...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz..
  ( rızık, ömür, sorumluluk, ecel,Külli irade)

  …………, doğum ve ölüm arası geçen süreçtir.
  Biyolojik yasalar ……………… ile gerçekleşmektedir.
  ………………, kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların sonucunu üstlenmesidir.
  Yaşam, Allah’ın belirlediği………….... gelince sona erer.
  Allah’ın tüm canlılara verdiği nimetler, yaşamak için gerekli olan her şey …………….tır.
  Cevap: ÖMÜR-KÜLLİ İRADE-SORUMLULUK-ECEL-RIZIK

 • 2) ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.’ Hadisini İslam’ın Paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz.  Cevap:

 • 3) Biyolojik yasaların varlığına işaret eden iki örnek yazınız.


  Cevap:

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir?
  A)Toplumsal yasalar
  B)Biyolojik yasalar
  C)Fiziksel yasalar
  D)Kimyasal yasalar
  Cevap: D

 • 5) Kaç tür irade vardır? Tanımlarını yapınız.


  Cevap:

 • 6) I- Yer çekimi
  II- Dünyanın Güneşin etrafında belli bir yörüngede dönmesi
  III- Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması
  IV- Sürü içerisindeki zayıf ve güçsüz hayvanın daha kolay avlanması
  Yukarda verilenlerden hangileri fiziksel yasalara örnektir?

  A) I-II
  B) II- III
  C)I-II-III
  D) I-IV
  Cevap: A

 • 7) Aşağıda verilen örneklerden hangisi evrende var olan düzene bir örnek değildir?
  A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
  B) Mevsimlerin oluşumu
  C) Belirli yaşa gelen her çocuğun okula başlaması
  D) Suyun kaldırma kuvvetinin olması
  Cevap: C

 • 8) Aşağıda verilen kavramları tablo içindeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
  Kaza Tevekkül Ölüm Zekat Kader

  Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete ………………………. Adı verilir.
  .Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ………………………….. denir.

  Allah’ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine …………………..denir.
  Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ………………….…denir.
  Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir.
  Cevap: .

 • 9) “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” H.Ş
  “ Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz?” H.Ş.
  Peygamber efendimizin yukarda verilen hadislerinden çıkarılacak sonuç nedir?

  A) Dinimiz paylaşmaya ve yardımlaşmaya çok önem vermektedir.
  B) Peygamberimiz komşuluk ilişkilerini önemsemektedir
  C) Dinimiz fakirleri önemsemektedir
  D) Tok yatmak doğru değildir.
  Cevap: A

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir?
  A) Fiziksel yasalar
  B) Kimyasal yasalar
  C) Toplumsal yasalar
  D) Biyolojik yasalar
  Cevap: B

 • 11) Kaderin size ne olduğunu size soran ve sizden öğrenmek isteyen birine kaderi nasıl anlatırsınız. 3 örnekle açıklayınız.
  Cevap: .

 • 12) Balıkların yaşaması için suya gereksinim duyması hangi evrensel yasa ile ilişkilidir?
  A) Biyolojik yasalar
  B) Toplumsal yasalar
  C)Fiziksel yasalar
  D)Kimyasal yasalar
  Cevap: A

 • 13) Aşağıdakileri doğru bir şekilde eşleştiriniz.
  1. İnsan hayatının ölümle son bulması süresi
  (….) Biyolojik Yasalar
  2. Bitkilerin Fotosentez Yapması
  (….) Kaza ve Kader
  3. Çalıştıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek
  (….) Ecel
  4. Allah’ın önceden bilip belirlemesi ve yaratması
  (….) Tevekkül
  Cevap: .

 • 14) Sınavda başarısız olan bir öğrenci “ Ne yapalım Allah kaderimi böyle yazmış” diyerek sorumluluğu kadere ve Allah’a yüklemesi doğru değildir. Niçin? Açıklayınız  Cevap: Kader olgusunda başımıza gelecek her şeyin daha önceden planlandığı böyle olunca da çalışmaya gerek kalmadığı apaçık bir yanılgıdır. Allah çalışana hakkını vereceğini kutsal kitabında bizlere bildirmiştir. Böylece eğer çalışırsak Allah bizlere emeğimizin karşılığını verecektir. Çalışmadan bir şey elde etmeye çalıştığımız zaman ise istediğimiz şeyi elde edemeyiz.

 • 15) Ayetel Kürsi nin okunuşunu yazınız?


  Cevap:

 • 16) “Gece ile gündüzün değişmesinde Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır.”
  Ayeti kerimesinden hangi sonucu çıkaramayız?

  A) Gece ve gündüzün meydana gelişi kendiliğindendir.
  B) Her şeyin yaratılışında mükemmel bir ölçü vardır.
  C) Her şeyi belirleyip yaratan Allahu Tealadır.
  D)Yaratılan her şey üzerinde düşünmek, bir görev ve ibadettir.
  Cevap: A

 • 17) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) ile işaretleyiniz.
  (.…) a- İnsanın davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır.
  (.…) b- Allah’ın ezeli ilmiyle yazıp programladığı şeylerin vakti geldiğinde meydana gelmesine kader denir.
  (.…) c- Her canlının sahip olduğu hayat süresine ömür denir. Bu hayat serüveninin son anı ise ecel ile noktalanır.
  ( ....) d- İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi teşvik etmiştir.
  (….) e- İslam dini, söz ve davranışlardan sorumlu tutulmayı akıl ve özgür iradeye bağlı kılmıştır. Akıl ve irade sahibi olmayan diğer bütün canlılar, yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmazlar.
  Cevap: .

 • 18) Çalışmak ve tevekkül arasındaki ilişkiyi Hz. Ömer’in “Gerçek tevekkül eden (Mütevekkil) tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan (tevekkül eden) kimsedir” sözü rehberliğinde açıklayınız.

  Cevap: Çalışmanın dinimizdeki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Mümin çalışmadan kazanç elde edemez. Örneğin bir öğrencinin sınava hazırlanmadan sınavı geçmesi için Allah'a dua etmesi tevekkül kapsamında sayılmaz. Allah tembelleri sevmez. İnsanların çalışmasını ister. Bizler çalışıp üzerimize düşen görevi tamamladıktan sonra sonucunu Allah'a havale ederek tevekkül etmiş oluruz.

 • 19) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanA (D), yanlış olana (Y) yazınız.
  ( ) Kader inancı dolayısıyla hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
  ( ) Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.
  ( ) Her insan kendi ecelini cüz-i irade ile belirleyebilir.
  ( ) Sosyoloji bilimi toplumsal olayları bütünlük içerisinde ele alır.
  ( ) Allah evrende bulunan her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır.
  Cevap: Y
  D
  Y
  D
  D

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi kader tanımına uygun değildir?
  A) Âlemdeki her hadise bir ölçü ve programa uygun olarak cereyan eder.
  B) İnsan eylemlerinden sorumludur.
  C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir.
  D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir
  Cevap: C

 • 21) Zekât verecek kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
  A) Müslüman olmak
  B) Erkek olmak
  C) Akıllı olmak
  D) Zengin olmak
  Cevap: B

 • 22) Tevekkülün tanımını yapıp bir örnek veriniz

  Cevap: BİR İŞİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIP ALLAHA GÜVENMEK) DERSİNE ÇALIŞIP DUA ETMEK

 • 23) Aşağıdaki cümlelerden kader olanların başına (KDR), kaza olanlara (KZ) yazınız.
  (………) Allah’ın yer çekimi kanununu yaratması
  (………) Yüksekten bırakılan bir cismin yere düşmesi
  (………) Evrendeki cisimler birbirlerini bir kuvvetle çeker ve iterler
  (………) Güneş, itme ve çekme kuvvetiyle gezegenleri sabit bir yörüngede tutar
  (………) Araç kullanan şoförün trafik kurallarına uymayıp başka bir araca çarpması
  Cevap: .

 • 24) Ayetel Kürsinin Türkçe anlamını yazınız?


  Cevap: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
  bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
  Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
  Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
  O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
  ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

 • 25) Mert: Doğada denge ve düzen yoktur
  Erkan: Evrendeki var­lıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
  Burak: İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır
  Ali: Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yarat­mıştır
  Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

  a)Ali
  b)Burak
  c) Erkan
  d) Mert
  Cevap: D
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.