bireylerden oluşan toplumlar daha huzurlu ve mutlu olur. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir bireyin davranışına örnektir?
  A)Başkalarına düşüncelerini zorla kabul ettirmek.
  B)Farklı düşüncelere saygı göstermek.
  C)Söz almadan konuşmak.
  D)Farklı düşüncede olanlarla kavga etmek.
  Cevap: B
 • 14) ‘’ İnsanlar arasındaki fiziksel ve duygusal farklılığa ………………………………………. denir. ‘’ cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir ?
  A. Düşünce farklılığı
  B. Fiziksel farklılık
  C. Bireysel farklılık
  D. Duygusal farklılık
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu ispatlayan belgedir?
  A. Ehliyet
  B. Nüfus cüzdanı
  C.Kütüphane kartı
  D. Öğrenci kimliği
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder