...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlamlıdır?
  A)Kedi uzanamadığı ete mundar der.
  B)Dost ile ye iç, alışveriş etme.
  C)Dost acı söyler.
  D)Mum dibine ışık vermez.
  Cevap: D
 • 2) ‘Bizi uzaktan ……. hızlı adımlarla ………. ……… yanımıza geldi. Cümlesindeki noktalı yerlere hangi fiilimsileri sırasıyla kullanarak doldurabiliriz?
  A)görünce - mırıldana mırıldana
  B)tanıdık – görür görmez
  C)bakan – bata çıka
  D)gide gide – güle oynaya
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Yanlışlarıyla öğretmenlerin tepkisini çekiyordu.
  B) Herkez tembellik edip ders çalışmıyor.
  C) Bu hafta Marmara’nın Doğusu yağışlı geçecek.
  D) Omuzumda bir ağırlık var sanki.
  Cevap:
 • 4) BİR YER DÜŞÜNÜYORUM
  Bir yer düşünüyorum, yemyeşil, 
  Bilmem, neresinde yurdun? 
  Bir ev, günlük güneşlik, 
  Çiçekler içinde memnun. 

  Bahçe kapısına varmadan daha, 
  Baygın kokusu ıhlamurun, 
  Gölgesinde bir sıra, der gibi; 
  Oturun! 
  Haydi çocuklar haydi, 
  Salıncakları kurun! 
  Başka dallarsa, eğilmiş; 
  Yemişlerimizden buyurun! 

  Rüzgar esmez, konuşur; 
  Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun. 
  Mutlu olun, yaşayın, 
  Ana, baba evlat, torun.

  1.Şair, nasıl bir yer ve ev düşünüyor ?


  2. Şairin düşündüğü evin bahçesinde neler var ? Burada çocuklar neler yapabilirler ?

  3. Şiirde yapılmış kişileştirmelere örnek veriniz.
  Cevap:
 • 5) Kimsenin hakkında ileri geri konuşmayı sevmem. Sahip olduğum her şeye başkaları da sahip olsun isterim. Yaşamın çirkinlerinden çok, güzelliklerini görmeye çalışırım. İnsanlara ön yargıyla asla yak­laşmam. "Hatasız kul olmaz." sözünü, yaşamımın temel ilkelerinden biri sayarım.

  Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangi­si  söylenemez?

  A) İyimserdir.
  B) Hoşgörülüdür.
  C) Dedikoduyu sevmez.
  D) Çok konuşmayı sevmez.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
  A)Dün okula arabayla Orhan geldi.
  B)Orhan dün okula arabayla geldi.
  C)Orhan arabayla okula dün geldi.
  D)Arabayla Orhan dün okula geldi.
  Cevap: A
 • 7) “Sabaha karşı abimle beraber Ankara’ya vardık.” cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir.
  A) kurallı, fiil, olumlu, tek yüklemli
  B) devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan.
  C) kurallı, isim, olumsuz, birden çok yüklemli.
  D) kurallı, isim, olumlu, fiilimsi bulunan.
  Cevap: A
 • 8) Pek cazip bir iş fakat çok paraya ihtiyaç var. Bakalım, bu işin içinden nasıl çıkacağım.
  Bu parçada kullanılan “işin içinden çıkmak” deyiminin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi
  kullanılabilir?

  A) içinden geçirmek
  B) üstesinden gelmek
  C) içinde kaybolmak
  D) önüne geçmek
  Cevap: B
 • 9) Virgül; ara söz ve ara cümlelerin basında ve sonunda kullanılır.
  Asağıdaki cümlelerden hangisinde virgülün kullanımı bu kurala örnek gösterilebilir?

  A) Sen beni anlamıyorsan, ben de seni anlamam.
  B) Tüm insanların, bitkilerin, toprağın ihtiyacı var sevgiye.
  C) Bu kitabı, mavi kaplıyı, bana hediye edersen sevinirim.
  D) Bu bağlılık, bu sevgi, bu dürüstlük hiçbir yerde görülmez.
  Cevap: A
 • 10) Ölüm korkusuyla bazı insanlar
  Kaçarlar yaşamaktan, ışıktan
  Aşağıdakilerden hangisi bu dizelere anlamca en yakındır?

  A) Yaşama dört elle sarılanlar ölümün de üstesinden gelebilirler.
  B) Ölmekten korktukları için yaşamın tadına varamayanlar yaşamın kendisinden uzaklaşır.
  C) Korkularıyla yüzleşmeyen insanlar hayatlarını mutlu geçirirler.
  D) Sorunlarımızı onlardan kaçarak çözemeyiz.
  Cevap: B
 • 11) Mavi rengi görebilen tek kuş olduğumuzu biliyor musunuz?

  Yukarıdaki baykuşun cümlesinin çatı özelliği hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Etken-Geçişli
  B) Etken-Geçişsiz
  C) Edilgen-Geçişli
  D) Edilgen-Geçişsi
  Cevap: A
 • 12) Hangi cümlede eylemsi yüklem göreviyle kullanılmıştır.
  A. Bendim sizi telefonla arayan.
  B. Tanımadığın kişilerin yanında konuşma.
  C. Yasin’in kardeşi de çok çalışkandı.
  D. Amacım size bu konuda yardımcı olmaktı.
  Cevap:
 • 13) -“Bu nemli ve sisli şehir, rakımın eksilerde dolaştığı ender yerlerden biridir.” cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangileri vardır?
  A. Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem.
  B. Özne, yüklem.
  C. Nesne, zarf tümleci, yüklem
  .D. Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem.
  Cevap: A
 • 14) Kitaptan uzaklaştırılan, düşünceden uzaklaştırılır. Düşünceden uzaklaştırılan olup biteni sorgulama yeteneğini kaybeder; kendinden uzaklaşır.
  Bu parçadan hangi yargıya ulaşılamaz?

  A. Kitap okumayan insanlar düşünmekten de uzaklaşır.
  B. Düşünmeyen insanlar olayları doğru sorgulayamaz.
  C. Kitap okuyan kişiler başkalarınca eleştirilir.
  D. Kitap okuma, insana yorumlama yeteneği kazandırır.
  Cevap:
 • 15) Hangisi anlamca olumlu cümledir?
  A. Sizin her sözünüzü tutacak değilim.
  B. Bu fırtınalı havada balığa çıkılır mı?
  C. Karpuz seçmesini bilmez olur muyum?
  D. Bu konuda çalışmalar yapılıyor değil.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • kürşat
 • 2021-03-23

Hocam cevap anahatarları var mı?