...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi “cüz’i irade” örneğidir?
  A) Gece ve gündüz oluşumu
  B) Gemilerin denizde batmadan ilerleyebilmesi
  C) Sağlıklı beslenmek
  D) Havanın kışın soğuk, yazın sıcak olması
  Cevap: C

 • 2) 1) Allah’ın ezelden bilip takdir ettiği şeylerin zamanı gelince meydana gelmesine ne denir?
  A) Kaza
  B) Kader
  C) İrade
  D) Tevekkül
  Cevap: B

 • 3) Hırsızlık yapıp hapse düşmüş bir kişi;” ben kader mahkûmuyum, kaderimde varmış ki yaptım. Elimden bir şey de gelmez. “diye kendini savunmaktadır. Böyle düşünen bir insanın kader anlayışının doğru veya yanlışlığını açıklayarak yazınız.  Cevap: İşlenilen günahların kader diyerek sorumluluğundan kaçmak ahmaklıktır. Allah her bireye cüzzi miktarda irade vermiştir. Bu irade ile doğru ve yanlışı ayırt etmemizi istemiştir. Buradan yola çıkarak yaptığımız her hareketten bizlerin sorumlu olduğu bilincine varmamız gerekmektedir.

 • 4) Aşağıda verilen cümleler doğru ise D, yanlış ise Y harfini parantezin içine yazınız.
  ( ) Kader inancı dolayısıyla hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
  ( ) Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.
  ( ) Tevekkül etmeden önce gerekli tedbirleri de al-mak gerekir.
  ( ) Dinimiz insanlara çalışmak zor geliyorsa dilenmelerini tavsiye etmiştir.
  ( ) Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yarat¬mıştır
  Cevap: Y -- D -- D -- Y -- D

 • 5) Fiziksel yasalara 2 örnek veriniz


  Cevap:

 • 6) Bir amacı gerçekleştirmek için elden gelen bütün çabayı gösterip, tüm tedbirleri aldıktan sonra,Allah’a güvenmeye,sonrasını Allah’a bırakmaya ne denir?
  A-Tevekkül
  B-İrade
  C-Kader
  D-Kısmet
  Cevap: A

 • 7) İnsanın özgürlüğü ve sorumlulukları arasında nasıl bir ilişki vardır?
  A) İnsan kararlarında özgürdür bu yüzden davranışlarından sorumlu tutulamaz
  B) İnsan davranışlarını özgür iradesiyle gerçekleştirdiği için yaptıklarından sorumludur
  C) İnsanın özgürlüğü arttıkça sorumlulukları azalır
  D) İnsan iradesini kendisi yönlendiremez bu yüzden kararlarında özgür ve sorumlu değildir.
  Cevap: B

 • 8) Allah’ın evrende koyduğu yasalar nelerdir? Maddeler halinde yazınız
  Cevap:

 • 9) “Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.” sözünü örnek vererek açıklayınız.


  Cevap: Evrenin yaratılışından tutup da bir karıncanın yaratılışına kadar tüm yaratılanlar bir ölçüye göre yaratılmıştır. Etrafımıza baktığımızda fotosentez olayının dünyadaki yaşam için ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Güneşin doğması ve batması, ayın dünya ile arasında bulunan mesafe bu ölçüye örnek gösterilebilir.

 • 10) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden daha hayırlıdır” hadisini yorumlayalım.


  Cevap: .

 • 11) Yüce Allah, yeryüzünde yarattığı milyarlarca canlı ve cansız varlıklardan yalnızca insanları dünya yaşamındaki davranışlarında sorumlu tutulacağını bildirmiştir.
  Bu durum, insanların hangi özelliğiyle ilgilidir?

  A) Akıl ve irade sahibi olmasıyla
  B) Ömürlerinin sınırlı olmasıyla
  C) Toplum içerisinde yaşamasıyla
  D) İnsanın özgür bir varlık olmasıyla
  Cevap: A

 • 12) “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an engelleyebilirler ne de bir an öne alabilirler…” ayeti Allah’ın evrene koyduğu hangi yasaya örnektir? Ve bu ayetle Allah (cc) ne demek istemektedir?  Cevap: .

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?
  A) Kötü huylarımız
  B)İyi huylarımız
  C)Dindarlığımız
  D)Ölüm vaktimiz
  Cevap: D

 • 14) Aşağıda karışık olarak verilen duayı düzgün sıraya koyup, başlarına numaralar yazınız?
  (…….) Ve teâlâ ceddük.
  (…….) Allâhümme ve bihamdik.
  (…….) Ve tebârekesmük.
  (…….) Ve lâilâhe gayruk.
  (…….) Sübhâneke
  Cevap: .

 • 15) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” Peygamberimizin bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
  A)Emek sarf ederek helal rızık yemek.
  B)Çalışarak zengin olmak.
  C)Dilencilik yaparak kazanmak.
  D)Para için çalışmak.
  Cevap: A

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?
  A) Kötü huylarımız
  B) İyi huylarımız
  C) Dindarlığımız
  D) Ölüm vaktimiz
  Cevap: D

 • 17) Balıklar, suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için kanatlara ihtiyaç duyarlar.
  Bu örneklere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız.?

  (A) Biyolojik yasalar, her canlı için özel olarak tasarlanmıştır.
  (B) Hayvanların vücut yapıları, hayatlarına uygundur.
  (C) Allah, her şeyi bir sebebe bağlamıştır.
  (D) Sosyal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır.
  Cevap: D

 • 18) I-Allah’ın iradesidir
  II- Sınırsızdır
  III-Evrende var olan her şey bu iradeyle gerçekleşmektedir
  Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A-Cüzi İrade
  B- Akıl
  C-Kader
  D-Külli İrade
  Cevap: D

 • 19) Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  a) Kunut Duaları
  b) Ayetel Kürsi
  c) Fil Suresi
  d) Fatiha Suresi
  Cevap: B

 • 20) Aşağıda dağınık olarak verilen harfleri üniteyle ilgili anlamlı kelimeler haline çeviriniz.
  D K R A E: ………………………
  Z K A A ………………………
  M S O L U K R U L U ………………………
  İ D A R E: …………………………
  Cevap: KADER -- KAZA -- SORUMLULUK -- İRADE

 • 21) Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına ne denir?
  A) Kaza
  B) Kader
  C) İrade
  D) Tevekkül
  Cevap: A

 • 22) Allah, evrenin düzeni ve işleyişini bir takım yasalara bağlamıştır. Bunlardan 3 tanesini maddeler halinde yazınız.


  Cevap:

 • 23) Biyolojik yasalar insanın kaderinde neleri belirler 5 örnek veriniz.
  Cevap: .

 • 24) Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına……………………………
  Allah’ın bilgisinde olan şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine ise………………………..…denir.


  Cevap:

 • 25) Aşağıdaki boşlukları doldurun.
  Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ………………………….. denir.
  Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete ………………………. Adı verilir.
  Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir.
  Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ………………….… denir.
  Allah’ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine ………………….. denir.
  Cevap: .
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.